Tidligere opslag: forårssemester 09

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

2009-07-29 System: Vi er igang med at opgradere vores servere med Ubuntu 9.04 og der er derfor en smule down-time på serverne for tiden.
2009-05-27 INF-B 2.3 Evaluering: Gå til klassens wiki-artikel, Class:2008-2009-INF-B-2.3, og videre til artiklen for evaluering af skoleåret 2008-2009.
2009-05-26 INF-B 2.4 Evaluering: Gå til klassens wiki-artikel, Class:2008-2009-INF-B-2.4, og videre til artiklen for evaluering af skoleåret 2008-2009.
2009-05-26 KOM/IT C: 1.3 Evaluering: Class:2008-2009-KOM/IT-C-1.3
2009-05-20 KOM/IT C: 1.1 Eksamenstræning: Class:2008-2009-KOM/IT-C-1.1-Eksamenstræning
2009-05-12 KOM/IT A: 3.6 Evaluering: Class:2008-2009-DESIGN-C-UV-Evaluering
2009-05-12 KOM/IT A: 3.6 Evaluering: Class:2008-2009-KOM/IT-A-UV-Evaluering
2009-05-11 Prg C: 3.4 Evaluering Class:2008-2009-PRG-C-3.4
2009-05-11 Design C: Prøve og portfolio i Design C
2009-05-07 KOM/IT A: Prøvemappe i Kommunikation/it A
2009-04-29 PRÆSENTATIONSHOLD: Velkommen i MediaLab! Oplæg til dagens øvelse finder I her
2009-04-29 KOM/IT C: Nu hvor den afsluttende opgave gerne skulle ligge færdig og oploadet (!) skal vi igang med repetition frem mod en evt. eksamen og i det hele taget for at få styr på vores faglige formåen. Her finder du vejledning til øvelsen og du kan skrive dig ind i skemaet her : Repetition af kernestof - Kom/it 2009
2009-04-24 MediaLab: Vores systemudviklingsmetode og vores to designmodeller Her har vi et resume af vores systemudviklingsmetode og et display af vores to designmodeller.
2009-04-22 PRÆSENTATIONSHOLD: Velkommen i MediaLab! Oplæg til dagens øvelse finder I her
2009-04-21 System Vi er gået tilbage til den gamle måde at logge på vores wiki. Problemet er at brugere som ikke havde samme brugernavn på webserveren ikke havde automatisk skriverettigheder i wiki'en. Vi løser det, og så prøver vi igen.
2009-04-17 System Det er fra i dag af muligt for alle elver at logge på vores wiki og redigere ved brug af samme login som på webserveren.
2009-04-17 INF-B 2.4: Design for målgruppen Vi går nu i gang med en øvelse hvor vi øver os i at designe for målgruppen, og altså ikke at lade vores egen forudindtagede meninger og tekniske "darlings" styre designarbejdet. Se nærmere i klassens wiki-artikel, Class:2008-2009-INF-B-2.4. Du kan også gå direkte til et bilag om de to designmodeller som vi bruger mest.
2009-04-14 KOM/IT-A 3.6: Her kan du se en oversigt over, hvad du grundlæggende bør have styr på, hvis du gerne vil bestå.
2009-04-01 KOM/IT-A 3.6, Ekskursion: Som tidligere annonceret har vi en ekskursion til RUC på fredag den 3. april, hvor vi bl. a. skal se på modul-1 projekter på komm. uddannelsen Vi mødes kl.10.00 i den store forhal i bygning 41 (hvor biografen ligger. Det er i hjørnet af den store vinkelbygning). Se kort: http://www.ruc.dk/ruc/omruc/ankomst/ruc-kort/
2009-04-01 KOM/IT-C 1.6: Afsluttende opgave: Gå til denne her artikel, Class:2008-2009-KOM/IT-C-1.6:Projekter:Afsluttende-opgave, for at registrere dit valg af oplæg, beskrivelse af ideen, titel for din opgave, medieprodukter som du vil lave, hvilke værktøjer du vil bruge og eventuel gruppedannelse.
2009-04-01 PRÆSENTATIONSHOLD: Velkommen i MediaLab! Oplæg til dagens øvelse finder I her
2009-03-25 KOM/IT-C 1.3: Afsluttende opgave: Gå til denne her artikel, Class:2008-2009-KOM/IT-C-1.3:Projekter:Afsluttende-opgave, for at registrere dit valg af oplæg, beskrivelse af ideen, titel for din opgave, medieprodukter som du vil lave, hvilke værktøjer du vil bruge og eventuel gruppedannelse.
2009-03-17 Slash og Backslash, eller kende dit keyboard: Du har måske oplevet problemer med at få stier (paths) til at virke i dit webdesign, f.eks. når du vil have alle billeder eller filer som hører til et tema samlet i en mappe, og så henvise til dem med en hyperlink, altså en a href. Der kan være flere grunde til at linken ikke virker, og nogle af dem skyldes simpelt hen de tegn som du bruger. F.eks. er det en dårlig ide at anvende de specielle danske tegn æ, ø, å. Også /, mellemrum, og _ kan give problemer.
2009-03-16 KOM/IT-A: Årets sidste (ca.) oplæg hentes her eller på Class:2008-2009-KOM/IT-A-3.6:Projekter:Afsluttende forløb
2009-03-10 KOM/IT-C Alle klasser: AFSLUTTENDE OPGAVE til download her - god arbejdslyst!
2009-02-25 INF-B_2.3: SQL og MySQL, et eksperimenterende forløb Initieret på baggrund af interesse fra klassen undersøger vi nu hvordan vi kan lave client-server web-produkter som bruger databaser. Se her http://www.rtgkom.dk/wiki/Class:2008-2009-INF-B-2.3
2009-02-23 DESIGN: Design og samfund. Projektet har her fået sit eget opslag: Class:2008-2009-DESIGN:Projekter:Design-Samf
2009-02-05 KOMIT/A: ÅRSPRØVE OPGAVE
2009-01-29 KOMIT-C Alle klasser: Afprøvning med Tænke Højt Test metoden Her kan I læse om hvordan man gennemfører en såkaldt 'tænke højt test' af sit produkt. Hvis I kan nå det, så er det en god ide at lave sådan en test af den første prototype til henholdsvis computerspillet eller medieproduktet om computerens anatomi. http://design.emu.dk/artikler/0220-testledelse.html Suppler evt. med http://www.itu.dk/people/cgh/digimed/Molich.pdf der ern tekst af Rolf Molich selv. Her kan man læse om de viæsentligste principper i Tænke-højt metoden.
2009-01-28 INF-B_2.3:Standarder for webdesign, en timeøvelse. Se her http://www.rtgkom.dk/wiki/Class:2008-2009-INF-B-2.3
2009-01-22 KOMIT/A: ÅRSPRØVE afholdes 10. og 11. februar. Opgave udleveres 5. februar i vores lektioner den dag. Information og plan hentes her.
2009-01-20 KOMIT/A: Nyt projektoplæg: Class:2008-2009-KOM/IT-A-3.6:Projekter:Semester 6
2009-01-12 PRG-C 3.3 og INF-B 3.3: Tikitags

