2017InfB24

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Contents

2018-04-11, onsdag, modul 2 --- Hello World med PHP

Vi har i de sidste moduler arbejdet med PHP. Dette har resulteret i en række Hello World applikationer. Den følgende kode er et eksempel på en Hello World applikation med PHP.

<?php

for ($i=0; $i < 10; $i++) {
 echo "He\nl<br>lo W\to  rld";
 echo "<br>\n";
}
 ?>

2018-01-18, torsdag, modul 4 --- Sortering med BubbleSort algoritmen

Skriv et program med Python som laver en liste af tilfældige tal og sorterer den og mål tiden som det tager. Her kommer en nærmere opdeling af hvad der skal laves:

 1. Skriv en funktion, lav_liste(antalTal), som returnerer en liste med tilfældigt valgte tal mellem 0 og 1000. Antal tal i listen skal kunne vælges med parameteren antalTal.
 2. Lav en funktion med navnet BubbleSort() som tager listen som parameter og sorterer den med BubbleSort algoritmen.
 3. Brug time.time() til at måle tiden som det tager at sortere lister med 10, 100, 1000, osv. op til så mange tal at sorteringen tager ca. fem minutter på din computer.
 4. Programmet skal gemme sorteringstiderne i antal sekunder i en liste af tuples med navnet sorteringsTider. Hver tuple består af antal tal og sorteringstid i sekunder, (antalTal, sorteringstid).
 5. Brug MatPlotLib til at lave en graf over sorteringstiderne som funktion af antal tal.

2017-12-19, tirsdag i modul nr. 4 --- Aflevering af Julemanden på Lectio og en julekage med Blender???, Gkb 14:11, 19 December 2017 (CET)

I dag uploader vi en tekstfil, url_til_santa_claus_with_sagemath.txt, til Lectio, på en opgave som jeg har lavet til formålet. Filen skal kun indeholde en URL til din aflevering af øvelsen om julemanden på dit StudieWeb, altså http://rtgkom.dk/~brugernavn/santa_claus_with_sagemath/santa_claus_with_sagemath.html.

Så laver vi en julekage med Blender.

Julemand med SageMath, Gkb 13:17, 4 December 2017 (CET)

I dag forsøger vi at dokumentere arbejdet med at lave en julemand med SageMath.

Upload et skærmdump af den sidste prototype du har lavet og skriv

 • en kort forklaring af hvad det er for et værk du har lavet og
 • hvorfor du har laveet det og
 • hævd din ophavsret til værket og
 • vælg den licens som andre skal respektere når de anvender dit værk.

Lav en HTML fil f.eks. med navnet santa_claus_with_sagemath.html og inkluder skærmbilledet og teksten i denne fil. Link så til HTML filen fra din oversigt, eller menu, over dine afleveringer på dit StudieWeb.

Upload både billed og HTML fil til mappen santa_claus_with_sagemath som jeg opretter i jeres html mappe.

Santa_Claus_With_Graphics_Primitives_in_Sage, Gkb 12:59, 1 December 2017 (CET)

Vi har nu arbejdet med SageMath i to moduler. For at fortsætte læringen og til at indføre et tydeligt element af leg og i anledning af den snart kommende juleferie, så udforsker vi nu 2D tegne- og graf-mulighederne i SageMath og laver en tegning af en julemand.

 1. Lav en julemand med 2D grfikfunktionerne i SageMath
 2. http://doc.sagemath.org/html/en/reference/plotting/sage/plot/plot.html
 3. http://doc.sagemath.org/html/en/reference/plotting/sage/plot/primitive.html
 4. http://munin.rtgkom.dk:8080/doc/live/tutorial/tour_plotting.html
 5. http://doc.sagemath.org/html/en/reference/plotting/sage/plot/primitive.html
 6. Julemanden skal være tilstrækkelig detaljeret til at de fleste kan genkende at det handler om en julemand.
 7. Det værk som I skaber skal publiseres på jeres StudieWeb.
 8. Alle dele af værket skal laves fra grunden af jer selv individulet!
 9. Du skal hævde din ophavsret og vælge licens for andres anvendelse af dit værk i forbindelse med publiseringen på dit StudieWeb.
 10. Værket skal laves således at det ikke provokerer eller gør nogen ked af det.
 11. Det gælder alle mindretal og flertal i alle lande og kulturområder og kontinenter!
 12. Brug gerne http://cocalc.com eller vores egen SageMath server som kan tilgås når du er
 13. på MediaLabs LAN. Serveren hedder http://hugin.rtgkom.dk

