MediaLab: Drift og vedligehold

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Fejlmeldinger af værstedets maskiner

 • Jens 15:22, 14 January 2014 (CET) Makerbot starter bremser i x-aksens endeposition under opstart. Den kører tilsyneladende modsat. Tilsyneladende nu afhjulpet ved at vende retningen under "onboard preferences" i repligator G
 • Jens 15:22, 14 January 2014 (CET) Storformatprinter printer uden magenta formentlig pga tilstoppet dysse. Reservedele er utilgængelig via officiel leverandør. Forsøg på at opløse proppen med vinduesrens mv. har været uden resultat.
 • Gkb 22:21, 18 December 2012 (CET) Mus og/eller keyboardkabel-stik defekt/mishandlet på en af HP maskinerne i C3101 ved væggen mod C3102. Pinderne i stikket er bøjet. Kan rettes op vil jeg tro.
 • rasmuskrk09 11:30, 21 November 2011 (CEST) Der er et problem med mappe Project Publisher på Wiki'ens forside. Den kan ikke åbnes fra andre netværk end medialabs netværk.
 • Gkb 13:13, 8 August 2011 (CEST) Den grafiske brugerflade i Ubuntu frøs fast. I terminal 1 (Ctrl+Alt+1) kunne jeg se fejlmeddelelsen "CIFS VFS: Unexpected lookup error -112". Jeg var logget på med mit eget userID, gkb, og det viste sig at problemet skyldtes at netkablet var faldet ud af switchen. Fejmeddelelsen holdt op med at komme når netkablet var tilkoblet. Men det krævede en "sudo dhclient" for at maskinen fik et IP numer. Problemet er løst, men det viser tydeligt hvor vigtigt det er med godt og stabilt netværk når vi logger på med eget userID.
 • Ændring af password via SMS og mail virker ikke i dag. Gkb 13:24, 11 October 2010 (CEST) Nmr 13:16, 14 October 2010 (CEST)
 • Mac'en i stik 4.2 i C3104 kan ikke starte op. Efter 2 timer står den stadig med hvid baggrund, grå æble og roterende ring, som ventesymbol. Nmr 13:01, 3 October 2010 (CEST)
 • Der er ikke adgang til OEP Documentation, phpBB, OpenBilio og Limesurvey udefra!!! Kun fra internt fra medialabs netværk!!!, er dette ikke en fejl i skal have rettet i en fart!?! Nej, dette er bevidst af sikkerhedsmæssige årsager, Nmr 13:13, 2 February 2011 (CET).

Software der skal installeres på image maskinen

 • Ikke sorteret efter OS: Lynx, ProjectLibre, Xmind, GanttProject, The Eric Python IDE, ...
 • Windows: posterprinter, ...CS6
 • Linux: Gambas, En ny og opdateret Ubuntu!
 • MacOS:CS6
Program eller subsystem Ubuntu MacOS Windows
LibreOffice asdf asdf
TexMaker asdf asdf
Python 3.5 asdf asdf
Python 2.7 asdf fasdf

To Do

Flere idéer, måske helt nye, måske omformuleringer af gamle, gkb

 1. Projektbrugere, oprettelse og redigering i projekter behøves. Det er i forbindelse med funktionen Project Publisher, http://www.rtgkom.dk/prpub2.php.

Her er nogle for nylig formulerede idéer, Gkb 10:30, 14 February 2014 (CET)

 1. HackerSpace, en aktivitet og et sted i MediaLab hvor vi kan mødes i og efter skoletid og lege med at åbne og genbruge elektronisk udstyr af diverse slags. Evt. også reparere noget som er gået i stykker der hjemme, men nok mest lave nyt med gammelt, gerne ved at anvende nogle sensorer eller aktuatorer og moderne elektroni og programmering, f.eks i forbindelse med Arudino, Raspberry Pi, Python, Processing osv.
 2. 3D kamera, 3D briller, 3D billeder (f.eks. med Visual Python)
 3. Musik, digital, vha. Chuck, minAudicle, Audicle osv.
 4. NetLab, et sted i MediaLab hvor vi har det udstyr og kabler og computere osv., som behøves til at lave et par netværk og lave øvelser med dem.
 5. IR, SmartBord imitation...
 6. Kærnestoffet ind i MineCraft.
 7. Point system til vores wiki. Et "Content Evaluation Extention" system til MediaWiki må findes, kan vi tilføje det, og bruge det til at finde de8. Gamification af læring på RTG, vha. div. tiltag, bl.a. automatisk feedback, gensidig gruppe feedback, -begge koblet til point systemet, og også CBT-Tema gennemgang og test lavet i LimeSurvey hvor resultatet også kobles til point systemet.
 8. Progress Bar Display for at vise visuelt hvordan en projektgruppe arbejder med sit projekt. Både helt automatisk og med mulighed for kontrol af et menneske, f.eks. lærer, således at progress også bliver afhængig af indhold og mening i de afleverede dokumenter eller artifakter som de automatiske scripts tester aflevering af.
 9. Skiltedesign og produktion vha. plotter, skærer eller 3D printing evt. med indlejret RFID tag eller billed eller hologram eller noget andet som f.eks. kvarts, skaller fra stranden, osv.
 10. RTG MediaLab's egen robot, designe og lave, af genbrugsmaterialer og elektronikmoduler som f.eks. Arduino, motorstyringer, gearbokse med motorer, sender og modtager, osv.
 11. Støvmåling i luft, udvikle metod til, vha. laser stråle og kamera og lidt billedbehandlign med f.eks. PIL og Python. Evt. bruge en stråle spreder som i laser-pinden til vores 3D scanner. Evt. bruge en mørk boks, evt. en blæser som blæser en bestemt mængde af luft i gennem boksen pr time, osv.
 12. OPE i web-interface! Det må kunne lade sig gøre på en sikker måde. Andre kan, så må vi også kunne lave vores interface til OEP i en webside. Det er nærmest indlysende nødvendigt for at systemet skal kunne anvendes både af vores egen lærere, elever og andre udenfor vores skole.
 13. Tynde terminaler, kun en central terminalserver. Evt. med forskellige boot images for computerene afhængigt af brugerens status i vores system. F.eks. kan det evt. være meningsfuldt at kun bestemte programmer er installeret for visse grupper af brugere, og evt. at kun bestemet websider kan browses af visse grupper af brugere, evt. på visse tidspunkter.
 14. Rapsberry Pi, teste om vi kan boot den fra en Linux terminalserver.