 • Nyt projekt er startet den 5. januar i samarbejde mellem INF og PRG, se oplægget her.
 • Vi fortsætter også vores individuelle arbejde med cplusplus.com's tutorial. I den sammenhæng laver vi som er nybegyndere i C++ også et Kryds og bolle spil i textmode i C++ (med frit valg af platform). De andre kan selv frit vælge både sprog, IDE og platform for spillet. Læg programmet, source og kompileret program, op på jeres StudieWeb, sammen med jeres beskrivelse af arbejdet med tutorialen.

2009-01-06 INF-B 2.4: Informationsteknologiens delelementer - samtaletræning og mundtlig præsentation Vi startede en øvelse, som vi arbejder med i 6 lektioner. Se nærmere her Class:2008-2009-INF-B-2.4.

2008-12-19 INF-B 2.4: Juleprodukt Dagens opgave er

 • at lave et produkt med relation til julen og lægge det straks op på vores StudieWeb.
 • Målgruppe, budskab, afsender, medie og effekt mm. vælger vi selv, gerne lidt humoristisk, og anfører lige hvor vi publicerer produktet på vores StudieWeb.
 • Der kan arbejdes i grupper på op til tre, men alle gruppemedlemmer skal være indsatte i hvordan produktet implementeres og produktet skal uploades på alle gruppemedlemmernes StudieWeb.
 • Der er total frihed mht. valg af værktøjer, bare de er lovlige at bruge og ikke koster os noget.
 • Vi laver selv al grafik, sprites, programkode, definition af interaktion, underlægsmusik osv.
 • Den korte udviklingstid betinger at vi stiller os tilfreds med at der er en del fejl og mangler i produkterne, altså at det egentlig bare er en velfungerende første prototype som vi lægger op.
 • Eksempler på produkttyper kan være: tegneserie lavet i Photoshop, julesne i NetLogo, spil lavet i GameMaker, julesamtalsrobot lavet i C/C++, stjernehimmel lavet med Blender, ...

2008-12-16 KOM/IT-C: Vedrørende aflevering af projektet Grafisk design Her er nogle vejledningspunkter:

 • Rapporten lægger I hver for sig op på jeres eget StudieWeb, gerne både som .PDF og en .DOC fil, sammen med en kort text således at sammenhængen bliver klar for gæster på jeres websted.
 • Gruppen afleverer så et eksemplar af rapporten udskrevet på papir, gerne direkt i lærerens dueslag.
 • Der kræves ikke nogen ny HTML for at lægge rapporten op og gøre det muligt at downloade den, brug bare en almindelig a href, f.eks.
  <a href="grafisk-design-rapport-klasse13-gruppe02.pdf">rapporten er her</a>
  hvis jeres gruppe nu var nr. 2 i klasse 1.3.
 • PDF filer kan laves på flere måder.
  • OpenOffice Writer, du kan bruge Export as PDF funktionen i File menuen i OpenOffice Writer.
  • Cute PDF, er et program som du kan installere. Det lægger sig ind i dit Windows system som en ny printerdriver. Når du printer til den, så laver den et PDF dokument for dig.
 • Ubuntu og gFTP Hvis du vil bruge Ubuntu, eller en anden Linux distribution, til at lægge rapporten op på rtgkom.dk, så er gFTP et program som du kan bruge til det. Det virker næsten helt som WinSCP. Du skal for Host angive rtgkom.dk, for Port angiver du 22 (virker vistnok også uden at man vælger noget), for User angiver du dit brugernavn på vores server, for Pass angiver du dit password og så skal du lengst mod højre vælge SSH2 i pop up gardinet.
 • Windows. Hvis du bruger Windows, så brug WinSCP.