Her er et link til min løsning af opgaven: http://munin.rtgkom.dk:8080/home/pub/11/ Dette er en server på MediaLabs interne netværk!

2017-11-16, Skrivning til og læsning fra textfiler med Python - Gkb 17:23, 16 November 2017 (CET)

Måske ønsker I at lagre jeres data i en tekstfil. Programmet kan så læse filen og plotte jeres datapunkter.

Måske har I tænkt at brugeren skal kunne tilføje eller fjerne datapunkter.

Jeg lavede i modulet i dag dette lille eksempel som viser hvordan I kan lave en tekstfil og læse data fra den igen og lave en liste med tuples hvor x og y koordinaterne er af typen float. Vi gennemgik koden i grove træk lige inden modulet sluttede. Bemærk at det består af tre sektioner:

 • Den første laver tekstfilen.
 • Den anden tester om vi kan læse filen linje for linje og skriver linjerne til Python terminalen.
 • Den tredje del åbner filen og indlæser den igen linje for linje men nu fortsætter vi og laver en liste med tuples som indeholder x og y værdierne for datapunkterne.
fff = open('vores_datapunkter.txt', 'w')
fff.write("Datafil for exponentielle datapunkter\n")
fff.write('x  y \n')
for i in range(10):
  fff.write(str(i) + "  " + str(i*i) + "\n")

fff.close()

file_handle_igen_denne_gang_med_et_lidt_anderledes_danskt_navn = open('vores_datapunkter.txt', 'r')
for line in file_handle_igen_denne_gang_med_et_lidt_anderledes_danskt_navn:
  print( file_handle_igen_denne_gang_med_et_lidt_anderledes_danskt_navn.read())
file_handle_igen_denne_gang_med_et_lidt_anderledes_danskt_navn.close()

a = input("tryk en tast!")

dataliste = [] # Har tænkt mig en liste på formen [[x0, y0],[x1, y1],[x2, y2], ... ]
datapunkt = [] # [xn, yn]
x, y = .0, .0 #Bemærk at x og y er floating point variabler, altså af typen float.
fh = open('vores_datapunkter.txt', 'r')
linje_taeller = 0 
for line in fh:
  linje_taeller = linje_taeller + 1
  if linje_taeller > 2: #Så ved jeg at vi har ingoreret både overskriften og kolonneoverskrifterne.
    #x =
    print(line.split())
    print("x:",line.split()[0] )
    xstr = line.split()[0]
    print("y:",line.split()[1] )
    ystr = line.split()[1]
    print(xstr, ystr, type(xstr), type(ystr))
    dataliste.append([float(xstr), float(ystr)])
fh.close()
print(dataliste)

2017-11-06, mandag: Skabelon for rapport og krav til dokumentation af programmer, Gkb 13:54, 6 November 2017 (CET)

Vi startede inde i C3101 med tale om krav til delafleveringen i morgen af udkast til rapport og prototype til produkt.

Skabelon for rapport

Krav til dokumentation af programmer

2017-10-03, tirsdag: To datapunkter og en matematisk model i form af en linje f(x) = kx + b, Gkb 18:33, 24 October 2017 (CEST)

Vi gennemgik på projektoren i relative detaljer hvordan vi kan løse "tavleopgaven" fra modulet lige inden efterårsferien. Vi har med modulet i dag brugt tre moduler på opgaven. Formålet med opgaven er at illustrere hvordan vi kan lave en matematisk model for nogle data og implementere denne model i et program som kan visualisere modellen.

