User:Jakobap15

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search
Navn: IT-komponentens navn: Screendump: Funktion: Ophavsmand/mænd:
Jakob Andkjær Poulsgærd Python http://rtgkom.dk/~jakobap15/styled/links/opgaver/itopgave/helloworld_kopi.png Funktionen med Python er at kode programmer og lave scripts. Python Software Foundation, men designet af Guido van Rossum
Årstal når IT-komponenten fremkom: Organisation: Licens: Pris: Primære kilder:
20 feb. 1991 Python Software Foundation GPL (General Public License) Open source https://www.python.org/about/ og https://en.wikipedia.org/wiki/Python_(programming_language)

Jakob A. Poulsgærd[edit]

Blomster landskab:
http://rtgkom.dk/~jakobap15/turtlebilleder/lille_blomst.png

Skærmbillede af kildekode:
http://rtgkom.dk/~jakobap15/turtlebilleder/lille_kildekode.png

Skærmbillede af shell:
http://rtgkom.dk/~jakobap15/turtlebilleder/lille_shelloutput.png

Kildekode:

import random
from random import randint
import math
import turtle

colors = ["white", "#ffc1cd", "#ffbf91", "#ff9e9e"]
hast = float(input('Animations hastighed: '))
n_skyer = int(input('Antal skyer: '))
n_strå = int(input('Antal græsstrå: '))

turtle.setup(1000, 1000)

wn = turtle.Screen()
bob = turtle.Turtle()
brian = turtle.Turtle()

bob.speed(hast)
bob.penup()
bob.hideturtle()

brian.speed(hast)
brian.penup()
brian.hideturtle()

def blad(radius):
	bob.pendown()
	#bob.color("#ffb366")
	bob.shape("triangle")
	bob.shapesize(1, 1)
	bob.begin_fill()
	bob.fillcolor("#ffb366")
	bob.circle(radius, None, 6)
	bob.end_fill()
	#skygge
	bob.begin_fill()
	bob.fillcolor("#ffa64d")
	bob.circle(radius/2+5, None, 6)
	bob.end_fill()

def nyBlad():
    bob.pendown()
    bob.color("#ffa64d")
    bob.shape("circle")
    bob.shapesize(11, 4)
    bob.stamp()
    #skygge
    bob.color("#ff9933")
    bob.shapesize(9, 3.5)
    bob.stamp()

def stilk():
    bob.up()
    bob.setpos(-400, -400)
    bob.color("#aaff80")
    bob.pensize(10)
    d = 1
    r = 0
    for i in range(12):
        r = r + 1
        bob.circle(400, r)
        if r > 6:
            bob.down()
    #skygge
    bob.penup()
    bob.home()
    bob.setpos(-400, -405)
    bob.color("#99ff66")
    bob.pensize(5)
    d = 1
    r = 0
    for i in range(12):
        r = r + 1
        bob.circle(400, r)
        if r > 6:
            bob.down()

def stilk_blomst(placering, side):
    bob.penup()
    bob.setpos(side, -400)
    bob.shape("circle")
    bob.shapesize(5, 2)
    bob.color("#a2ff59")
    bob.circle(400, placering)
    bob.stamp()

def sol(radius):
    brian.circle(radius)