2008-12-12 KOM/IT-C 1.5: Grafisk design Nu nærmer afleveringsdatoen sig. Se nærmere i klassens artikel, som er her Class:2008-2009-KOM/IT-C-1.5 Ny afleveringsdato forhandlet tirsdag d. 16. dec.

2008-12-12 INF-B 2.4: Redesign af StudieWeb, keyboard og GarageBand, gitarspil, WinLAMP, passwords og Wiki artikel for klassen Vi oprettede en artikel i vores wiki, som vi nu vil bruge til videndeling i stedet for at skrive meddelelser til hinanden på wiki'ens forside. Class:2008-2009-INF-B-2.4:Projekter:Redesign-af-StudieWeb

2008-12-10 KOM/IT-C 1.6: Grafisk design Nu nærmer afleveringsdatoen sig. Se nærmere i klassens artikel, som er her Class:2008-2009-KOM/IT-C-1.6 Ny afleveringsdato forhandlet tirsdag d. 16. dec, pga mange afleveringer på fredag.

2008-12-09 KOM/IT-C 1.2: Grafisk design Nu nærmer afleveringsdatoen sig. Se nærmere i klassens artikel, som er her Class:2008-2009-KOM/IT-C-1.2.

2008-12-09 KOM/IT-C 1.3: Grafisk design Nu nærmer afleveringsdatoen sig. Se nærmere i klassens artikel, som er her Class:2008-2009-KOM/IT-C-1.3.

2008-12-05 KOM/IT-C 1.2, 1.3, 1.5 og 1.6: Grafisk design - afleveres fredag den 12. dec. Projektet skal være gennemført den 12. dec. Hvis nogen af grupperne har behov for vejledning og/eller et sted at arbejde, så kan I komme i MediaLab når det er åbent pga. anden undervisning. Læg mærke til at oplægget til projektet ligger her på rtgkom.dk (http://rtgkom.dk/~mette/KomIT2008/Grafisk_design2008-2009.pdf).

2008-12-05 INF-B 2.4: Forbedring af StudieWeb Hovedaktiviteten var at forbedre sit studieweb, men der var diverse andre opgaver som skulle løses undervejs, som:

 • at afkode BIOS Boot lyde fra en HP maskine, som ikke ville starte (tre lyde, den første lidt længere). Viste sig sandsynligvis at handle om et RAM problem.
 • problem med indlogning på rtgkom.dk, via WinSCP for at arbejde med StudieWeb's, viste sig vanskelig for nogle. Dette blev løst ved at lave nye passwords. Alle virker huske at bruge vores kabelnet og altså ikke skolens trådløse netværk, når de vil uploade filer til sit StudieWeb. Vi undersøgte også om problemet skyltes at scriptet DenyHost, som vi bruger til at beskytte vores server, har sat IP-adresserne på de opågældende maskiner på en liste over maskiner som ikke skal få lov at forsøge at logge ind. Det var ikke tilfældet, og problemet skyldtes altså forkert anvendte/huskede passwords.
 • BitTorrent og fildeling i almindelighed, diskuteret lidt. Vi konstaterede at det ikke er selve tekniken som måske er ulovlig, men måden den måske misbruges på. Og så er lovgivningen vist forskellig i de forskellige lande.
 • Målgruppedefinition, disk. at den skal være præcis og snæver, for at kunne bruges til at vejlede planlægnings- og designarbejdet.
 • forbedrede A/V funktioner i MediaLab. En idé fremkom om at broadcaste lyd og billeder fra hvert lokale til de tre andre. F.eks. to kameraer og en god mic i hvert lokale, samt en stor, eller flere almindelige halvstore skærme til at vise billederne fra de andre tre lokaler.
 • valg af filformater for grafik. PNG og JPG, helst? Fordele og ulemper disk. GIF, helst ikke, eller hvad? Vi brugte ImageMagick (http://www.imagemagick.org) til at lagre et billede i forskellige filformater.
 • IT-forbrug, -måling af den tid vi bruger de forskellige typer af programmer. Den ide kom frem at installere et program på computerne som kan måle hvordan vi anvender dem. Humm...

2008-12-05 INF-B 2.3: IT-sikkerhed Der blev arbejdet på informationssøgning og afgrænsning af målgruppe mm. Følgende blev berørt eller diskuteret:

 • Segmentering vha. både Minerva modellen og socialgrupper blev diskuteret, og vigtigheden af at vælge sin målgruppe, således at det valg kan vejlede os ved beslutninger om design af løsningsforslagene og selve produktet/produkterne.
 • Museproblemer og driftsikkerhed. Pinderne i PS2 stikket på en mus som har været koblet til en af vores stationære maskiner var bøjet. Gik ikke at rette op. Skyldes sandsynligvis at rullerne inde i musen var blevet beskidt og musen derfor har virket mindre godt. Pinerne er så nok bøjet ved forsøg på at løse dette problem. En anden nyere (IR) mus var blevet lånt fra en anden maskine (som så altså ikke kunne bruges) og koblet til. Denne virkede dårligt, evt. pga. driverproblemer. Det viste sig ved undersøgelse af den oprindelige kuglemus, at der var tykke belægninger af skidt på alle tre ruller inde i musen. Disse kan let fjernes ved at fugte papir med lidt vand og bruge det til at fugte skitstrimlen på hjulene. Efter kort tid falder den let af hjulene ved forsigtig berøring med en kniv eller alm. blyant. Denne historie viser hvordan den dårligt fungerende mus førte til at to computere blev sat ud af drift, og driftsikkerhed er et IT-sikkerhedsrelateret aspekt.
 • Kabler og stik til computere (PS2, USB, Centronics, ...) blev diskuteret. Og
 • Aflytning af kommunikation, specielt den nye lovgivning i Sverige.
 • Og en relativt nuanceret diskussion om fildeling, specielt med udgangspunkt i Tele2/piratebay.org (nu thepiratebay.org), hvor afgørelser i danske retssager, samt korrespondance fra blandt andet Apple og Electronic Arts (EA) med dem blev gransket.
 • forbedrede A/V funktioner i MediaLab. Positiv indflydelse på de kommunikationsmæssige muligheder i lokalerne blev diskuteret.