Opgaven var at lave et program som skulle opfylde følgende karv:

Med Python 3 og Turtle modulet:

 1. Tegn koordinatsystemet og disse to datapunkter. p1=(1, 1) og p2=(3. 1.9).
 2. Udregn hældningskoefficienten k = deltaY/deltaX og lav en funktion med navnet fx() som kan bruges til at tegne en streg i gennem de to punkter for x i området fra 0 til 5.

... evt. indsætte udklip fra fotografi af tavlen hvor jeg definerede opgaven vha en skitse!!!

Jeg viste trin for trin hvordan kildekoden til løsning af opgaven kan udvikles og så skulle I skrive samme kode i jeres IDLE editor. Dette var således en ret så lukket opgave, alle skulle lave det samme. Nogle af jer havde jo løst opgaven eller var godt i gang med at lave en løsning. Jeg krævede at I for en stund skulle lade jeres kode ligge og arbejde sammen med mig og resten af klassen i det tempo som vi nu kunne holde når alle skulle nå det sammen. I var meget gode til at kommunikere om problemerne som opstod og hjælpe hinanden og derfor nåede langt de fleste at få programmet til at virke.

Først definerede vi to kerneproblemer på tavlen som vi ved lidt analyse af opgaven kunne se at vi bliver nødt til at løse for at kunne lave programmet færdigt. Dette tog vel op i mod en halv time? Det første kerne problem som jeg snakkede om var at vi har behov for en fremgangsmåde, f.eks. en funktion, til at konvertere fra det matematiske koordinatsystem til skildpaddens koordinatsytem. Det andet kerneproblem handler om at finde en funktionsforskrift for den rette linje som går i gennem de to punkter.

Min formulering af de to kerneproblemer, sådan som jeg skrev dem på tavlen, kommer her:

Indsæt foto af tavlen!!!

Her følger kildekoden som jeg trin for trin viste udviklingen af på projektoren.

import turtle as t

#Kerneproblem 2
p1 = 1,  1
p2 = 3.1, 1.9

k = (p2[1] - p1[1]) / (p2[0] - p1[0]) #Hældningskoefficienten udregnes
# b = f(x) - kx. Vi indsætter p1 og udregner værdien for b.
b = p1[1] - k*p1[0]
print("k: ", k)
print("b: ", b)

#Kerneproblem nr 1
xmin = -5
ymin = -5
xmax = 5
ymax = 5
xtmin = -300
ytmin = -300
xtmax = 300
ytmax = 300
def konvert_til_turtle_koordinate_system(x, y):
  x_in_turtle_koords = x / (xmax - xmin) * (xtmax - xtmin)
  y_in_turtle_koords = y / (ymax - ymin) * (ytmax - ytmin)
  return x_in_turtle_koords, y_in_turtle_koords

print(konvert_til_turtle_koordinate_system(-5,-5)) #Test af funktionen
print(konvert_til_turtle_koordinate_system(-5, 5)) #Test af funktionen
print(konvert_til_turtle_koordinate_system( 5, 5)) #Test af funktionen
print(konvert_til_turtle_koordinate_system( 5,-5)) #Test af funktionen
print(konvert_til_turtle_koordinate_system( 0, 0)) #Test af funktionen

#Her tegnes x og y akserne for koordinatsystemet
t.penup()
t.goto(-300, 0)
t.pendown()
t.forward(600)
t.penup()
t.goto(0, -300)
t.pendown()
t.left(90)
t.forward(600)
t.penup()

#Her tester vi om vi kan tegne en streg fra origo til p1 og fra p1 til p2.
t.goto(0,0)
t.pendown()
t.goto(konvert_til_turtle_koordinate_system(p1[0], p1[1]))
t.stamp()
t.goto(konvert_til_turtle_koordinate_system(p2[0], p2[1]))
t.stamp()

#Og nu kan vi så endelig lave den streg det hele handlede om
y = k*0 + b
t.goto(konvert_til_turtle_koordinate_system(0, y))
y = k*5 + b
t.goto(konvert_til_turtle_koordinate_system(5, y))

Når vi kører dette program, så resulterer det i følgende grafik.

http://rtgkom.dk/~gkb/billeder/ret_linje_graf_med_turtle_modulet_i_python_960x600.png

Her stoppede vi, -modulet var slut og opgaven er også løst. Programmet kan selvfølgelig forbedres på flere måder. Der er stadig debug statements i koden, datapunkterne kan markeres mere intelligent med f.eks. .dot metoden som nogle af jer fandt på, der kunne tegnes tic-mærker på akserne og labels (talværdier), koden kan skrives pænere osv., men det havde jeg ikke tid til i modulet.

