MediaLab:Fagenes Litteratur

From rtgkomArkiv
Revision as of 02:13, 11 December 2012 by Gkb (talk | contribs)

(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to: navigation, search

I denne artikel vil vi forsøge at samle henvisninge til relevant faglig litteratur til inspiration for de undervisningsfag som undervises i RTG-MediaLab. Du er velkommen at hjælpe til!!!

Faglighed/Kompetence KomItC KomItA InfB PrgC DesC
WWW,
altså World Wide Web
row 1, cell 3 row 1, cell 2 row 1, cell 3
Brugervenlighed, brugbarhed og brugbarhedstest row 1, cell 3 row 1, cell 2 row 1, cell 3
RTG-MediaLab,
diverse info om vores IT-laboratorium og hvordan vi samarbejder
row 1, cell 3 row 1, cell 2 row 1, cell 3
Kravfangst row 1, cell 3 row 1, cell 2 row 1, cell 3
HTML

Og hos http://w3schools.com finder vi nogle af de bedste tutorials på nettet. Bemærk at w3schools.com ikke på nogen måde er associeret med w3.org. De laver gode eksempler og tutorials, men de laver ikke selve HTML og CSS, -husk det er W3C (http://w3c.org og http://w3.org peger på deres server) som laver World Wide Web!!!