2008-11-25 KOM/IT-A: Projekt: IT-sikkerhed Se her, Class:2008-2009-KOM/IT-A-3.6 for nærmere om projektet. Definer jer som brugere i vores wiki, hvis I ikke allerede har et userID. Brug præcis samme userID som på webserveren, jeg vil så give jer skriverettigheder. Meld jer så ind i de grupper som jeg har oprettet artikler for.

2008-11-24 KOM/IT-A: Poster Printer Vi har i dag afprøvet programmet Poster Printer fra http://posterprinter.sourceforge.net/, som installerer sig som en ny printerdriver. Det kan bruges til at skrive plakater ud på almindelige A4 og A3 printere. Plakaten skrives så bare ud i flere dele som man klistrer sammen.

2008-11-19 KOM/IT-A: Case opgaven Det er aftalt at "case opgaven" gennemføres i begyndelsen af næste semester.

2008-11-19 KOM/IT-C 1.2, 1.3, 1.5 og 1.6: Grafisk design - afleveres fredag den 12. dec. Bemærk oplægget som ligger som en PDF fil her på rtgkom.dk, (http://rtgkom.dk/~mette/KomIT2008/Grafisk_design2008-2009.pdf). Bemærk at projektet gennemføres i grupper, max fire i hver gruppe, fælles rapport, og at det består af to dele: en teoridel hvor der skal læses og skrives om begreber indenfor grafisk design, og en praktisk del hvor et medieprodukt som I selv har lavet (evt. en plakat, folder, eller et websted) analysers og hvor nogle af de begreber som blev introduceret i den teoretiske del bruges. Bemærk at for at dette projekt kan gennemføres så skal der læses i de kilder der henvises til i oplægget. Ellers vil det være umuligt at dokumentere kendskab til og arbejde med de grafiske begreber på et tilfredsstillende niveau i rapporten.

2008-11-18 KOM/IT-C 1.3: Grafisk design og plance/plakat til ferniseringen på fredag d. 28. oktober - to fluer med et smæk Vi diskuterede at det nok var en god ide at alle grupper laver en plakat i Inkscape til brug ved ferniseringen på fredag i næste uge. Denne plakat kan så være det medieprodukt som I vælger at arbejde med i den praktiske del af projektet "Grafisk design" som er et KOM/IT-C projekt. Dette medfører at det er hensigtsmæssigt at bruge de samme arbejdsgrupper i dette projektforløb som i teknologiprojektet. Men I kan også vælge at bruge et helt andet medieprodukt, bare det er et som I laver i et af de fag som I har nu.

2008-11-17 DES-C 3.6 Rummet i kassen - Øveopgave med historisk indhold Der var fremlæggelser hvor grupperne viste sine modeller frem og forklarede om de forskellige arkitektoniske stilarter som de ville illustrere med dem. Her er et billedgalleri som viser lidt den glade stemning ved fremvisningen af modellerne. Efter frokostpausen fremlagde grupperne så den mere teoretiske del af projektarbejdet. Her følger links til nogle af deres online-præsentationer som de brugte til støtte ved fremlæggelserne. Emil og Miki, asdf, asdf.

2008-11-17 INF-B 2.3 Projekt: IT-sikkerhed Se her, Class:2008-2009-INF-B-2.3 for nærmere om projektet.

2008-11-09 PRG-C: Sortering Et udkast til et Python program foreligger i denne her artikel, PRG-C-2008-Sortering. Hvis I har programmer som I vil dele med os andre, så tilføj dem til denne samme artikel.

Skift til gratis software Det er tilsyneladende ikke bare jeg, Karl, som synes at vi kan godt bruge Linux. Sel lige her http://www.dr.dk/DR1/penge/2008/10/29103712.htm

2008-10-31 INF-B 2.3 og 2.4: Basic 3D Graphics Primitives - En animation med underlægsmusik

Her er en overordnet trin for trin vejledning (sådan lidt i tråd med Top Down metoden fra systemudviklingen) om hvordan opgaven kan gennemføres.

 1. POV: Lav en POV fil. Brug POV-Ray.
 2. INI: Lav en INI fil og animer din 3D model. Brug POV-Ray.
 3. BMP til SMK: Lav en SMK animation af stilbillederne. Brug Smacker funktionen i RAD Video Tools.
 4. CK til WAV: Lav en WAV fil med ChucK/miniAudicle.
 5. WAV til MP3: Konverter den til f.eks. MP3 med winLAME.
 6. MP3+SMK = SMK: Mix MP3 og SMK filerne sammen til en SMK animation med musik. Brug "Mix in sound" funktionen i RAD Video Tools.
 7. SMK til AVI: Konverter SMK animationen til AVI. Brug Smacker. Brug "Convert a file" funktionen i RAD Video Tools.
 8. Dokumentation: Dokumenter forløbet på dit StudieWeb.
 9. Licens: Vælg licens for dit litterære værk.