Og her er en liste af idéer som var formuleret allerede i foråret 2013, Gkb 10:30, 14 February 2014 (CET)

 • Mekanisk computer, f.eks. af vipper lavet af plexiglas og drevet af rindende vand. Formålet er at demonstrere at computere kan laves i andet medium/materiale end det som i dag er helt dominerende, altså elektroniske komponenter. Computeren skal både kunne programmeres og fodres med data, men antal instruktioner kan begrænses meget, meget! En ordlængde på to (2) bit vil evt. være nok for at demonstrere princippet. Instruktionerne kunne evt. være addition og subtraktion. Altså skal computeren f.eks. kunne addere 00 og 11 eller 10 og 10 i det binære talsystem.
 • CMS til "RTS Museum", en online portal, der skal udstille genstande og fortælle historier fra RTS' historie. Følgende skal bl. a. tilgodeses:
  • A/V-filer (foto, film , lyd) skal kunne oploades og registreres i systemet, så de er søgbare og kan anvendes i portalen
  • Der skal kunne redigeres i tekster der lagres og kan anvendes i portalen
  • Filerne og tekstindhold skal relateres med relevant data (nummer, datering, tema o.s.v.)

Rekvirent er Jens Andersen, der står til rådighed med uddybning af ovenstående og krav i øvrigt. --Jens 13:53, 18 February 2011 (CET)

