Video

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search


Linux og filmproduktion[edit]

Her er en artikel om Linux og Open Source programmer som bruges i filmproduktion The Linux Motion Picture Pipeline

64 Studio er en Linux distribution som er specielt tberegnet til at producere digitalt indhold, baade lyd og video. Den kommer fra firmaet 64 Studio Inc., koster intet, er maaske ikke teknisk set det bedste valg, naar vi skal lave film, men kan bruges til at laere principper og teori. Hvis du skal deltage i store professionelle produktioner, ja saa maa du nok se dig om efter andre vaerktoejer.