2017-10-03, tirsdag: Usability vurdering af rejsehistorien vha. Usability-modellen, Gkb 12:21, 3 October 2017 (CEST)

I dag prøver vi at anvende usability modellen (se f.eks. Jakob Nielsen's website https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/ og http://usability.gov/XXX) til at vurdere brugbarheden af de artikler som vi har finpudset.

Når vi snakker om brugbarheden af artiklerne, så er det altså set fra en typisk brugers synsvinkel, -ikke? Hvor effektive er atiklerne f.eks. med hensyn til at formidle information om studieturen.

For hver artikel skal I vurdere hvor godt den lever op til hver enkelt af de fem kriterier i modellen. De fem kritier var (kopieret fra websitet linket til ovenfor):

  *Learnability: How easy is it for users to accomplish basic tasks the first time they encounter the design?
  *Efficiency: Once users have learned the design, how quickly can they perform tasks?
  *Memorability: When users return to the design after a period of not using it, how easily can they reestablish proficiency?
  *Errors: How many errors do users make, how severe are these errors, and how easily can they recover from the errors?
  *Satisfaction: How pleasant is it to use the design?

I skal lave følgende:

 1. Skriv jeres vurdering ned med ca. to til fire sætninge for hvert aspekt i modellen.
 2. For hver artikel prøv at anvise mindst en måde at forbedre artiklen.
 3. Resultaterne af jeres vurdering skal uploades her til wikien.

Når I selv har vurderet jeres egen artikler, så skal vi bytte således at I nu vurderer artiklerne som en af de andre grupper har finpudset.

I skal lave følgende:

 1. Byt med en anden gruppe.
 2. Skriv jeres vurdering ned med ca. to til fire sætninge for hvert aspekt i modellen.
 3. For hver artikel prøv at anvise mindst en måde at forbedre artiklen.
 4. Resultaterne af jeres vurdering skal uploades her til wikien.

Arbejdsgrupperne som vi dannede i sidste modul var:

 • Gruppe01: Nathaniel Risum, Christian Hansen og Malthe Reuber
 • Gruppe02: Emil T. og Mikael Zhang
 • Gruppe03: Ferhat Akdeniz & Asger Stampe
 • Gruppe04: Nikolai og Emil P
 • Gruppe05: Jacob og Benjamin
 • Gruppe06:
 • Gruppe07: Sebastian, Sakariás, Anders og Simon
 • Gruppe08:

Her links til wikiartikler for hvor gruppe til registrering af resultaterne af gruppens usability-test. Artiklerne indeholder en skabelon for brug til registrering af jeres usability-vurderinger af artiklerne i rejshistorien.

2017-09-28, torsdag: Finpudsning af rejsehistorien fra studieturen til Holland som klassen har publiseret i MediaLabs nye wiki, Gkb 14:19, 28 September 2017 (CEST)

Vi startede med et plenummøde hvor vi diskuterede hvordan vi skulle arbejde med finpudsningen, altså de sidste rettelser og forbedringer på webartiklerne som klassen har publiseret i Confluence. Vi overvejede at fordele indholdet tilfældigt til arbejdsgrupper med to til tre personer, men efter en kort diskussion blev det klart at de fleste havde lyst til at arbejde videre med nogle af de artikler som de selv har været med til at skrive.