 • Hjemmelavet computer, der demonstrerer principperne med programmering og data.
 • Udstilling af hardware, gammel/ny, lokalt/globalt (m. virtuelt).
 • Luftskibsstyring, Arduino (trådløst, styring etc.)
 • Inventarmodul for MediaLab, til registrering af udstyr, bøger osv. Modulet skal f.eks. bruges til at registrere computere, skærme, keyboards, muse, Arduino'er, ...
 • Biblioteksmodul for MediaLab. Skal evt. være et selvstændigt modul, ikke en del af inventarmodulet? Vi har før testet et open source system til dette, nemlig http://obiblio.sourceforge.net/, og måske handler det mest om at installere og tage dette system igen i brug.
 • 3D Model af MediaLab. Formålet er at formidele information om de forskellige funktioner i laboratoriet. Kan evt. laves i POV-Ray, Visual Python, Blender eller et andet frit og gratis system.
 • Energimodul for MediaLab. Evt. vha. solcellepanel, vindmølle, batterier og inverter. Formålet er at udvikle et energimodul til vores OEP system, således at det kan bruges på lokationer hvor der ikke er nogen elforsyning.
 • Vejrstation som måler vind, vindretning, temperatur, relativ luftfugtighed, lysstyrke (solskinstimer, men også en kontinuerlig kurve) mm, og visning i en webside. Dataopsamlingen kan evt. delvis laves vha. Arduino, men transducere for vidnhastighed og luftfugtighed bliver evt. lidt af et problem og kan evt. købes færdiglavet. Det er også en mulighed at købe en komplet vejrstation-pakke og installere den.
 • Video om MediaLab's systemudviklingsmetode, med vægt på inddragelse af brugerne, iterativ udvikling af prototyper med mere og mere funktionalitet, og afprøvning af disse. Formålet er at formidle viden til eleverne som går i MediaLab.
 • Video om Arduino som viser hvad disse små og billige microcontrollere kan bruges til. Formålet er info til eleverne i MediaLab. Videoen skal vise elever i gang med at bruge Arduino til løsning af praktiske problemstillinger.
 • Video om vores elevers brug af vores iRobot roboter.
 • Video om brug af andet udstyr og/eller programmer. Blender, Python, OpenOffice, MySQL og PHP, ...
 • Gennemsigtig væg. Gøre en af væggene i MediaLab gennemsigtig vha. to vidokameraer med en meget bred vinkel så hele lokalet kan ses, og to store TV'er. Også lyd!
 • Labelsystem for MediaLab. Skilter og etiketter for døre, hylder, skabe, bøger, computere, Arduinoer, stole, borde, og andet udstyr. Analysere behov og vælge tekniske løsninger. Systemet skal både kunne lave skilte og etiketter med almindelig tekst på og også stregkoder i middel og meget små størrelser, og disse skal kunne aflæses vha. stregkodescannere. RFID tags skal sandsynligvis indgå i systemet, evt. sammen med alle skilte og etiketter? Alle etiketter og labels og skilte skal kunne fremstilles vha. det udstyr som, på lidt længere sigt, findes i labbet.
 • Grafisk Identitet for MediaLab. Designe Logo, og div andre grafiske virkemidler for MediaLab. Disse skal kunne produceres vha. det tekniske udstyr som er i laboratoriet.
 • Måling og styring (regulering) af temperaturen i MediaLab. Temperaturen skal måles flere steder i vores lokaler, samt udenfor huset. Dataene lagres i en database og visualiseres på forskellig vis. Energiforbruget til opvarmning estimeres, vises på et display/skærm, eller bedre på en webside! Dataopsamlingen og trådløs overførelse af signaler kan evt. laves vha. Arduino'er.
 • Installering, dokumentation og afproevning af vores h[ttp://rtgkom.dk/OEP/Main_Page OEP system] paa et nyt sæt af maskiner. OEP (Open Education Platform) er det system som vi bruger i MediaLab, paa vores web og fileserver (fs), LDAP server (auth), gateway (fw) og backupserver (bck) mm, samt arbejsstationerne. Systemet bestaar af flere open source og frie systemer som f.eks. Ubuntu, MySQL, Apache, Mediawiki,
 • Skærmmatrix, yderligere udvikling af vores skærmmatrix som er paa gangen udenfor MediaLab's lokaler. Det kan baade handle om fyderligere udvikling af selve skærmmatrixen og den måde vi anvender den i kommunikationen med elever, personal på skolen, gæster og evt andre målgrupper. Det kan handle om at sætte flære skærem op i matrixen og teknisk at få styr på at udnytte en, to, fire eller alle skærmene til et enkelt programvindue, f.eks. til at vise præsentationer i stort format, f.eks. MediaLab's WebTV. Det kan også handle om analyse og design af måden vi anvender matrixen til at formidle viden om praksisfælleskabet i MediaLab til elever på skolen, gæster mm.
 • WebTV, bruge MediaLab's WebTV som blev udviklet og afprøvet lidt sidste forår, til at formidle viden til elever, lærere, gæster mm. Analyse, design og implementering af kommunikation, samt afprøvning! Opgaven har en teknisk side, men største delen handler nok om at planlægge og producere indhold for vores WebTV.
 • Tracking af personer i et lokale. F.eks. optisk vha. to kameraer hvor personerne har lysdioder på sig som kameraerne ser. Eyesweb kan evt. bruges til at analysere videostrømmen. Enten kan der bruges to kameraer og et punkt på personen, eller så kan man bruge et punkt og to eller flere kameraer, osv.
 • Tracking vha magnetfelter.
 • Tracking vha Wiimote.
 • Facetracking, uden IR.
 • Programmering af Wii
 • Programmering på Android
 • 3D virtuel skak vha. stereoscopy på en stor fladskærm, f.eks. vha. ColorCode 3D briller (NB vi har ca. 50 stykker i MediaLab) eller andre teknikker. Skærmen lægges ned og bruges som skakbræt og personens position skal så kendes (følges vha. tracking) af programmet som ændrer billedet løbende således at personen med brillerne oplever scenen i 3D. Evt. bruge Blender og Python.
 • Forbedre sikkerheden i forbindelse med PHP/MySQL produkter, f.eks. af inputfelter vha CAPTCHA. (MediaLab: Jens, Karl, Bartek, Mette, Nicholas)
 • Udvikling af Web Community for rtgkom.dk. Hvad kan gøres for at øge elevernes interesse og udbytte af at bruge vores webserver, filserver, forum, wiki osv. (MediaLab: Karl, Jens, Mette, Bartek)
 • Teleskopstyring. Styring af de to stepmotorer som bruges til at styre teleskop. (Peter Snoer Jensen, fysik og astronomi)
 • Planetarium (Astronomi og fysik: Peter Snoer Jensen)
 • Virtuelt museum, prototypeudvikling til skolens virtuelle museum. (Jens)
 • VNC løsning for MediaLab. (MediaLab: Jens, Karl)
 • Intranet for MediaLab. Flere af de andre punkter på denne liste kan integreres med/under dette punkt.
 • Indhold, kontrol af? Logning? Filtrering?
 • Personligt userid på arbejdsstationerne?
 • MySQL, automatisk oprettelse af brugere, indlogning under kontrol af LDAP serveren. (skal af sikkerhedsmæssige årsager ikke implementeres)
 • Ladestation hvor vi kan oplade diverse typer af standardiserede batterier, samt baterier som er indlejret i diverse udstyr.
 • Trådløst netværk? Evt. kan vi også anvende el-kablerne, se f.eks. http://www.jula.se/ethernet-sats-powerlan-200-133482
 • Møbler, stole og borde. Vitrineskabe, tidskriftshylder, laboratorieborde til scannere, PC-lazaretet mm., laboratorieskabe til vores samlinger.
 • Ethereal/RadialNet eller andet som viser nettrafiken på fastmontered display.
 • VRLab, udvikle ideen videre: Basere på Open Source, altså fri, og gerne helt gratis software, og billig hardware. Godt eksempel på software til VRLab kunne være EyesWeb. Se http://musart.dist.unige.it/EywMain.html og http://eyw.free.fr/index.php og ...
 • NetLab, udvikle ideen videre
 • PhotoLab, udvikle ideen videre
 • Information for brugerne, forbedre den. Både i vores wiki og evt. også ved andre tiltag som folder, plakat, WebTV? Baggrunden for dette punkt er at vi har set at vores brugere ofte savner vigtig information om IT-systemet i RTG-MediaLab og de muligheder det byder på.
  • Wiki: I wiki'en er følgende oplagt: At skrive om nye muligheder i vores netværk på wikiens forside. At forbedre vores guides. At forbedre vores brug af den slide-show vi nu har på wiki'ens forside.
 • Strømforsyning til vores netværksenheder, forbedre! F.eks. til filserveren, ADSL modemet, backupserveren, switchen i C3102 osv. Burge UPS'er? Vi kan også tænke på hvordan vi evt. kan klare meget længere strømafbrud, vha. en geneartor, store baterier, solceller osv.