Og her kommer så en ny omgang, hvor jeg forsøger at udbygge beskrivelsen af de enkelte punkter.

 1. POV: Lav en POV fil.
  1. Download og installer POV-Ray.
  2. Brug Insert - Schene templates - Basic scene for at komme i gang.
  3. Indsæt en box, kugle (sphere), kegle (cone).
  4. Prøv at placere kursoren i ordene box, sphere, cone og trykke på F1. Det skal medføre at hjælpesystemet åbnes og definitionen af disse objekter vises. Dette kan være praktisk når du lærer at bruge dem i din model.
  5. Byg færdig din 3D model.
 2. INI: Lav en INI fil og animer din 3D model. Brug POV-Ray.
  1. Lav en animation med POV-Ray. Lav en INI fil og renderer de BMP billeder du vil at skal indgå i din animation. Se evt. på eksemplet Boing i "C:\Program Files\POV-Ray for Windows v3.6\scenes\animations\boing".
 3. BMP til SMK: Lav en SMK animation af stilbillederne.
  1. Brug Smacker funktionen i RAD Video Tools, som du kan hente på http://www.radgametools.com/bnkdown.htm
 4. CK til WAV: Lav en WAV fil med ChucK/miniAudicle.
  1. Download miniAudicle fra Princeton University, http://audicle.cs.princeton.edu/mini/ og udpak programmet. NB at det skal ikke installeres, bare pakkes ud.
  2. Åbn og scan i gennem manualen, ChucK_manual.pdf, som ligger i mappen documentation i programmets installationsmappe.
  3. Start miniAudicle og start programmets virtuelle maskine.
  4. Åbn nogen af de medfølgende ChucK filer, altså dem som hedder ".ch" til efternavn. Du kan f.eks. bruge blit2.ck, som ligger i mappen examples\basic i programmets installationsmappe.
  5. Afprøv og modificer programmet.
  6. Åbn andre eksempler og afprøv dem.
  7. Prøv at høre på flere shreds samtidig.
  8. Prøv at lave om på en shred mens den kører. Det er denne egenskab ved ChucK som der refereres til når der på engelsk tales om "on the fly musical programming".
  9. Lav din egen musik.
  10. Åbn rec-auto.ck i mappen basic og brug det til at lave en WAV fil. Bemærk at filen først skrives til harddisken når du stopper programmet. Dette program rekorderer lyden som den virtuelle maskine er ved at generere, som kan altså være resultatet af flere shreds. Filen kommer til at hedde noget i retning af chuck-session(Mon Nov 03 08h26m43 2008).wav og hvis du bruger Windows XP, så bliver den lagt i din brugers home-mappe, f.eks. C:\Documents and Settings\learner hvis brugeren hedder learner. Jeg har hørt rygter om at den bliver placeret et andet sted under Windows Vista.
 5. WAV til MP3: Konverter den til f.eks. MP3 med winLAME.
  1. Der er et eller andet problem med WAV filer som miniAudicle, dvs. ChucK, laver. Det kommer til udtryk ved at nogle programmer ikke kan afspille dem, og f.eks. kan Smacker funktionen i RAD Video Tools ikke bruge dem. Dette problem kan løses ved først at konvertere WAV filen til f.eks. MP3.
  2. Brug winLAME fra http://winlame.sourceforge.net/ til denne opgave.
 6. MP3+SMK = SMK: Mix MP3 og SMK filerne sammen til en SMK animation med musik. Brug "Mix in sound" funktionen i RAD Video Tools.
 7. SMK til AVI: Konverter SMK animationen til AVI. Brug Smacker. Brug "Convert a file" funktionen i RAD Video Tools.
  1. AVI filen bliver evt. ret stor. Det kan være en god ide at prøve at ændre på nogen af instillingerne ved konverteringen, men pas på at teste om filen kan afspilles vha. de mest almindelige videoplayere, f.eks. VLC og Windows Media Player.
 8. Dokumentation: Dokumenter forløbet på dit StudieWeb.
  1. Læg alle filer du har brugt under udviklingen op,
  2. samt skærmbilleder og skriv
  3. en beskrivelse af hvordan du har gjort, så andre med samme forudsætningere som du kan gennemføre forløbet på egne hånd.
 9. Licens: Vælg licens for dit litterære værk.
  1. Vælg licens for din dokumentation og alle filerne som du har lagt op på dit StudieWeb. Brug en Creative Commons licens.
  2. Gå til http://creativecommons.org/license/ og vælg en licens for dit værk. Husk at ifølge den danske, og også de fleste andre landes lovgivning, så er din video et litterært værk og beskyttes af samme lovgivning som digte, romaner, film og malerier.
  3. Kopier den HTML kode som de laver for dig, og indsætt den i din beskrivelse af hvordan du lavede værket (animationen!).

2008-10-30 KOM/IT-C 1.5: Research&Præsentation I timerne i morgen (fredag) eftermiddag kan vi tage en frivillig fremlæggelse, og på baggrund af den diskutere hvordan vi skal bruge Charlotte Wien's søgemetode og dokumentere vores brug af den. Det bliver altså ingen tvungne fremlæggelser! Næste gang igen skulle alle så gerne være klædt på til at fremlægge?