http://www.w3.org/TR/2004/REC-DOM-Level-3-Core-20040407/ http://www.w3.org/TR/2004/REC-DOM-Level-3-Core-20040407/ http://www.w3.org/html/
Protokoller Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her
Måledtata til brug i øvelser, f.eks. hvor der skal udregnes summ af kolonner i et regneark eller middelværdi osv. KomItC: KomItA: InfB:
 • PDS: Data Dictionary Lookup, "The Planetary Data System", NASA's data om vores solsystem. Indeholder diverse måleresultater som er indsamlet i de forskellige missioner til månen og Mars, samt andre måledata.
 • IPDA Information Model and Data Dictionary Requirements - IPDA, "This document describes the information model (entities and relationships) and data dictionary (data elements and schemata) for the International Planetary Data Alliance.", som det står på selve websitet.
PrgC: DesC:
Roboter, bygning og programmering af roboter, autonome roboter, manuel kontrol af roboter med fjernstyring (med kabel eller trådløst), sensorer, motorer mm. KomItC: KomItA: InfB: PrgC DesC
Beskrivelse af det faglige emne eller tema. KomItC:
 • asdf
KomItA:
 • asdf
InfB:
 • asdf
PrgC
 • asdf
DesC
 • asdf
Beskrivelse af det faglige emne eller tema. KomItC:
 • asdf
KomItA:
 • asdf
InfB:
 • asdf
PrgC
 • asdf
DesC
 • asdf
Mening, Tegn, tegntabeller, kodning og afkodning, samt standarder for kodning og afkodning (Meaning, Sign, Sign Tabels, Encoding and Decoding, and standards for encoding and decoding) KomItC KomItA: InfB: PrgC DesC
Informationsteknologi, mennesker, arbejde, organisationer og samfund Indsæt links til litteratur her, her, her http://www.lse.ac.uk/collections/informationSystems/newsAndEvents/2007events/orlikowski.htm, Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her
Søgemaskiner
 Fra Wikipedia:
 Web search engine http://en.wikipedia.org/wiki/Web_search_engine
 Selection-based search http://en.wikipedia.org/wiki/Selection-based_search
 PageRank http://en.wikipedia.org/wiki/PageRank
 Collaborative search engine http://en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_search_engine
 Metasearch engine http://en.wikipedia.org/wiki/Metasearch_engine
 Web search query http://en.wikipedia.org/wiki/Web_search_query
 Fra Google:
 Virksomhedsoplysninger - Teknologioversigt http://www.google.com/corporate/tech.html
 Retningslinjer for webmastere http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=35769
 Hjælp til Webmasterværktøjer http://www.google.com/support/webmasters/
 Div andet:
 Google's PageRank - Calculator - http://www.webworkshop.net/pagerank_calculator.php, en simulator for udregning af PageRank!? 
http://www.google.com/corporate/tech.html
 Fra Wikipedia:
 Web search engine http://en.wikipedia.org/wiki/Web_search_engine
 Selection-based search http://en.wikipedia.org/wiki/Selection-based_search
 PageRank http://en.wikipedia.org/wiki/PageRank
 Collaborative search engine http://en.wikipedia.org/wiki/Collaborative_search_engine
 Metasearch engine http://en.wikipedia.org/wiki/Metasearch_engine
 Web search query http://en.wikipedia.org/wiki/Web_search_query
 Fra Google:
 Virksomhedsoplysninger - Teknologioversigt http://www.google.com/corporate/tech.html
 Retningslinjer for webmastere http://www.google.com/support/webmasters/bin/answer.py?answer=35769
 Hjælp til Webmasterværktøjer http://www.google.com/support/webmasters/
 Div andet:
 Google's PageRank - Calculator - http://www.webworkshop.net/pagerank_calculator.php, en simulator for udregning af PageRank!? 
http://www.google.com/corporate/tech.html http://www.google.com/corporate/tech.html
Design af web og andre produkter i nye medier
 • EMU Designværkstedet - for dig, der arbejder med webdesign. Masser af artikler på dansk, udvalgt og/eller skrevet specielt for studerende i Danmark.| Indsæt links til litteratur her, her, her
 • EMU Designværkstedet - for dig, der arbejder med webdesign. Masser af artikler på dansk, udvalgt og/eller skrevet specielt for studerende i Danmark.
Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her
Filformater for grafifiler Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her
Struktur for projektbeskrivelser, rapporter og journaler samt central faglighed (evt. duplerede links, dvs. disse kilder forekommer sandsynligvis i andre steder i denne tabel.)
 1. http://rtgkom.dk/wiki/Guide:Projektbeskrivelse_og_rapport. Vejledning om en mulig struktur for projektbeskrivelse og rapport, tilpasset vores egen systemudviklingsmetode.
 2. En artikel som beskriver vores systemudviklingsmetode. Her er også links til flere andre nyttige kilder. http://www.rtgkom.dk/wiki/MediaLab:_Systemudviklingsmetode
 3. Vores to designmodeller, en PDF fil som forklarer de to modeller, http://rtgkom.dk/~gkb/pubdoc/to-designmodeller04.pdf
 4. Galleri med tavle-fotografier fra lektioner hvor vi diskuterede en af de mange mulige måder at opbygge rapporten, samt diverse modeller: http://www.rtgkom.dk/gallery.php?gallery=2011_05_06__rapportstruktur.
 5. Gamle elevers rapporter, produkter og præsentationer: Project publisher - den gamle udgave og Project publisher - den nye udgave
 6. Barteks oversigt over fagligheden i faget. http://rtgkom.dk/wiki/2011-Afsluttendeprojekt-BRW
 7. Grafisk kompendium, af Jens Andersen, http://rtgkom.dk/~jan/kompendium.pdf
Indsæt links til litteratur her, her, her
 1. http://rtgkom.dk/wiki/Guide:Projektbeskrivelse_og_rapport. Vejledning om en mulig struktur for projektbeskrivelse og rapport, tilpasset vores egen systemudviklingsmetode.
 2. En artikel som beskriver vores systemudviklingsmetode. Her er også links til flere andre nyttige kilder. http://www.rtgkom.dk/wiki/MediaLab:_Systemudviklingsmetode
 3. Vores to designmodeller, en PDF fil som forklarer de to modeller, http://rtgkom.dk/~gkb/pubdoc/to-designmodeller04.pdf
 4. Galleri med tavle-fotografier fra lektioner hvor vi diskuterede en af de mange mulige måder at opbygge rapporten, samt diverse modeller: http://www.rtgkom.dk/gallery.php?gallery=2011_05_06__rapportstruktur.
 5. Gamle elevers rapporter, produkter og præsentationer: Project publisher - den gamle udgave og Project publisher - den nye udgave
 6. Barteks oversigt over fagligheden i faget. http://rtgkom.dk/wiki/2011-Afsluttendeprojekt-BRW
 7. Grafisk kompendium, af Jens Andersen, http://rtgkom.dk/~jan/kompendium.pdf
Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her
Design, generelt

Videoer:

Online bøger, artikler og andre dokumenter:

Indsæt links til litteratur her, her, her

Videoer:

Online bøger, artikler og andre dokumenter:

Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her
Grafisk design

Papir og tryksager, f.eks. plakater, foldere, visitkort:

Indsæt links til litteratur her, her, her

Papir og tryksager, f.eks. plakater, foldere, visitkort:

Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her
Dataopsamling, programmering, logik, styring og regulering Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her

Arduino:

Andre resurser:

Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her
Matematik, for eksempel logik og talsystemer http://www.otago.ac.nz/news/itunesu/podcasts/otago017584.mp4 Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her
Algoritmer, altså entydige metoder til at løse datalogiske problemer. F.eks. at afgøre om to sprites overlapper eller om en liste er sorteret (ordnet). asdf Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her
Personlig integritet og nye medier Googles "Principper for beskyttelse af personlige oplysninger" - http://www.google.com/corporate/privacy_principles.html Indsæt links til litteratur her, her, her Googles "Principper for beskyttelse af personlige oplysninger" - http://www.google.com/corporate/privacy_principles.html Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her
Sikkerhed og udnyttelse af fejl i programmer (exploits)