Indkøb

 • Bateritester og ladestation -1000
 • Fingeraftrykslæsere - 2000
 • Stregkodelæsere -2000
 • Fodpedal til klaveret som er koblet til vores iMac - 1000
 • En lille 3D printer til, ca. 3000 DKK
 • Netbooks 10 stk - 30.000
 • Fagbøger, håndbøger - 5000
 • VR-udstyr til vores nye Virtual Reality Lab
 • nVIDIA 3D Vision (briller) og Samsung 2233RZ skærm fra komplett.se - 4295 SEK
 • Grafikkort, EVGA GeForce GTX 275 fra komplett.se - - 2699 SEK
 • (alternativt kan vi købe skærm, videokort og computer samlet for ca. 2129 euro fra Jimspc-store.fi)
 • Shutterglass briller, 3 stk - 2000
 • Head tracking udstyr: TrackIR 5 and TrackClip PRO, 1 stk - 2000?
 1. Interaktiv tavle, Smartboard?
 2. Andre baterier: F.eks. CR 2032, ...
 3. Ladestation, se f.eks. FreeLoader PRO - Solcelle lader til mobiltelefon, PDA og iPod & USB, som virker dække nogle af vores behov, og desuden er lidt miljørigtig.
 4. Bateritester
 5. Kameraer, div?
 6. Netværk over elledningerne, se http://www.jula.se/ethernet-sats-powerlan-200-133482
 7. Solceller. Se divese konkrete løsninger her http://stratosol.eu/Product-promo.asp?id=3 og i deres prisliste http://www.stratosol.dk/dok/prisstrom2009.pdf. Se også diverse ideer til placering af solceller her http://www.bolius.dk/viden-om/byg-nyt-hus/artikel/solceller/. Og måske lidt mere professionelle løsninger her http://bioenergi.cubit.dk/group.asp?group=12. En måde at komme i gang med nogle forsøg kunne være at bruge http://stratosol.eu/product.asp?product=102 og se de andre tilbud fra samme firma http://stratosol.eu/group.asp?group=61.
 8. UPS, tre stykker. En til serverrummet i kælderen, en til backupserveren og LDAP serveren på kontoret, og en til switchen i C3102. Evt. APC Smart-UPS RM 3000VA USB & Serial (Sort) (3000 VA) til serverrummet og APC Smart-UPS 1500VA USB & Serial (Sort) (1500 VA) til kontoret og Powerware 5115 Rack Mount 500i (Sort) (500 VA) til C3102. Disse enheder vil give ca. 5 til 10 minuters drift i tilfælde af strømafbrud.
 9. Udviklingssystemer, som f.eks. Linux ARM & EVA Development System,
 10. Håndbøger om webdesign, design, arkitektur, kommunikation, grafisk design, systemudvikling, programmering, farver, mm. for MediaLabs håndbogssamling/bibliotek.
 11. Väggfäste/beslag til at fastgøre en monitor/TV til en væg. Se Väggfäste site:netonnet.se og Full frihet med vrid- och tiltbart väggfäste
 12. TV, med stor skærm, til at sætte op uden for MediaLab, køre så MediaLab's InfoTV/WebTV på denne skærm. Evt. tre stk. så vi også har TV i C3101 og C3104?
 13. Vitrineskab, 2 stk. til C3101 og C3104. Se http://www.ikea.com/dk/da/catalog/products/60128562 hvor et brugbart skab med lås, fås for ca. 1000 DKK.
 14. XO laptop fra OLPC projektet, mindst to stykker, for at kunne teste dem lidt. Se http://laptop.org/en/ og http://laptop.org/en/laptop/index.shtml og http://en.wikipedia.org/wiki/One_Laptop_per_Child og http://olpc.com/
 15. Head tracking udstyr
 16. Div udstyr til augmented computing, GPS'er, wearable computers, ... se http://images.google.dk/images?hl=da&source=hp&q=wearable+computers&um=1&ie=UTF-8&ei=3kUFS5ubEZDs-AaTkfDVDQ&sa=X&oi=image_result_group&ct=title&resnum=4&ved=0CC8QsAQwAw
 17. Dataopsamling, udstyr til. F.eks. Arduino, Buglabs mm. Se http://www.arduino.cc/ og http://en.wikipedia.org/wiki/Arduino og ...
 18. PC-lazaret, værktøj til
 19. Kabelbakker
 20. Livescribe, system til ca. DKK 2700, hør Bill!
 21. MaxMSP fra cycling 74
 22. ProTools + ableton live
 23. Microfoner i studiekvalitet
 24. Mindre lydmixer
 25. Lille fotostudie (greenscreen, lamper, og kamera)
 26. 3D stereo projector (såsom InFocus DepthQ)
 27. bagprojectionslærred til 3D
 28. Webcams, både billige og nogle stykker af de lidt bedre til brug for EyesWeb. Se f.eks. http://www.netonnet.se/art/hem-och-hushall/larm-och-overvakning/overvakningssystem
 29. Stregkodelæsere