2008-10-30 KOM/IT-C 1.2: Research&Præsentation Der blev arbejdet på at lave problemformuleringer og udfylde søgeprofilen efter Charlotte Wien's forskrift. Vi har aftalt at vi tager et par frivillige fremlæggelser næste gang, diskuterer dem og hvordan de kan forbedres, og så næste gang igen kan resten af grupperne fremlægge.

2008-10-29 KOM/IT-C 1.6: Research&Præsentation Der belv arbejdet på design og upload af StudieWeb's. Bruge Putty.exe til at logge ind på rtgkom.dk og lave passwordet om, og bruge WinSCP til at lægge index.html mm. op i default_html mappen.

Der blev også arbejdet på at lave problemformuleringer og udfylde søgeprofilen efter Charlotte Wien's forskrift. Vi tager et par frivillige fremlæggelser næste gang, diskuterer dem og hvordan de kan forbedres, og så næste gang igen kan resten af grupperne fremlægge.

2008-10-29 KOM/IT-C 1.4: Research&Præsentation Der blev arbejdet på at lave problemformuleringer og udfylde søgeprofilen efter Charlotte Wien's forskrift. Vi tager et par frivillige fremlæggelser næste gang, diskuterer dem og hvordan de kan forbedres, og så næste gang igen kan resten af grupperne fremlægge.

2008-10-28 KOM/IT-C 1.3: Research&Præsentation De første to lektioner brugte vi til at begynde på 3D temaet i de nystartede teknologiprojekt. Vi diskuterede lidt valg af program til det, og blev enige om i fælleskab at lære at bruge Blender.

De to sidste lektioner brugte vi på arbejdet med at lave problemformuleringer og udfylde søgeprofilen efter Charlotte Wien's forskrift. Vi tager et par frivillige fremlæggelser næste gang, diskuterer dem og hvordan de kan forbedres, og så næste gang igen kan resten af grupperne fremlægge.

2008-10-22 TKN-B 2.3: Det skrå kast - modelering af Jeg fik uventet to lektioner med klassen og vi valgte at arbejde med modelering af det skrå kast, fordi hele klassen skal lave et forsøg med det i fysik på fredag. Forudsætningerne (dimensioner på rør og projektil mm.) og den nødvendige teori (Newtons love, luftarters fysik og bevægelsesligninger for det skrå kast) blev diskuteret og nogle kom lidt i gang med at designe modellen i GameMaker og andre værktøjer som f.eks. C (med Alegro), POV-Ray, 3DStudioMax og Exel. Der er meget stof derude på nettet om dette emne og her er en af de mange websider som virker kunne være nyttig for både teori og tools til at simulere det skrå kast, nemlig http://www1999215.thinkquest.dk/teori/bev/kast.html.

2008-10-22 KOM/IT-C 1.6:

 • Research og præsentation Oplægget for øvelsen blev præsenteret, læst og diskuterert. Bilagene, som handler om hvordan man laver en litteraturliste, kilders troværdighed og informationssøgning på internettet blev også præsenteret. Selve oplægget ligger på vores webserver, se her. Der skal laves emnesøgning på Internettet om et emne som vi arbejder med i et af vores fag. Charlotte Wien's metode skal bruges til denne søgning. Der arbejdes i grupper med to eller tre elever. Resultaterne af søgningen bruges til at lave en præsentation af emnet. Arbejdet dokumenteres og lægges op på StudieWebbet. Præsentationerne gives i klassen onsdag 29. oktober, hvor opgaven afsluttes. Se nærmere i selve oplægget.
 • Upload af StudieWebbet til rtgkom.dk Vi gennemgik hvordan man logger på webserveren med Putty og laver sit password om, samt hvordan man uploader en fil til webserveren vha. WinSCP. Se vejledninger som vores gamle elever har skrevet: http://rtgkom.dk/wiki/Guide:_SSH_logon og http://rtgkom.dk/wiki/Guide:_UNIX_password og http://rtgkom.dk/wiki/Guide:_Upload_af_fil. (Bemærk at serverens digitale fingeraftryk har ændret sig siden disse vejledninger blev skrevet.) De fleste i klassen har efterhånden lavet fine prototyper af sine StudieWeb's og disse skal nu snarest muligt uploades til serveren.

2008-10-21 KOM/IT-C 1.3: Research&Præsentation

Vi fortsatte med opgaven Research og Præsentation. De fleste fik læst både oplægget og Charlotte Wien's text om "Tilrettelæggelse af en søgeprofil", samt valgt et emne at søge information om, defineret en problemformulering og stillet op søgeprofilen, som altså indeholder både nøglebegreber, overbegreber og underbegreber.

2008-10-21 PRG-C: Sortering med BubbleSort

Vi diskuterede algoritmebegrebet med afsæt i den for os relativt enkle opgave at sortere en liste med tre tal, nemlig tallene 2, 3 og 1, således at det mindste kommer først og det største sidst. Vi begynder nu på en øvelse hvor vi laver et program som sorterer tal med BubbleSort algoritmen. Lav følgende:

 1. Algoritme, find definition af bregrebet. Hvor stammer ordet fra?
 2. Sortering, find nogle forskellige sorteringsalgoritmer. Hvilke kriterier bruges ofte til at sammenligne dem?
 3. BubbleSort, analyser (forstå virkemåden) og implementær i et program vha. et sprog efter eget valg. (Programmet skal kunne generere store lister af tilfældigt ordnede tal fra 0 til 65535, og det skal kunne måle sorteringstiden.)
 4. Mål sorteringstiden for forskelligt antal tal, lav en tabel og en graf. Hvordan vokser sorteringstiden med antal tal? Hvor lang tid ville det tage, sådan grovt estimeret, at sortere fem milioner tal?
 5. Option: Implementer en anden algoritme og sammenlign den med BubbleSort.
 6. Beskriv forløbet og publiser på din StudieWeb.