#baggrund
def baggrund():
    wn.bgcolor("#aff0ff")
    #sol
    brian.penup()
    brian.setpos(300, 85)
    radius = 250
    move = 50
    for g in range(5):
        if g == 0:
            brian.begin_fill()
            brian.fillcolor("#cefcff")
            sol(radius)
            brian.end_fill()
        elif g == 1:
            brian.begin_fill()
            brian.fillcolor("#f7feff")
            sol(radius)
            brian.end_fill()
        elif g == 2:
            brian.begin_fill()
            brian.fillcolor("#fffced")
            sol(radius)
            brian.end_fill()
        elif g == 3:
            brian.begin_fill()
            brian.fillcolor("#fff7af")
            sol(radius)
            brian.end_fill()
        elif g == 4:
            brian.begin_fill()
            brian.fillcolor("#fff177")
            sol(radius)
            brian.end_fill()
        brian.lt(90)
        brian.forward(move)
        brian.rt(90)
        radius = radius - move
        move = move - 12
    #sky
    x = randint(-300, 400)
    y = randint(75, 250)
    brian.penup()
    brian.home()
    brian.setpos(x, y)
    brian.pendown()
    brian.lt(90)
    brian.begin_fill()
    for i in range(n_skyer):
        color = random.choice(colors)
        if brian.ycor() < y:
            x = randint(-300, 400)
            y = randint(75, 250)
            brian.end_fill()
            brian.penup()
            brian.home()
            brian.lt(90)
            brian.setpos(x, y)
            brian.pendown()
            brian.begin_fill()
            brian.color(color)
        while brian.ycor() >= y:
            brian.color(color)
            brian.circle(randint(10, 25), randint(95, 160))
            brian.rt(randint(105, 120))
    brian.end_fill()
    #vulkan
    brian.color("grey")
    brian.shape("triangle")
    brian.penup()
    brian.home()
    brian.lt(90)
    brian.pendown()
    x = -400
    for i in range(5):
        brian.penup()
        brian.setpos(x, -100)
        brian.pendown()
        bredde = randint(10, 20)
        brian.shapesize(bredde, 5)
        brian.stamp()
        x = x + 20
    brian.penup()
    brian.home()
    #græs
    brian.color("#79ce37")
    brian.setpos(-500, -100)
    brian.pendown()
    brian.begin_fill()
    brian.fillcolor("#79ce37")
    for h in range(4):
        brian.forward(1000)
        brian.rt(90)
    brian.end_fill()

#blomster skygge
def blomst_skygge():
    bob.penup()
    bob.home()
    bob.shape("circle")
    bob.shapesize(3, 10)
    bob.color("#69b92d")
    bob.setpos(-200, -385)
    bob.pendown()
    bob.stamp()
    bob.penup()
    bob.setpos(-210, -385)
    bob.pendown()
    bob.shapesize(2.5, 9.5)
    bob.color("#79ce37")
    bob.stamp()
    bob.penup()
    bob.setpos(-210, -355)
    bob.pendown()
    bob.begin_fill()
    bob.fillcolor("#79ce37")
    bob.rt(90)
    for h in range(4):
        bob.forward(75)
        bob.rt(90)
    bob.end_fill()
    bob.lt(90)
    bob.penup()
    bob.setpos(-140, -385)
    bob.pendown()
    bob.shapesize(.4, 3)
    bob.color("#69b92d")
    bob.stamp()
    bob.penup()
    bob.setpos(-265, -410)
    bob.pendown()
    bob.shapesize(1.5, 10)
    bob.color("#69b92d")
    bob.stamp()

#antal blade
n_blad = 4

#blomsten
def blomst():
    #skygge på jorden
    blomst_skygge()
    #græsstrå
    brian.penup()
    brian.home()
    brian.pendown()
    for h in range(n_strå):
        brian.penup()
        brian.home()
        brian.pendown()
        brian.pensize(randint(3, 6))
        x = randint(-500, 500)
        y = randint(-480, -110)
        brian.penup()
        brian.setpos(x, y)
        brian.pendown()
        længde = randint(10, 15)
        brian.lt(40)
        brian.color("#69b92d")
        brian.forward(længde-3)
        brian.lt(45)
        brian.color("#9edc6f")
        brian.forward(længde)
    #stilk
    stilk()
    #ydre blade
    bob.penup()
    bob.home()
    bob.pendown()
    bob.pensize(1)
    for i in range(n_blad):
        bob.rt(45)
        nyBlad()
    #indre blade
    for i in range (n_blad):
        bob.rt(90)
        blad(40)
    bob.lt(90)
    bob.penup()
    bob.home()
    bob.pendown()
    stilk_blomst(65, -460)
    #midten
    bob.shape("circle")
    bob.shapesize(1.5, 1.5)
    bob.color("#ffdab3")
    bob.penup()
    bob.home()
    bob.stamp()

baggrund()
blomst()

wn.exitonclick()