Webdesign Moodboard-2016KomITA35

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Hvad handler det om[edit]

Når man skal i gang med en grafisk opgave, kan det være en stor hjælp at lave et moodboard. Det er en metode til at finde frem til – og senere fastholde – hvilken grafisk tone og stil der skal være i dit layout.

Du kan bruge og tænke på: billeder, illustrationstype, farveholdning, skrifttyper, slogans, referencer, komposition og hvad der ellers er af gode ideer!

Moodboard er et fantastisk arbejdsredskab når du er i den kreative fase!

<html>
<img src="http://rtgkom.dk/~chha/wikimedia/moodboards.png" width="400px">
Eksempel på moodboards
</html>

Formål[edit]

Dette forløb sigter mod at bidrage til produktions målpindende i bekendtgørelsen:

 • planlægge og styre den praktiske udførelse af kommunikationen på baggrund af forundersøgelsen, herunder forvaltning af ressourcer og styring af kvalitet
 • udvikle kommunikationsstrategier med vægt på budskab, udtryksmidler og medier
 • vælge medie til formidling af kommunikation og gennemføre den praktiske tilrettelæggelse i forhold til det valgte medie
 • gennemføre produktion af kommunikationsprodukter, herunder anvende relevante it-værktøjer

"I disse faglige mål planlægges og udfoldes den kreative og praktiske del af kommunikationsopgaven på baggrund af forundersøgelsen. Der vælges hvordan budskabet skal være, hvilke udtryksmidler (f.eks. lys, billeder, animationer mm.) der skal benyttes og hvilke medier, de skal sendes igennem. Her kan med fordel inddrages kreative metoder såsom skitser, brainstorm, mindmap osv.. Endelig udføres produkter med relevante værktøjer"

Forløb[edit]

Der er ialt afsat 3 moduler og 2 elevertimer til forløbet

Deadline for aflevering

 • Moodboards og screenshots skal være færdige og hænges op i C3104 allerede torsdag den 3/3.
 • Deadline for aflevering af præsentation, refleksion og dokumentation på eget studieweb er fredag den 4/3 klokken 23.30 (husk at uploade link til dit studieweb på lectio inden deadline).

Hvad skal du så gøre[edit]

Start med at læse Om at kommunikere med grafik.

SAMMEN TO OG TO:' I små grupper, skal I finde frem til to forskellige websites som I syntes er gode websites. ’’De skal være fra samme branche’’ (fx. to forsikringsselskaber, to forlystelsesparker, to må-nedsmagasiner, to hiphop-grupper, to mobilselskaber etc.) men ’’de må gerne kommunikere forskelligt rent grafisk’’. Derefter skal I redegøre for hvorfor I syntes de er gode.

Svar sammen på disse spørgsmål:

 • Hvad er formålet med begge sites?
 • Er formålet tydeligt og klart og bør/burde det være det?
 • Hvem er målgruppen(grupperne)?
 • Hvordan passer designet til gruppen (grupperne) – ’rammer’ det rigtigt?

HVER FOR SIG:

Lav et omvendt moodboard

Nu tager I hver et af de website I har valgt, og laver en mere grafisk analyse. Det gør I ved at lave et ’omvendt moodbord’. Det er omvendt, fordi at moodboads jo er et man plejer at lave FØR man laver websitet. Denne gang bruger vi det til at fremhæve de enkeltdele, der udgør designet det samlede website.

Se på disse ting:

 • Hvad er karakteristisk for den grafik der er brugt og vis det i moodboardet.

(Farverig? Simpel? Rodet? Tegneserieunivers? Meget ’boxet’? Er der mange fotos/illustration eller meget tekst? Kan man sige noget særligt om hvordan fotos er brugt? )

 • Hvordan er farveholdningen? Er der et par dominerende farver? Er der evt. forskellige dominerende farver på de forskellige undersider?
 • Typografien. er der mange niveauer? Er den brugt grafisk eller er der kun brødtekst der bare udfører sin funktion?
 • Se på de grafiske detaljer – er der fx. skygger og gradienter på grafikken? Er disse effekter på alle elementer, eller kun nogle af dem? Er det mon bevidst at grafikken brugt sådan?

Krav til din aflevering[edit]

Du har frie tøjler til at vælge metoden du vil bruge til dit moodboard. Du kan eksempelvis vælge at sammensætte fysiske genstande, farveprøver etc. i en kollage (tag til slut et billede af kollagen), du kan også vælge udelukkende at bruge elementer som du finder online eller du kan blande metoderne.

Det vigtigste er at stil og tone bliver kommunikeret så tydeligt som muligt.

Aflevering[edit]

Præsentation, dokumentation og relflektion på eget studieweb, Moodboards og på Lectio.

Print dit moodboad og et screendump af hjemmesiden du har lavet det over. VI hænger dem op i klassen.

Links[edit]