Workshop KomITA23-25 movie2

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Filmæstetik II - klipning[edit]

I forrige øvelse (Filmæstetik I) fik du optagelser i kassen. De skal nu klippes sammen til en scene. Målet er at finde ud af, hvordan klipningen medvirker til at skabe fortælling.

CUT![edit]

 1. Teori: Sæt dig ind i de basale principper indenfor filmklipning (s. 24-29 i "Fokus" gerne suppleret med egen research) herunder:
  1. Kontinuitet, montage og dybdefokus
  2. Kryds- og parallelklipning
  3. Klipperytme
 2. Praksis: Optagelserne fra forrige øvelse skal nu redigeres til en kort sammenhængende historie. Det foregår under disse krav:
  1. Lav en båndjournal (se s. 77 i "Fokus") over de optagelser, der er blevet lavet.
  2. Vælg et redigeringsprogram og lær det at kende (hvis du altså ikke allerede har den erfaring) De simpelste værktøjer findes som del af (eller udvidelse til-) de gængse styresystemer (MacOS: iMovie og Win: Movie Maker). De er udmærkede til øvelsens formål. Læg alle optagelser ind i programmet og:
  3. Klip Ankomst-historien sammen, hvor du benytter dig af:
   1. Montageklipning
   2. Kontinuitetsklipning
   3. Kryds- og/eller parallelklip
   4. En bevidst valgt klipperytme
 3. (Måske kræver, ovenstående at man supplerer optagelserne og storyboardet fra sidst.)
 4. Dokumentation: Du noterer naturligvis, hvad du har foretaget dig og, hvad du har fundet ud af, i din portfolio

DEL! ....Vi vil se![edit]

Resultatet af anstrengelserne lægges på YouTube (kan f. eks. indstilles til "skjult"). Giv link til din lærer, der så lægger det op på vores holdside.