2008-10-21 KOM/IT-A: Tegnefilm og KommPræs

Tegnefilm Vi fortsætter arbejdet med POV-Ray og forsøger at lave en ca. 10 sekunder lang animation. Sen nærmere i notatet til INF-B holdene, dateret 2008-10-20, nedenfor.

KommPræs Design af kommunikation for elever på præsentationskursus. På torsdag i KOM/IT lektonerne, får vi et hold af præsentationskursuselever på besøg i MediaLab. Vi bruger lejligheden til at øve os i at designe kommunikation overfor en vel afgrænset målgruppe. Vi har i plenum aftalt følgende ramme for modtagelsen af gæsterne:

 1. Vi arbejder i grupper med to KOM/IT-A elever. Hver gruppe får så tildelt 3 eller 4 elever.
 2. Det overordnede formål med kommunikationen skal være at informere om RTG MediaLab og måden vi arbejder på her, men de enkelte grupper vælger konkret formål for den kommunikation som de designer.
 3. Vi blev enige om at grupperne kan tage udgangspunkt i hvad intereserer dem selv og således kan der designes vidt forskellige kommunikationsforløb, eller måske skal vi hellere tale om oplevelser.
 4. Grupperne vælger en kommunikationsmodel som de bruger ved planlægningen af kommunikationen.
 5. Grupperne laver en plan, f.eks. en dagsorden for forløbet af de to lektioner.
 6. Grupperne dokumenterer efterfølgende både planlægningen og gennemførelsen af kommunikationen på gruppemedlemernes StudieWebs. Der refereres altså hvad der skete op til og under kommunikationen. Desuden reflekteres der også over forløbet. Den anvendte kommunikationsmodels anvedelighed diskuteres, mulige metoder til at måle kommunikationens effekt diskuteres, samt andre forhold som gruppen synes væsentlige.

2008-10-20 INF-B 2.3 og 2.4: Basic 3D Graphics Primitives - En animation med underlægsmusik

Lav en ca. 10 sekunder lang animation med POV-Ray, hvor aktørerne er nogen af de grafiske primitiver som er defineret i POV-Ray, f.eks. sphere, box, cone, eller en blob. Læg selvkomponert musik på. Beskriv fremgangsmåden og upload kode, animationen og beskrivelsen til dit StudieWeb. Vi arbejder med denne aktivitet til og med mandag i næste uge. Arbejdet kan brydes ned i et antal delopgaver:

 • Lav først en scene med POV-Ray hvor dine aktører er defineret. Renderer så et enkelt BMP billed af denne scene.
 • Renderer så en sekvens af BMP billeder hvor aktørerne roterer, scaleres eller flyttes. (Indebærer at du skal bruge den i POV-Ray predefinerede variabel clock i din POV kode til at påvirke position mm. for dine objekter og at du skal lave en .INI fil med definition af hvilken .POV fil skal animeres, antal frames og startværdi og slutværdi for variablen clock.)
 • Brug Rad Video Tools fra http://www.radgametools.com til at samle stilbillederne i en animation. Brug Smacker funktionen, ikke Bink! Man kan nemlig mixe lyd med .SMK filer, men ikke med filer lavet med Bink, -tror jag at jeg husker.
 • Lav underlægsmusik vha. Chuck eller miniAudicle (lettere) fra http://audicle.cs.princeton.edu/mini/. Du skal nok bruge en .WAV fil, og den kan du lave med rec-auto.ck som ligger i C:\Program Files\miniAudicle-0.1.3.6\examples\basic, eller der om kring. Bemærk at filen bliver automatisk kaldt chuck-session(Mon Oct 20 14h42m01 2008).wav eller noget i den retning, og ligger nok i dit home directory.
 • Brug nu Rad Video Tools til at mixe lyden med animationen.
 • Brug nu RAD Video Tools til at konvertere filformatet på animationen til .AVI og ...?
 • Dokumentere forløbet og uploade .POV, .INI, stilbilleder, .ck (programmet for musiken) og animationen både i .SMK og .AVI format, samt selvfølgelig beskrivelsen af hvordan det hele gik.
 • Husk at vælge licens for hvordan andre kan anvende din kreation. De er ju din ret, fordi du selv har lavet både videoen og musiken, -ikke?

Der blev nu i plenum demonstreret hvordan ovenfor skitserede forløb kan gennemføres. Et antal stilbilleder i .BMP filformat blev lavet, og en animation blev lavet vha Smacker. Underlægs"musik" blev programmeret vha miniAudicle og lagret som en .WAV fil og forsøgt mixet sammen med .SMK animationen, som dog ikke virkede helt efter hensigten. Forsøg selv! Mere senere.

2008-10-07 KOM/IT-C 1.3 og 1.2: StudieWeb og Research&Præsentation

 • StudieWeb, arbejdet med at lære HTML og lave prototype til eget StudieWeb fortsatte. Nogle, mange, brugte fortsat primære kilder fra w3.org, andre brugte både bøger og hæfter som de selv havde fremskaffet, eller læste vejledninge på danske websider, og det er helt i orden, bare hvis I husker at vurdere kvaliteten af kilderne!
 • Research&Præsentation, en ny opgave blev præsenteret. Se oplægget, der er en link til det fra forsiden i vores wiki.

