Workshop KomITA23-25 movie1

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Filmæstetik I - en lille scene[edit]

Med denne øvelse skal du finde ud af, hvad der skal til for at skabe et filmisk forløb og skabe en særlig stemning. Du skal forstå og anvende nogle af de filmæstetiske grundbegreber, der har med komposition, bevægelse og fortælling at gøre.

Vejledning[edit]

 1. Teori: sæt dig (via udleveret litteratur og egen research) ind i begreberne indstilling, scene og sekvens. Herunder
  1. de forskellige kategorier indenfor beskæring og synsvinkel
  2. komposition
  3. kamerabevægelser
 2. Forklar med egne ord i et nyt afsnit på din "reportage"-projektside, hvad du har fundet ud af. Prøv om du kan illustrere nogle af dine pointer (billeder/filmklip, som ikke bryder lov om ophavsret fx. selvgjorte eller cc-licenseret)
 3. Opdater dit StudieWeb med det nyeste indhold.
 4. Praksis:
  1. Historie: Ankomst til skolen. Beskriv i tekstform din ankomst til skolen. Hvordan forløber den typisk, fra du når frem til adressen, til du sidder klar i undervisningen?
  2. Find ind i en gruppe på ca. 3 personer og del din historie (fortæl/læs op)
  3. Bliv enig med din gruppe om, hvilken historie, I vil filmatisere.
  4. Lav i fællesskab et storyboard over historien. Der er følgende krav:
   1. der skal der stilling til beskæring og der SKAL minimum indgå total, halvtotal/nær, og nær.
   2. der skal indgå panorering og tilt.
   3. der skal både indgå harmonisk og dynamisk billedkomposition.
   4. scenen skal planlægges til at vare 20 sekunder
 5. Action: Optag scenen ud fra storyboardet og gem optageleserne til næste øvelse.

Litteratur m.m.[edit]