Her er et link til rejsehistorien: http://medialab.rtg.dk/confluence/display/REJ17/2.4+Studietur+2017

Arbejdsgrupper og indhold

Vi skrev derfor indholdsfortegnelsen for rejsehistorien op på tavlen og arbejdsgrupperne markerede så på tavlen hvilket indhold de ville arbejde med. Her er et fotografi af tavlen som viser arbejdsgruppernes valg af indhold

http://rtgkom.dk/~gkb/billeder/arbejdsgruppernes_valg_af_indhold_25procent.jpg

Aspekter som arbejdsgrupperne skal arbejde med når de finpudser artiklerne

Mens jeg skrev indholdslisten på tavlen diskuterede vi hvad grupperne skulle undersøge når de redigerer webartiklerne færdig. Vi identificerede seks aspekter, og de kan ses på følgende billed af tavlen hvor jeg noterede disse ned.

http://rtgkom.dk/~gkb/billeder/aspekter_at_arbejde_med_under_finpudsningen_25procent.jpg

Finpudsningsarbejdet

Grupperne arbejdede nu resten af modulet med at forbedre de artikler de havde valgt.

I slutningen af modulet aftalte vi at vi bruger ca. 10 min i begyndelsen af næste model til at uploade de redigerede artikler og så har vi tænkt os at bruge usability modellen (se https://www.nngroup.com/articles/usability-101-introduction-to-usability/) til at evaluere rejsehistorien mht. usability. Vi vil evt. også, dvs. hvis vi får tid til det, afprøve lidt "Tænke Højt metoden" som Rolf Molich har beskrevet grundigt i et Word dokument, .DOC, fra 2003. Dokumentet ligger på websitet for http://www.sigchi.dk/sigchi/ressourcer/standardtest/index.html. Her er et direkte link til dokumentet http://www.sigchi.dk/sigchi/ressourcer/standardtest/BPN_2003-08-12_Regler_v09.doc.

2017-09-07: Indhold til multimediepræsentationen og krav til afleveringen

Sidste gang, d.v.s. i går, afprøvede vi at lave en HelloWorld præsentation med LibreOffice Impress og eksportere den til web-format. Dette gik fint og alle kender nu til fremgangsmåden. I dette modul arbejdede vi så med at tilføje indhold om den valgte IT-komponent til præsentationen.

Vi gennemgik også krav til afleveringen og aftalte at afleveringen placeres sidst i næste uge. Der oprettes en opgave i Lectio. Opgaven afleveres hovedsaglig på StudieWebb'et, men orginalfilen for multimediepræsentationen og en fil, link_til_aflevering_paa_studiewebbet.txt, med et link til afleveringsmappen på StudieWebb'et uploades til Lectio.

På StudieWebb'et opretter jeg en afleveringsmappe med navnet it-komponet og i den mapperne mmpraes og HelloWorldApp. Her følger en vejledning om hvordan du afleverer i disse mapper:

 1. HTML version af multimediepræsentationen afleveres i mappen "mmpraes".
 2. index.html fil laves til mappen "it_komponent" hvor du præsenterer arbejdet med øvelsen og linker til HTML-præsentationens index fil (d.v.s. den fil som er så at sige forsiden for præsentationen - bemærk at den nok ikke hedder index.html selv om jeg kalder den for index fil for præsentationen).
 3. Originalfilen for multimediepræsentationen, f.eks. ODP filen, hvis du har brugt LibreOffice Impress. Upload denne fil til mappen "it-komponent".
 4. Koden for Hello World applikationen som du har lavet med den valgte IT-komponent. Aflever koden til mappen HelloWorldApp som er i afleveringsmappen. Hvis du har lavet flere Hello World applikationer, så aflever dem gerne alle. Opret mapper til dem i afleveringsmappen. Brug navnene HelloWorldApp02, HelloWorldApp03 osv. Hvis din HelloWorld applikation er af sådan en karakter at den ikke består af kildekode, så kan du aflevere skærmbilleder som viser hvordan den er lavet og hvordan den virker.

2017-09-06, onsdag, 4. modul: Hello World Applikation med LibreOffice Impress

I dette modul lavede alle en præsentation med LibreOffice Impress eller med et andet præsentationsprgram som kan exportere præsentationen til web-format. Det var ingen krav til indholdet, der skulle bare være mindst tre slides i præsentationen, og så skulle vi prøve lidt forskellige indstillinger ved eksporten og gentage den nogle gange for at se og forstå muligheder og begrænsninger i denne måde at lave et website.