Log

 • Gkb 18:16, 18 August 2016 (CEST), Nogle elever har ikke rettigheder til at oprette filer eller mapper i deres html mappe. Tilsyneladende fordi de ikke har ejerskab til mappen. root og eller wheel har fået ejerskab til mappen i nogle tilfælde. Andre forhold kan også gøre sig gældende. Undersøgelse og analyse behøves. Se som et eksempel følgende klip fra en terminalsession mod rtgkom.dk.
gkb@fs:/files/2015-2016/pietesg15$ ls -al
total 20K
drwxr-xr-x  4 pietesg15 students 4096 2015-12-04 11:26 .
drwxr-xr-x 181 root   wheel  4096 2016-08-12 14:52 ..
-rw-------  1 pietesg15 students  47 2015-12-11 10:45 .bash_history
drwx------  2 pietesg15 students 4096 2015-12-04 10:08 .cache
drwxr-xr-x  6 pietesg15 students 4096 2016-05-10 08:47 html
 • Nmr 11:30, 19 August 2014 (CEST), 2014-2015 klasser oprettet
 • philiph10 15:45, 17 January 2013 (CET), installerede ntpd på webserveren så den ikke længere går 18 min. bagud. Installerede ntp daemonen ved:
sudo apt-get install ntp
 • Nmr 10:48, 15 August 2011 (CEST), 1. års elever oprettet (årgang 11').
 • Nmr 12:10, 11 August 2011 (CEST), webserver /files RAID disk er gået i stykker.
 • Nmr 15:52, 9 February 2011 (CET), har opdateret LDAP DB med RFID tags og access levels (begge nulstillede!) for samtlige elever ved
ldapsearch -x | grep "uid=" | perl -ne 's/.*uid=(.*)\,ou.*/$1/ && print' | grep 0 > learners
ldapsearch -x | grep "uid=" | perl -ne 's/.*uid=(.*)\,ou.*/$1/ && print' | grep -v 0 | egrep -v -i "www-data|nobody|smokeping|stats|g4u" > nonLearners
cat learners nonLearners | perl -ne 's/(.*)/dn: uid=$1,ou=People,dc=rtgkom\nchangetype: modify\nreplace: employeeNumber\nemployeeNumber: 0\n-\nreplace: employeeType\nemployeeType: 0\n\n/ && print' > addRFID.ldif
ldapmodify -x -D "cn=admin,dc=rtgkom" -W -f changeShells.ldif
 • Nmr 22:37, 7 August 2010 (CEST), Nye 1. års elever oprettet.
 • Nmr 13:59, 13 July 2010 (CEST) Har flyttet /filer til /files og opdateret LDAP DB'en ved:
ldapsearch -x -b "ou=People,dc=rtgkom" | grep homeDirectory | grep /filer | perl -ne 's/filer/files/g;print;' | perl -ne 'm/\/files\/.*\/(.*)$/g; print "dn: uid=$1,ou=People,dc=rtgkom\nchangetype: modify\nreplace: homeDirectory\n$_\n";' > changeHomeDirRoot.ldif
 • Nmr 17:34, 26 May 2010 (CEST) Har merge'et gamle hal9000 brugere ind i LDAP og flyttet home dirs over, således dem fremstår som alle andre regulære elevkonti.
cat passwd_hal9000 | awk -F : '$1 ~ /00/ {printf("%s:%s\n", $1,$5);}' | perl -ne 's/\,*//g; s/(.*)\:(.*)/perl adduser.pl "$2" 2000 1 $1/; print ;' > h00
cat passwd_hal9000 | awk -F : '$1 ~ /01/ {printf("%s:%s\n", $1,$5);}' | perl -ne 's/\,*//g; s/(.*)\:(.*)/perl adduser.pl "$2" 2001 1 $1/; print ;' > h01
cat passwd_hal9000 | awk -F : '$1 ~ /02/ {printf("%s:%s\n", $1,$5);}' | perl -ne 's/\,*//g; s/(.*)\:(.*)/perl adduser.pl "$2" 2002 1 $1/; print ;' > h02
cat passwd_hal9000 | awk -F : '$1 ~ /03/ {printf("%s:%s\n", $1,$5);}' | perl -ne 's/\,*//g; s/(.*)\:(.*)/perl adduser.pl "$2" 2003 1 $1/; print ;' > h03
iconv --from-code=ISO-8859-1 --to-code=UTF-8 h00 > h00utf
iconv --from-code=ISO-8859-1 --to-code=UTF-8 h01 > h01utf
iconv --from-code=ISO-8859-1 --to-code=UTF-8 h02 > h02utf
iconv --from-code=ISO-8859-1 --to-code=UTF-8 h03 > h03utf
sudo sh h00utf
sudo sh h01utf
sudo sh h02utf
sudo sh h03utf
cat passwd_hal9000 | awk -F : '$1 ~ /00/ {printf("%s:%s\n", $1,$5);}' | perl -ne 's/\,*//g; s/(.*)\:(.*)/cp -R \/backup\/u20\/hal9000\/home\/$1 \/filer\/2000-2001/; print ;' > h00dirs
cat passwd_hal9000 | awk -F : '$1 ~ /01/ {printf("%s:%s\n", $1,$5);}' | perl -ne 's/\,*//g; s/(.*)\:(.*)/cp -R \/backup\/u20\/hal9000\/home\/$1 \/filer\/2001-2002/; print ;' > h01dirs
cat passwd_hal9000 | awk -F : '$1 ~ /02/ {printf("%s:%s\n", $1,$5);}' | perl -ne 's/\,*//g; s/(.*)\:(.*)/cp -R \/backup\/u20\/hal9000\/home\/$1 \/filer\/2002-2003/; print ;' > h02dirs
cat passwd_hal9000 | awk -F : '$1 ~ /03/ {printf("%s:%s\n", $1,$5);}' | perl -ne 's/\,*//g; s/(.*)\:(.*)/cp -R \/backup\/u20\/hal9000\/home\/$1 \/filer\/2003-2004/; print ;' > h03dirs
sudo sh h00dirs
sudo sh h01dirs
sudo sh h02dirs
sudo sh h03dirs
 • Nmr 22:37, 22 May 2010 (CEST) Har opdateret wikien til den nye 1.16 beta 2, som Wikipedia også bruger nu. Nyt default "vector" skin. Har ændret forsidens indretning for bedre plads udnyttelse, har flyttet klassesider sidebar'en opad, da den er vigtigere end drift sidebar'en.
 • Nmr 13:54, 22 May 2010 (UTC) Har opdateret passwd.pl filen således dens feedback er mere brugervenligt og let forståeligt.
 • Nmr 12:35, 16 May 2010 (UTC) Har opdateret alle brugere til at benytte bash shell'en således:
ldapsearch -x | grep "uid=" | perl -ne 's/.*uid=(.*)\,ou.*/$1/ && print' | grep 0 > learners
ldapsearch -x | grep "uid=" | perl -ne 's/.*uid=(.*)\,ou.*/$1/ && print' | grep -v 0 | egrep -v -i "www-data|nobody|smokeping|stats|g4u" > nonLearners
cat learners nonLearners | perl -ne 's/(.*)/dn: uid=$1,ou=People,dc=rtgkom\nchangetype: modify\nreplace: loginShell\nloginShell: \/bin\/bash\n\n/ && print' > changeShells.ldif
ldapmodify -x -D "cn=admin,dc=rtgkom" -W -f changeShells.ldif
 • Gkb 13:01, 11 March 2010 (UTC) Vores to trådløse net i MediaLab virker nu igen efter en uge med lidt problemer. Først gik strømforsyningen til routeren i stykker, og så kom vi til ændre passwordet lidt, så I som har brugt vores to net ikke kunne logge på. Passwordet er nu ændret til det det var før, sådan som også står beskrevet i vores phpBB.
 • Nmr 09:36, 1 October 2009 (UTC), har rettet DNS serverfejlen således, at "rtgkom.dk" nu igen virker lokalt (i medialab). Har rettet sidst i config filen /etc/namedb/master/rtgkom.dk til at indeholde:
$ORIGIN rtgkom.dk.
@    IN   A    10.0.0.15
*    IN   A    10.0.0.15
 • Nmr 16:33, 3 September 2009 (UTC), jeg tror jeg har fundet fejlen for de manglende oprettede hjemmemapper. Ved at kører denne kommando:
ldapsearch -x -b "ou=People,dc=rtgkom" | grep uid: | grep 09 | perl -ne 's/uid: (.*)$/sudo mkdir -v \/filer\/2009-2010\/$1/ && print' | bash

