Webdesign Informationsdesign-2016KomITA35

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Hvad handler det om[edit]

Når man skal lave et website siger det jo næsten sig selv, at det er vigtigt at man forholder sig til hvad der skal være på siderne, og hvordan man kommer rundt på sitet. Det lyder simpelt, men kan være sværere i praksis end man lige skulle tro.

Der findes talrige eksempler på websites der ikke er ordentligt gennemtænkt, og som derfor har et håbløst informations- og navigationsdesign. Dette går ud over brugervenligheden, og dermed hvorvidt brugerne bliver på siden eller overhovedet finder det de kommer efter.

Vi skal derfor i dette forløb se nærmere på værktøjer der kan hjælpe os med at lave brugervenlige websites med en god disponering af indholdet, og en høj kommunikationsværdi.

Dernæst skal du bruge disse værktøjer på dit eget studieweb, sådan at du får bearbejdet både informationsdesign, navigationsdesign, og grafisk design af dit site. Det overordnede formål er at dit studieweb bliver så godt og gennemtænkt, at din prøvemappe til eksamen blot bliver en kopi af dit studieweb hvor kun de udvalgte projekter er med!

Formål[edit]

I bekendtgørelsens punkt 4.3 om bedømmelseskriterier står der:

"Bedømmelsen er en vurdering af, i hvilket omfang eksaminandens præstation lever op til de faglige mål, som de er angivet i pkt. 2.1. Ved bedømmelsen lægges vægt på:

  • prøvemappens dokumentations- og kommunikationsværdi (red: tænk prøvemappen som bestående af udvalgte projekter på dit studieweb)
  • planlægning, gennemførelse og vurdering af kommunikationsopgaverne (red: det enkelte indlæg på dit studieweb bør bestå af; Præsentation (hvad), dokumentation (hvordan), refleksion (hvad har jeg lært))
  • anvendelse af relevante arbejdsmetoder i forbindelse med de udvalgte kommunikationsløsninger (red: Dokumentation bør redegøre for de relevante arbejdsmetoder)
  • redegørelse for de udvalgte løsninger, herunder inddragelse af teorier om og metoder til it-baseret kommunikation (red: Præsentation og dokumentation bør redegøre for relevant teori, og hvordan den er anvendt)
  • præsentation af prøvemappen og redegørelse for udvalgte kommunikationsopgaver.
  • perspektivering til relevante emner inden for faget. (red: gerne både mundligt til eksamen og i præsentationen af de enkelte projekter)
  • besvarelse af uddybende og supplerende spørgsmål.(red: ja! - vi stiller også spørgsmål ;D)

Der gives én karakter ud fra en helhedsbedømmelse af eksaminandens prøvemappe og den mundtlige præstation."

Det overordnede formål er at dit studieweb bliver så godt og gennemtænkt, at din prøvemappe til eksamen blot bliver en kopi af dit studieweb hvor kun de udvalgte projekter er med!

Forløb[edit]

Denne opgave indgår som en del af det større forløb; at lave et gennemarbejdet webdesign på dit studieweb. Forløbet bliver som følger: Introduktion til Interaktionsdesign (de 5 dimensioner), Informationsdesign og Navigationsdesign, Wireframes, Moodboard, styling med CSS, og endelig en "Rolf Molich test" -også kendt som "tænke højt testen".

Hvad skal du så gøre[edit]

Introduktion til interaktionsdesign (som overbegreb)[edit]

Du skal starte med at læse om Interaktionsdesign (de 5 dimensioner). Tag også gerne et hurtigt kig på afsnittet "Methodologies" på wikipedia om interaktions design

Men hvorfor er alt dette overhovedet nødvendigt at vide noget om? Det giver Steve Krug et godt svar på. Du skal derfor læse kapitel 1 i Steve Krug: Don't make me think. Obligatorisk!

Informationsdesign[edit]

Nu skal du sætte dig ind i hvad Informationsdesign går ud på. Tag også gerne et kig på http://www.usability.gov/what-and-why/content-strategy.html. Herefter er det blevet tid at vende tilbage til Steve Krug. Læs kapitel 5: "Omit needless words" i Steve Krug: Don't make me think. Obligatorisk!

Det er nu blevet tid til at strukturere informationerne på dit studieweb. Ikke alle informationer er lige vigtige, og i nogle projekter mangler der måske også nogle informationer...! Tænk i at det gode indlæg for hvert enkelt projekt ifølge bekendtgørelsen bør indeholde:

  • Præsentation (hvad)
  • Dokumentation (hvordan)
  • Refleksion (hvad har jeg lært)

Aflevering[edit]

På baggrund af det du har lært indtil videre i dette forløb skal du nu udarbejde et sitemap der dokumenterer dit informationsdesign. Sitemappet skal som minimum indeholde alle sider på dit studieweb, med en beskrivelse af de konkrete informationer der vil være at finde dér (når sitet er lavet færdigt). Der forventes et gennemarbejdet og detaljeret stykke arbejde!

Derudover bedes du lave en redegørelse over dine overvejelser i denne forbindelse. Medtag hvordan du bruger emnets teori i din løsning. Omfang omkring 1 ns (2400 tegn)

Der afleveres på eget studieweb og på Lectio med link til studieweb.

Deadline og elevtid[edit]

Der anvendes til denne del af forløbet samlet 3 moduler og 10 timers elevtid.

Deadline er søndag den 13/3 klokken 23.30

Kilder[edit]