Webdesign Portfolio Moodboard-2016KomITA35

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Hvad handler det om[edit]

Når man skal i gang med en grafisk opgave, kan det være en stor hjælp at lave et moodboard. Det er en metode til at finde frem til – og senere fastholde – hvilken grafisk tone og stil der skal være i dit layout. Du kan bruge og tænke på: billeder, illustrationstype, farveholdning, skrifttyper, slogans, referencer, komposition og hvad der ellers er af gode ideer! Moodboard er et fantastisk arbejdsredskab når du er i den kreative fase!

Formål[edit]

Samme i hele webdesign forløbet.

I bekendtgørelsens punkt 4.3 om bedømmelseskriterier står der:

"Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1. Ved bedømmelsen lægges vægt på:

 • prøvemappens dokumentations- og kommunikationsværdi (red: tænk prøvemappen som bestående af udvalgte projekter på dit studieweb)
 • planlægning, gennemførelse og vurdering af kommunikationsopgaverne (red: det enkelte indlæg på dit studieweb bør bestå af; Præsentation (hvad), dokumentation (hvordan), refleksion (hvad har jeg lært))
 • anvendelse af relevante arbejdsmetoder i forbindelse med de udvalgte kommunikationsløsninger (red: Dokumentation bør redegøre for de relevante arbejdsmetoder)
 • redegørelse for de udvalgte løsninger, herunder inddragelse af teorier om og metoder til it-baseret kommunikation (red: Præsentation og dokumentation bør redegøre for relevant teori, og hvordan den er anvendt)
 • præsentation af prøvemappen og redegørelse for udvalgte kommunikationsopgaver.
 • perspektivering til relevante emner inden for faget. (red: gerne både mundligt til eksamen og i præsentationen af de enkelte projekter)
 • besvarelse af uddybende og supplerende spørgsmål.(red: ja! - vi stiller også spørgsmål ;D)

Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse af eksaminandens prøvemappe og den mundtlige præstation."

Det overordnede formål er at dit studieweb bliver så godt og gennemtænkt, at din prøvemappe til eksamen blot bliver en kopi af dit studieweb hvor kun de udvalgte projekter er med!

Moodboard opgaven sigter mod at bidrage til produktions målpindende i bekendtgørelsen:

 • planlægge og styre den praktiske udførelse af kommunikationen på baggrund af forundersøgelsen, herunder forvaltning af ressourcer og styring af kvalitet
 • udvikle kommunikationsstrategier med vægt på budskab, udtryksmidler og medier
 • vælge medie til formidling af kommunikation og gennemføre den praktiske tilrettelæggelse i forhold til det valgte medie
 • gennemføre produktion af kommunikationsprodukter, herunder anvende relevante it-værktøjer

"I disse faglige mål planlægges og udfoldes den kreative og praktiske del af kommunikationsopgaven på baggrund af forundersøgelsen. Der vælges hvordan budskabet skal være, hvilke udtryksmidler (f.eks. lys, billeder, animationer mm.) der skal benyttes og hvilke medier, de skal sendes igennem. Her kan med fordel inddrages kreative metoder såsom skitser, brainstorm, mindmap osv.. Endelig udføres produkter med relevante værktøjer"

Forløb[edit]

Denne opgave indgår som en del af webdesign forløbet.

Hvad skal du så gøre[edit]

Du har frie tøjler til at vælge metoden du vil bruge til dit moodboard. Du kan eksempelvis vælge at sammensætte fysiske genstande, farveprøver etc. i en kollage (tag til slut et billede af kollagen), du kan også vælge udelukkende at bruge elementer som du finder online eller du kan blande metoderne.

Aflevering Deadline og elevtid[edit]

Dit moodboard præsenteres på dit studieweb med en beskrivelse af dets formål og de tanker der ligger bag dine valg. Tænk i præsentation, dokumentation og refleksion som sædvanligt.

Deadline er fredag den 8/4 klokken 23.30 - Upload link på Lectio til din aflevering på dit studieweb.

Der er afsat 1 times elevtid til denne opgave.

Kilder[edit]