Opgaven blev registreret i Lectio uden elevtid og skulle løses inden modulets afslutning. Alle løste opgaven! Godt!

2017-08-31: Indholdskrav til multimediepræsentationen og eksportering til webformat, Gkb 12:17, 31 August 2017 (CEST)

Vi nærmer os nu afslutning af øvelsen om IT-komponent efter eget valg. Her er en vejledning om hvordan arbejdet skal afsluttes. Hver enkelt elev arbejder selvstændigt med afprøvning af IT-komponenten og dokumentation, men to eller flere må gerne vælge den samme IT-komponent og samarbejde og inspirere hinanden undervejs. Hello World applikationen skal være din egen, altså unik på en måde, og du skal selv lave de skærmdumps som du bruger i dokumentationen som består af to dele, nemlig en multimediepræsentation og din præsentation af arbejdet med øvelsen på dit StudieWeb.

Her kommer en nærmere vejledning, punkt for punkt, om hvad du skal lave:

 1. En multimediepræsentation hvor arbejdets forløb præsenteres. Omfanget af den skal nok være ca. 3 til max 10 normalskærme (hvad er det nu for en enhed?). Præsentationen kan laves med hvilket som helst værktøj, men den skal til sidst eksporteres til plain HTML for at kunne nydes af alle gæster på jeres StudieWebs. Bemærk at LaTeX, TexMaker, Apache OpenOffice Impress eller Libre Office Impress og også MS PowerPoint alle understøtter generering (export) af præsentationer i HTML format. Her er et link direkte til download af den variant af Libre Office som de kalder Fresh, men det er den som de opdaterer oftest med nye funktioner. Pass på at vælge den engelske version, fordi vi skal helst have brugerfladen på engelsk i alle programmer som vi bruger, -så bliver det lettere at få hjælp og hjælpe andre. PowerPoint fra Microsoft har før haft denne funktion, altså export til HTML, men den virker være forsvundet i de nyere versioner. Her er nogle indholdselementer som gerne skal være med i denne præsentation:
  1. Identifikationsinformation for præsentationen, altså titel, undertitel, dit og eventuelle medforfatteres navne, opgavens navn og evt. link til denne definition af opgaven, holdets og klassens navn, skolens navn, dato og andet relevant som I finder på.
  2. IT-komponentens baggrund. Skriv noget op hvordan den blev til. Var der særlige omstændigheder?
  3. Ophavsmænd og licens. Find hvilke personer og/eller organisation har lavet IT-komponenten og undersøg aktivt hvilken licens, eller evt. hvilke forskellige licenser, de har valgt at skal gælde for andres anvendelse af deres værk. Se gerne definitionen af begreberne værk og frembringelse i den danske lovgivning om ophavsret her https://www.retsinformation.dk/forms/r0710.aspx?id=164796 og http://www.it-retten.dk/bog/06/. Her kan du se lidt mere generel information om licenser for software: https://en.wikipedia.org/wiki/Software_license. Og her er mere information free software og licenser for free software: https://www.gnu.org/philosophy/free-sw.en.html
  4. Typisk anvendelse og evt. også betydning for udviklingen af IT generelt.
  5. Kilder som du har brugt, specielt hvor du har hentet IT-komponenten fra, og hvor du evt. har fundet information/manual/dokumentation/tutorials.
  6. Skærmbilleder med forklarende tekst som viser hvordan du lavede din Hello World applikation. Husk at vi målet med Hello World applikationer er kun at demonstrere for os selv og andre at værktøjet er installeret og konfigureret således at vi kan bruge det til at lave noget meget enkelt, som f.eks. at skrive teksten "Hello World!" til skærmen, hvis det altså er relevant for det pågældende værktøj. For nogle værktøjer vil det være noget andet som giver mening, f.eks. kunne en Hello World app med Sonic Pi være et program som genererer skalaen (?) C, D, E, F, G, A, H som lyd i computerens højtalere.
 2. Upload præsentationen til mappen mmpraes som jeg vil/har oprettet i mappen it_komponent som er lavet i jeres html mappe på jeres StudieWeb. Det er en god idé at sætte alle filerne som hører til præsentationen i et subdirectory.
 3. Laver en index.html fil til mappen hvor du præsenterer arbejdet med øvelsen og linker til HTML-præsentationens index fil.
 4. Uploader koden for Hello World applikationen. Og præsenterer den i index filen for øvelsen både direkte læselig, f.eks. vha. et PRE elementet, og også med et link til filen med kildekoden, således at vi let kan downloade den.
 5. Upload også gerne alle andre varianter af HelloWorld applikationer som du eventuelt har lavet og præsenter dem i index filen for opgaven i det omfang som du har lyst til og synes det vil gavne læserens forståelse af IT komponenten.