oprettes elevers hjemmemapper i den rækkefølge de blev tilføjet systemet - altså klasse 1.1 først, så 1.2 frem til 1.7. Outputtet er dette:

mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/albertesss09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/andreashsn09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/andreasvm09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/andreasws09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/askenm09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/christianl09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/christiankj09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/christianml09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/christiansj09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/christopherhm09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/emilmn09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/helenevo09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/jakobfse09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/jensdoj09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/jespern09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/jesperro09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/joakimh09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/josephinebo09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/kasperue09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/lassenj09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/lassepr09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/lenebr09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/marcosb09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/martinsed09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/mathiasb09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/nielsfe09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/patrickels09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/philipgh09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/regitzemj09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/alexandercf09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/amalieel09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/andreast09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/annakms09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/casperap09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/christianed09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/christopherop09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/isabellaahp09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/johanlr09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/julianhb09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/kaspera09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/kasperg09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/kasperbl09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/lykkelh09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/mettemj09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/mortenco09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/mortenha09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/mortenpo09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/niklasvgs09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/patrickkn09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/pernillek09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/pernillekk09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/pernilless09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/rasmusko09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/reneerl09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/runelj09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/soerens09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/victoriaph09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/benjaminkd09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/christianrss09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/jacobmn09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/johannesc09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/kaspernn09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/kristofferkj09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/madsbo09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/marcr09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/martins09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/mikkelho09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/patrickkj09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/steffendj09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/amalier09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/casperpj09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/christiankp09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/christianvtw09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/idasdh09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/idasl09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/jeffk09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/jozefi09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/kristiansp09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/laerkebn09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/majkj09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/nichlasg09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/nilspo09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/patrickkh09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/philipom09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/stefanbr09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/tobiass09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/andreascm09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/andreaske09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/andreaspb09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/benjaminaoc09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/bettinaot09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/chrillesd09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/christinej09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/frederiklg09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/heleneb09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/jenswn09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/jespervp09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/jonasc09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/jonasp09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/kristianehg09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/magnushj09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/maltett09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/marcl09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/martinss09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/mathiasrws09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/matiask09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/michaelj09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/nicklaswj09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/niclasl09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/nicolaiog09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/adnanp09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/alanm09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/anchelikavs09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/andreasto09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/christoffers09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/christoffertp09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/emilhj09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/frederikad09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/frederikmk09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/frederiksa09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/jacobh09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/janniknp09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/jeppee09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/jespersr09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/jonasgw09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/joshuadpn09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/kristofferep09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/lassebt09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/martinhr09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/mikepl09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/patrickba09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/phillipt09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/sarahrv09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/simonvm09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/stephaniesg09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/soerenw09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/anderst09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/carolinew09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/casperr09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/casperkj09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/ceciliemn09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/christofferdh09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/jeppebl09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/jesperv09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/jonsf09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/katrinek09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/kristianb09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/lassebz09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/laurh09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/lucasjrn09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/madsas09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/maltehz09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/martina09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/martinf09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/martinvna09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/mathiasfe09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/michaelcwp09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/pawb09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/rasmusjk09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/sarahere09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/simonrl09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/simonsa09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/stefanam09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/thomasr09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/thomasqk09': File exists
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/thorbjoernlk09': File exists
mkdir: created directory `/filer/2009-2010/alberteal09'
mkdir: created directory `/filer/2009-2010/annahwj09'
mkdir: created directory `/filer/2009-2010/biveshnea09'
mkdir: cannot create directory `/filer/2009-2010/casperkh09': File exists
mkdir: created directory `/filer/2009-2010/danieli09'
mkdir: created directory `/filer/2009-2010/esbeno09'
mkdir: created directory `/filer/2009-2010/joachimfj09'
mkdir: created directory `/filer/2009-2010/karinaj09'
mkdir: created directory `/filer/2009-2010/marcuszk09'
mkdir: created directory `/filer/2009-2010/mettebb09'
mkdir: created directory `/filer/2009-2010/mujeebur09'
mkdir: created directory `/filer/2009-2010/nickis09'
mkdir: created directory `/filer/2009-2010/payamza09'
mkdir: created directory `/filer/2009-2010/philiphh09'
mkdir: created directory `/filer/2009-2010/phillipsg09'
mkdir: created directory `/filer/2009-2010/sabineh09'
mkdir: created directory `/filer/2009-2010/sebastianhf09'
mkdir: created directory `/filer/2009-2010/simonebf09'
mkdir: created directory `/filer/2009-2010/simonebc09'
mkdir: created directory `/filer/2009-2010/timfo09'

...hvilket tyder på, at det blot er den sidste tilføjet klasse, hvis opret-hjemmemapper-script jeg har glemt at køre.

