Webdesign Wireframes-2016KomITA35

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Hvad handler det om[edit]

Du har nu fundet ud af hvilke informationer du vil have hvor på dit studieweb, og det er nu blevet tid til at sikre en hensigtsmæssig måde at finde informationerne på.

Formål[edit]

Samme i hele webdesign forløbet.

I bekendtgørelsens punkt 4.3 om bedømmelseskriterier står der:

"Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1. Ved bedømmelsen lægges vægt på:

 • prøvemappens dokumentations- og kommunikationsværdi (red: tænk prøvemappen som bestående af udvalgte projekter på dit studieweb)
 • planlægning, gennemførelse og vurdering af kommunikationsopgaverne (red: det enkelte indlæg på dit studieweb bør bestå af; Præsentation (hvad), dokumentation (hvordan), refleksion (hvad har jeg lært))
 • anvendelse af relevante arbejdsmetoder i forbindelse med de udvalgte kommunikationsløsninger (red: Dokumentation bør redegøre for de relevante arbejdsmetoder)
 • redegørelse for de udvalgte løsninger, herunder inddragelse af teorier om og metoder til it-baseret kommunikation (red: Præsentation og dokumentation bør redegøre for relevant teori, og hvordan den er anvendt)
 • præsentation af prøvemappen og redegørelse for udvalgte kommunikationsopgaver.
 • perspektivering til relevante emner inden for faget. (red: gerne både mundligt til eksamen og i præsentationen af de enkelte projekter)
 • besvarelse af uddybende og supplerende spørgsmål.(red: ja! - vi stiller også spørgsmål ;D)

Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse af eksaminandens prøvemappe og den mundtlige præstation."

Det overordnede formål er at dit studieweb bliver så godt og gennemtænkt, at din prøvemappe til eksamen blot bliver en kopi af dit studieweb hvor kun de udvalgte projekter er med!

Forløb[edit]

Denne opgave indgår som en del af webdesign forløbet.

Hvad skal du så gøre[edit]

 • Du skal starte med at læse om Wireframes.
 • Derefter skal du læse kapitel 2 og kapitel 3 i Steve Krug: Don't make me think. Obligatorisk!
 • Med udgangspunkt i dit informations- og navigationsdesign skal du nu lave wireframes af alle relevante sider.
  • Det enkelte wireframe skal tydeligt vise hvilke elementer der er på siden, hvor store de er, og deres indbyrdes placering.
  • Du bør lave et wireframe til hver af de forskellige kategorier af sider du har specificeret i dit sitemap. Sider hvor layoutet er gitteret er nøjagtig det samme laves kun én gang.

Aflevering Deadline og elevtid[edit]

Wireframes præsenteres på dit studieweb med en beskrivelse af deres formål og de tanker der ligger bag dine valg. Tænk i præsentation, dokumentation og refleksion som sædvanligt.

Deadline er fredag den 1/4 klokken 23.30 - Upload link på Lectio til din aflevering på dit studieweb.

Der er afsat 2 timers elevtid til denne opgave.

Kilder[edit]