Individuel afprøvning af en IT komponent

Vi aftalte at starte med en opgave hvor vi

 • søger efter, installerer og afprøver, f.eks. vha. en Hello World applikation, en IT-komponent som kan bruges som værktøj til løsning af et problem med relation til elevens, uddannelsens, virksomheders og samfundets brug af denne IT-komponent
 • dokumenterer forløbet på vores StudieWeb med et par skærmbilleder og lidt forklarende tekst og
 • præsentation eller en demonstration for klassen i plenum. Du kan bruge LibreOffice Impress. Lav først en multimediepræsentation med programmet, sådan som du nok kender fra PowerPoint, og så skal du eksportere den til web-format, altså HTML og lægge den i en mappe på dit StudieWeb.

Nærmere forklaringer:

 1. Hvad mener vi med begrebet "IT-komponent"? Dette er et meget bredt begreb og her mener vi, lige som i fagbilaget, et hvilket som helst IT system som kan bruges til at løse problemer for individer, grupper, virksomheder, organisationer og samfundet mm.
 2. Hvad mener vi med udviklingsværktøj? Udviklingsværktøjet kan være et Integreret udviklingsmiljø (IDE, Integrated Development Environment) som f.eks. CodeBlocks, Eclipse, NetBeans, Eric IDE, Mono, NetLogo, Gambas, Visual Basic, Visual C# eller Visual C, eller Mono. Men gcc eller g++ i en terminal er også et godt eksempel på den type udviklingsværktøjer som vi tænker på.
 3. Udviklingsmiløet og IT komponenten skal være noget som vi ikke har arbejdet (ret meget) med før. Og så skal det være muligt for os at lave en demonstration af hvordan det virker på relativt kort tid.
 4. En Hello World application kan være en hvilken som helst for udvikleren (dig) enkel måde at anvende et system på, således at denne anvendelse demonstrerer for dig selv og andre at det faktisk er lykkedes dig at installere, konfigurere og anvende systemet til noget. For programmeringssprog kan det være nok at lave et program som skriver teksten "Hello World!" ud til skærmen. For andre systemer kan helt andre ting være mere naturlige, f.eks. for Blender kan Hello World applikationen evt. være at lave en morfing af en boks over i en kugle? Eller bare at farvelægge en boks.

Opgaven afleveres primært på dit StudieWeb, men der skal skrives lidt i holdets wikiartikel på rtgkom.dk og en link (i en tekstfil) skal afleveres på Lectio.

Yderligere inspirationsmateriale

Der er mange IT værktøjer som kan kvalificere sig som IT-komponenter. Her kommer et tavlebillede fra InfB26 i mandags (d. 15. august) hvor vi diskuterede flere forskellige systemer og jeg noterede deres navne eller forkortelserne for deres navne på tavlen. Du kan måske bruge denne "liste" som inspiration til egen opdagelsesrejser på nettet.

http://rtgkom.dk/~gkb/billeder/Tavlefoto_fra_uv_i_Infb26_med_mange_IT-kompnenter500x133.png

Tilføj selv gerne noget her, som du synes kan være af generel interesse for klassen i forbindelse med denne øvelse.