Derudover har jeg ændret de fejlagtige (ejer) rettigheder af elevers hjemmemapper ved:

ldapsearch -x -b "ou=People,dc=rtgkom" | grep uid: | grep 09 | perl -ne 's/uid: (.*)$/sudo chown -v $1 \/filer\/2009-2010\/$1/ && print' | bash
 • Nmr 18:00, 13 August 2009 (UTC), alle sorte maskiner overskrives i nat med image. Herved er alle maskiner for nylig overskrevet og er rene og klar til endnu en omgang.
 • Nmr 21:21, 11 August 2009 (UTC), Opdateret MediaWiki til 1.15 og installeret wikigallery (http://booleandreams.wordpress.com/2008/03/24/mediawiki-image-gallery-extension-wikigallery/).
 • Nmr 16:57, 11 August 2009 (CEST), elevkontiinformation printet ud.
 • 2009-08-10, Nicholas, førsteårselever oprettet.
 • 2008-08-13, karl, status på webserveren. Jeg og Dennis havde et kort møde om status på serveren. Plads ok indtil videre. Opdatering af pakker sat i gang.
 • 2008-08-13, karl, Karsten Krummes opretted (Dennis) som bruger på webserveren og i wiki'en (karl).
 • 2008-08-13, karl, Dennis opretede brugere for de resterende fem klasser på første år. A4 sider med userid og password skrevet ud for to klasser (1.1 og 1.2) og afleveret til klasse 1.1, som havde sine første lektioner med Karsten Krummes i dag kl. 08:10 til 09:40. Udskrift og udlevering af userid og pw kan nu ske til de resterende klasser når de har næste lektion. Godt!
 • 2008-08-07, torsdag, karl, Mette og jeg oprettede brugere for klasse 1.1 vha. perl scriptet som Nicholas har lavet. Det gik godt. Jeg havde fået Exel regneark med klasselister fra Elisabet. Inporterede dem i Calc i Open Office, selekterede præcis de celler som indeholdt fornavn og efternavn, copy og paste ind i en editor, vistnok Notepad. Fjærnede manuelt tabulatortegn og gemte som textfil. Kopieret til serveren med WinSCP og scriptet exekveret med sudo. (Her skal vi også skrive hvordan kommandoen så ud!!!)
 • 2006-02-14, karl, Browsing fra laboratorielokalerne ikke mulig ca. 1330-1500. Forsøgte diverse, og fandt at man godt kunne browse externe adresser som f.eks. svt.se med lynx fra gatway'en. Havde ca. en time før slukket og tændt igen efter ca 15 sekunder for routeren, fordi browsing blev langsam og sidste gang hjalp det tilsyneladende at resette routeren. Denne gang hjalp det derimode tilsyneladende ikke. Rebootede gateway'en og nu virkede alt ok. - Fejlen var et fuldt /var-filsystem, og dhcpd kunne derfor ikke give nye leases ud eller holde styr på de allerede eksisterende. Problemet skulle være løst nu og skulle ikke opstå igen. khh
 • 2006-08-31, nmr & karl, alle 1. års elever er tilføjet systemet.
 • 2006-10-27, nmr, Database problem opstår ved oprettelser af sider, eller nye poster til sider
A database query syntax error has occurred. This may indicate a bug in the software. The last attempted database query was:

  (SQL query hidden)

from within function "SearchMySQL4::update". MySQL returned error "1016: Can't open file: 'searchindex.MYI' (errno: 145) (localhost)".

2006-10-29, nmr, Problemet er nu løst. Problemet var en korrupt tabel (searchindex), som nu er rettet. Det kunne tyde på databaseserveren har crashet eller været lukket uheldigt ned.

 • 2006-10-30, nmr, phpMyAdmin installeret ved ønske af flere brugere. - [1]
 • 2006-12-12, Søren Malling, PHP5 installeret med bl.a. GDlib som er forespugt længere nede på backupserveren. Snakker med nmr om installation på hovedserver
 • 2006-12-17, nmr, php4-gd og php4-sockets er nu installeret på webserveren. Opgraderingen til php5 sker i næste uge.
 • 2006-12-17, nmr, Flg. fejl fremtæder ved søgning på mediawiki'et:
Database error
From KomIT
For query "test"
A database query syntax error has occurred. This may indicate a bug in the software. The last attempted database query was:

  (SQL query hidden)

from within function "". MySQL returned error "1016: Can't open file: 'searchindex.MYI' (errno: 145) (localhost)".
 • 2006-12-17, nmr, Fejlen er nu rettet med mysqlcheck. Det var endnu engang en korrupt tabel.
 • 2006-12-24, nmr, Jeg har tilrettet Content Management System -siden så problemet med den korrupte tabel ikke opstår igen.
 • 2006-12-24, nmr, php 5.2.0 og mysql 5, samt php-gd og pdflib til php, er nu installeret.
 • 2006-12-24, nmr, mediawiki opdateret til version 1.8.2
 • 2006-12-24, nmr, Jeg har installeret et auth. plugin, som søger op mod passwd databasen. Der behøves ikke længere at blive oprettet brugere i Wiki'et. Hvis en bruger forsøger at logge ind på Wiki'et, og ikke findes, men findes i passwd databasen på webserveren (læs: har en bruger på webserveren), vil denne person, hvis login ID og kode er korrekt, blive oprettet automatisk i wiki'ets brugerdatabase. Hvis brugeren findes i forvejen, vil data for brugerens profil i wiki-databasen, blive synkroniseret op med passwd databasen (her i blandt brugerens adgangskode). - Implamentationen virkede ringe. Måske version konflikt. Venter på nyere udgaver for at prøve igen.
 • 2007-05-2, mortenlh06, WinSCP logger ind på backupserveren hvis man trykker på New og logger ind.
 • 2007-07-2, karl, rtgkom.dk har ikke været tilgængelig ude fra Internettet siden begyndelsen af sommerferien. Det viste sig at være TDC som af en eller anden grund, som de ikke selv kunne forklare, simpelthen havde lukket for forbindelsen. Den er nu åbnet igen, og skulle nu være på 6 Mbit/s.
 • 2007-08-29, nmr, 1. års elever 2007-2008 oprettet.