Videoer:

Videoer:

Indsæt links til litteratur her, her, her
Programmeringssprog Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her

Personer:

Programmeringssprog:

Integrerede udviklingsmiljøer, IDE's:

Online bøger og tutorials:

Vidoer:

 • Lecture 1 | Programming Methodology (Stanford) Professor Mehran Sahami for the Stanford Computer Science Department. Dette er den første af flere forelæsninger i kurset CS 106A, i 2008 eller før (Kan du se hvilket år?). I slutningen på denne forelæsning introducerer han Karel The Robot, som er en robot simulator, eller spil om du vil, som kan bruges til at lære programmering. Se link nedenfor.
 • XKarel er en simulator/spil til at lære programmering. Det kommer fra Tjekkiet som både findes i en 2D og 3D variant til flere operativsystemer.
 • Guido van Robot er et system som ligner Karel The Robot, men lavet i Python af Guido van Rossum. Virker under Windows, Macintosh og GNU/Linux.
 • Jarel the Robot er et system som bygger på Karel The Robot, men er lavet i Java.

Personer:

Programmeringssprog:

Integrerede udviklingsmiljøer, IDE's:

Online bøger og tutorials:

Vidoer:

 • Lecture 1 | Programming Methodology (Stanford) Professor Mehran Sahami for the Stanford Computer Science Department. Dette er den første af flere forelæsninger i kurset CS 106A, i 2008 eller før (Kan du se hvilket år?). I slutningen på denne forelæsning introducerer han Karel The Robot, som er en robot simulator, eller spil om du vil, som kan bruges til at lære programmering. Se link nedenfor.
 • XKarel er en simulator/spil til at lære programmering. Det kommer fra Tjekkiet som både findes i en 2D og 3D variant til flere operativsystemer.
 • Guido van Robot er et system som ligner Karel The Robot, men lavet i Python af Guido van Rossum. Virker under Windows, Macintosh og GNU/Linux.
 • Jarel the Robot er et system som bygger på Karel The Robot, men er lavet i Java.


 *http://www.python.org/,
 *http://chuck.cs.princeton.edu/doc/,
 *http://chuck.cs.princeton.edu/doc/language/, 
 *http://chuck.cs.princeton.edu/release/files/chuck_manual.pdf,
 *http://java.sun.com/,
 *Lecture 4: Simple C Program - Richard Buckland UNSW ,
 *NetLogo, ...
 *http://www.youtube.com/watch?v=rvj_J0YChmE&feature=related, How to make a computer game in 15 minutes! 
Indsæt links til litteratur her, her, her
Kommunikation, teori og modeller mm.
 • http://kommunikation-it.dk/, kommunikation-it.dk, Claus Bangsholm's web-portal for faget Kommunikation/IT på A og C niveau, en god kilde til inspiration.
 • kommunikation - Den Store Danske
 • Bo Fibiger, Kommunikationsteori
 • Aktantmodellen
 • Aktantmodellen
 • Nordkraft - et undervisningsmateriale fra Dansk Filminstitut, http://www.dfi.dk, med et eksempel på brug af modellen,
 • [asdf Laswell's model]
 • The Shannon-Weaver model, ofte kaldt , The Mother of All Models, er en transmissionsmodel for kommunikation.
  • Claude Elwood Shannon beskrev i artiklen A Mathematical Theory of Communication, publiseret 1948, en model for transmission af en besked (message) fra en kilde (source) til en bestemmelsessted (destination). Udgangspunktet var ikke at lave en model for kommunikation mellem mennesker, men snarere en model for tekniske systemer til transmission af beskeder, altså for hvordan f.eks. telefonsystemet eller telegraf og radio virker. Modellen kaldes ofte for transmissionsmodel for kommunikation for at lægge vægt på dette. I bogen The Mathematical Theory of Communication (ISBN 0-252-72546-8), som Shannon skrev sammen med Warren Weaver i 1949, indgik vistnok artiklen fra 1948, og blev uddybet. Blandt andet skal Weaver have udviklet modellen til også at kunne bruges til diskussion af kommunikation mellem mennesker. Derfor er den mest kendt under benævnelsen The Shannon-Weaver Model, se i denne artike på denstoredanske.dk hvordan modellen placeres i forhold til flere andre modeller for kommunikation.
  • Modellen har fået stor betydning indenfor flere fagområder, både tekniske og humanistiske, på godt og ondt. Bemærk at Shannon ikke forsøger at inkludere begreber som budskab, afsenderens formål eller den ønskede effekt på modtageren, i sin visualisering af modellen i den oprindelige artikel. Se wikipedia-artiklen om artikeln hvor illustrationen gengives eller se efter i selve artiklen. Modellen afspejler kun det tekniske system som behøves til at fremføre et signal. Dette signal kan så i sin tur bære data, information måske enda viden som har et indkodet budskab som er tilpasset en bestemt målgruppe og som afsenderen (den person eller organisation som står bag afsendelsen af signalet) ønsker at skal påvirke modtageren således at han eller hun, når den har modaget og opfattet budskabet, foretager sig nogen bestemt handling eller ændrer opfattelse om noget helt bestemt emne.
  • Denne model og den tilknyttede teori har haft stor betydning for udviklingen af fagområdet informationsteori (Information Theory), men den er også blevet kritiseret for ikke at være anvendelig inden for humaniora og samfundsvidenskab, altså til at analysere kommunikation mellem mennesker, -hvor f.eks. [Lasswells model] eller [Jan Kragh Jacobsen's 25 sprøgsmål] vil være bedre egnet. Modellen er også blevet kritiseret for at den, i hvert fald i sin oprindelige form, ikke tager højde for feedback fra modtageren til afsenderen (bemærk at Shannon ikke brugte disse begereber, og derfor er denne kritik evt. lidt uberettiget!?) i form af tale, ansigtsudtryk eller kropssprog. (Har du synspunkter på dette resume om Shannon og Weaver's model, skriv gerne i Discussion-Tab'en for denne artikel.)
 • Transmission; analogt og digitalt, en af flere gode artikler på dansk om IT.
KomItA:

A Mathematical Theory of Communication by Claude E. Shannon

InfB:

A Mathematical Theory of Communication by Claude E. Shannon

PrgC: DesC:
Computerspil
 • Game Research and Technology by Craig Reynolds fra http://www.red3d.com. Dette er en omfattende samling af links til forskningsresultater. Craig Reynolds blev i 1986 kendt for sin simulering af fugles flyvning i formationer, kaldt boids, se også forklaring af boids hos Wikipedia. Dette er et eksempel på såkaldt emergent fenomen, hvor tilsyneladende komplekse fenomener opstår på baggrund af få og enkle forudsætninger. Craig Reynolds har også lavet et open source system, OpenSteer, til at styre autonome, altså selvstyrende, karaktere.
 • Emergence, en artikel i Wikipedia.
Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her
Animation Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her
Kunstigt liv og kunstig intelligens KomItC: KomItA: InfB:
 • Alan Turing og informationsteori, av Ellen Bonnevie, i online versionen af Human IT, Tidskrift för studier av IT ur ett humanvetenskapligt perspektiv, Nr 1 - 2001.
PrgC: DesC:
Ophavsret, licenser og aftaler (ofte betaling) for adgang til kunst, viden og underholdning Indsæt links til litteratur her, her, her
 • COPYDAN Fællesforeningen Copydan. Fællesforeningen løser administrative og tekniske opgaver for de enkelte rettighedsforeninger i Copydan-huset. Der er 6 rettighedsorganisationer samlet i fællesforeningen COPYDAN, og deres medlemer er folk og organisationer som har rettigheder til arbejder arbejder indenfor Kunst, Viden og Underholdning. COPYDAN administrerer disse rettigheder for medlemmerne, hvor inddrivelse af licensafgifter er den centrale aktivitet.
Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her
Udviklingsmetoder Indsæt links til litteratur her, her, her http://www.extremeprogramming.org/rules.html, http://www.jacksonworkbench.co.uk/stevefergspages/papers/jackson--a_system_development_method.pdf, http://da.wikipedia.org/wiki/Klasse_(datalogi), ... Indsæt links til litteratur her, her, her
Kompetence/faglighed Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her
Kompetence/faglighed Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her
Kompetence/faglighed Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her
Kompetence/faglighed Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her
Computerens anatomi

Tekster: [*http://en.wikipedia.org/wiki/ATX ATX]. En artikel fra Wikipedia om udviklingen af bundkortets størrelse, form (søg evt. også på "Form Factor") og funktioner. Vidoer:

Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her Indsæt links til litteratur her, her, her
 1. Galleri med tavle-fotografier fra lektioner hvor vi diskuterede en af de mange mulige måder at opbygge rapporten, samt diverse modeller: http://www.rtgkom.dk/gallery.php?gallery=2011_05_06__rapportstruktur.
 2. Barteks oversigt over fagligheden i faget. http://rtgkom.dk/wiki/2011-Afsluttendeprojekt-BRW
 3. Grafisk kompendium, af Jens Andersen, http://rtgkom.dk/~jan/kompendium.pdf