2006-05-11, ca. 11.00-11.30. Plakat 43x43 cm, et brætspil, udskrevet for Thomas i klasse 2.5, i forbindelse med Teknologi B eksamensprojekt. Det handlede om børn og leg. Plakaten er et spillebræt. Han har lavet brættet og tilhørende kort i PS.

2006-03-23 og 2006-03-24, Festudvalget fik kørt 3 A1 plakater ud med hjælp fra JAN.

2006-03-8, ca. 13.00-13.30, To 2. års teknologielever (Ali og ?) fik af JAN hjælp til udskrift i storformat fra medbragt billedfil

2006-03-6, ca. 9.00-9.20, Allan Klasse 3.1, 24 farveudprint af A4 tegneserieside fra Atserix og Obelix til brug i Dansk fremlæggelse.

2006-02-14, ca. 1430-1520, gkb, indscanning og kopiering af grafer/statistik til USB stik for to elever i Teknologi? Ca. 6 filer lagret som JPG på desktoppen på MAC, men kunne ikke åbnes efter transport via USB stik til andre maskiner. De lavede det meste selv.

2006-01-25. 0900, JAN indskanning fra bog for to elever (Værk af Emil Nolde ifm dansk?) udskrift på inkjet overhead.

2006-01-23, ca. 1300-????, gkb, Videoredigering, Teknologi B, 1. år, Jonathan, Johann og Asbjørn mm. klasse 1.4 fik lov til at arbejde på Mac i IMovie. De havde selv været ude i byen at købe FireWire kabel og et A/V-kabel i PhotoCare.

2006-01-23, ca. 1210-1250, gkb, scannede en side fra en Asterix-bog, for en elev i dansk på 3. (klasse 3.1), som skal bruges til fremlægning i forbindelse med analyse af en tegneserie. Scannede på Mac, og udskrev på HP1215 på transparent fra Mac.

2006-01-23, ca. 1000-1030, kristoffer, Indscanning af et billed fra en bog ? i forbindelse med danskundervisning.

2005-11-14 ca. 15.00-16.00, gkb. Udksrivning af et plakat, 610x1000 mm, for Kræn i klasse 1.2 i forb. m. Teknologi. Skal bruges på ferniseringen i næste uge. (gkb)

2005-01-20 ca. 17.00-18.30, JAN satte op og udskrev en plakat for Anja Bochart, AB. (gkb)

2004-11-25 ca. 11.00, bil, transparent udskrift i farver på HP1215 fra et USB stik som elever på 1. år kom med. Bil hjalp dem via hans egen bærbare computer at kopiere filen over på WS1 og åbne den fra maskine med HP1215. Deres generiske digitale færdigheder var tilstrækkelige til opgaven, men pga USB begrænsningen i vores netværk (NT4), som gør det nødvendigt i mange tilfælde at gå via vores delte netværksdrev på WS1 når man vil flytte filer mellem maskiner, så kostede denne opgave ca. 15 minutter for bil. (gkb)

2004-11-25 ca. 09.00, gkb, farve-udskrift af en plakat fra internettet i A4 for elever i klasse 1.4?. Skal bruges til analyse i dansk. De behøvede lidt hjælp med generiske koncepter, såsom at kopiere billedet fra IE og paste det i IrfanView, og specifik information som fx at bruge Draft på vores HP PhotoSmart 1215 printer, ellers gik denne opgave hurtigt og kostede nærmest ingen tid.

Midlertidig dokumentation af skærm matrix

“Skærm matrixen” er de otte skærme kontrolleret af raspberry pies i C3 gangen. Skærm matrixen skal fungere som et boundry-object som skal fremvise tilfældige elevers studieweb, dette opnår samtidigt målet at videre udnytte Seymour Paperts teori om at læring foregår bedere hvis det er i en vis offentlighed.

Skærm matrixen er styret af raspberry pies med Linux distributionen Raspbian Jessie, grunden til at der ikke blev brugt Raspbian Jessie Lite er fordi at i så fald ville man skulle have sat en xserver og window manager op selv, og den tidsinvestering blev vurderet til ikke at være det værd. I teorien burde man kunne lave en lignende funktionalitet på et hvilket som helst operativsystem, men det er ikke sikkert at trinende ville være det helt samme for alle.

GUIDE: Guiden går ud fra at du succesfuldt har installeret Raspbian Jessie. Som det første er det en god ide at få din Raspberry Pi til at logge in automatiskt. Dette er heldigvist en indstilling som kan findes ved at køre

  $sudo raspi-config

Og vælge “Boot options” efterfulgt af at tænde autologin.

Herefter skal følgende skrives til filen ~/.config/lxsession/LXDE-pi/autostart:

  @chromium-browser --start-fullscreen --disable-session-crashed-bubble --disable-infobars www.rtgkom/~michaelj15/scripts/index.php
  @xset s off -dpms
  @unclutter -idle 20 root

Første linje starter chromium i fuldskærm uden crash advarsler og i fuldskærm. Anden linje deaktiverer sleep. Tredje linje gør at curseren er usynlig efter 20 sekunder uden bevægelse, hvis unclutter ikke allerede er installeret skal der køres kommandoen.

  $sudo apt install unclutter

Dette kan gøres med en vilkårlig text editor såsom vim, nano eller leafpad. URL’en skærm matrixen bruger lige nu er www.rtgkom/~michaelj15/scripts/index.php, hvis scriptet nogensinde flyttes skal den ændres så den stadig passer.