Nogle har allerede lagt prototyperne til sine StudieWebs op på vores webserver. Der er diverse problemer med de stærke passwords, Putty og WinSCP som vi nu kan begynde at hjælpe hinanden med at løse. Der er efterhånden mange som kender til proceduren, så lad os hjælpes ad med opgaven.

2008-10-07 KOM/IT-A: POV-Ray

 • UML Vi afsluttede forløbet med UML og ArgoUML. Det har vist sig lidt sværere end vi troede at følge tutorialen, men hvis I har nået at lave UseCase og Class diagrammerne, og prøvet at generere kode i f.eks. Java for klasserne, så må vi nøjes med det foreløbig. Skriv om forløbet på jeres StudieWeb, både refererende og forsøg også at reflektere over brugen af UML og CASE. Husk skærmbilleder.
 • POV-Ray Vi begyndte en øvelse med Basic Graphics Primitives i POV-Ray. Det blev demonstreret hvordan man bygger op en scene, altså en 3D model, med et kamera (camera), lys (light_source) og objekter som plan (plane), kegle (cone), cylinder (cylinder) og boks (box), samt hvordan man kan give disse objekter overfladeegenskaber (texture) og farve (pigment). Vi renderede 2D billeder i varierende størrelse af denne scene, og diskuterede praktiske aspekter ved at orientiere sig i det tre dimentionelle rum vha. at inkludere den positive halvdel (eller en del af) af koordinatsystemets akser i modellen. Vi så også hvordan vi kan lave planer med terned overflade som vi kan bruge til at vurdere position og størrelse på vores objekter. Til sidst så vi hvordan man kan generere en sekvens af billeder hvor disse objekter skaleres (scale), roteres (rotate) og forskydes (translate) i rummet, og hvordan man kan lave en animation af disse billeder.

2008-10-03 INF-B 2.3 og 2.4: UML og POV-Ray

 • Vi afslutter nu vores arbejde med UML. Beskriv forløbet kort på jeres StudieWeb. Prøv ikke kun at referere, prøv også at evaluere og sige jeres egen mening om UML, ArgoUML og CASE værktøjer i almindelighed.
 • POV-Ray, vi skifter nu lidt fokus og begynder at arbejde med et system til at programmere billeder. Lav et billed med en kasse, kegel og en kugle. Afprøv metoder til at skalere, rotere og flytte disse primitive grafiske objekter i billedet. Hvis vi har lyst til det, så kan vi også lære at lave animationer, små tegnefilm, med POV-Ray.

2008-09-10 PRG-C: Rumlige figurer mm. Klassen arbejdede på opgaver efter frit valg i dag. Stor del af klassen arbejdede med visualisering vha POV-Ray som indgår i et matemati-programmeringsprojket, andre arebjdede med forskellige programmeringsmæssige aspekter ved en INF-B opgave, Turistinformation. F.eks. JavaScript til valutaomregning, ...

Vedrørende projektet Rumlige figurer, så har vi lavet en særlig artikel,Class:Programmering-C_Rumlige_Figurer , i vores wiki for at at udveksle information om hvordan vi kan bruge POV-Ray til at visualisere vores rumlige figurer.

2008-09-29 DES: En håndholdt ting - produktudvikling
Vi havde et oplæg om:

 • Ergonomi,
 • Design, og specielt design af plast og produktionsmetoder.

Efter lidt søgen fandt vi et sted som vi evt. kan købe balsatræ, som kan være et praktiskt materiale for mange af os. Se her http://www.iccom.dk/Hobby/byggematrialer/Balsa.htm. Se evt. også http://www.monofiber.dk/page.asp?sideid=73&zcs=2.

2008-08-29 KOM/IT-C 1.5: HTML og en fremlæggelse Vi startede med at arbejde med Dave Raggetts HTML tutorial, og saa fik vi en enkelt præsentation i slutningen.

 • Gruppe 7, dvs. Anders T., Katrine H., Martin U. og Nadia fremlagde kommunikationsopgaven.

2008-09-23 KOM/IT-A: Basic Client-Server

 • Vi afsluttede forløbet med Basic Client-Server med at Emil fremlagde sit arbejde på opgaven. Når han har lagt dokumentationen ind på sit StudieWeb, så kan vi andre der se hvordan enkle Client-Server applikationer kan laves. Godt arbejde Emil!
 • Vi begyndte på at lære at lave UML diagrammer vha. ArgoUML. Vi bruger Borlands UML tutorial, og forsøger at lave de diagrammer som vises der, samt svara på de øvelser som er indbygget i tutorialen. Se nærmere om links til ArgoUML og tutorialen i meddelelser til INF-klasserne nedenfor.

2008-09-23 KOM/IT-C 1.2: Kommunikationsopgave - Fremlæggelser Vi snakkede om grundlæggende tilgang til at lære HTML, at vi skal bruge Dave Raggett's HTML tutorial og følge den i detaljer. Her er en link til den: http://www.w3.org/MarkUp/Guide/. Dette arbejde begyndt mens fremlæggelser blev forberedt (diverse problemer med upload til webserver, projektor og VNC). Følgende grupper fremlagde:

 • Gruppe 5: Camilla, Linda, Esra, Muska - fremlagde, plakat lavet i Inkscape.
 • Gruppe 2: Sasha, Irene Petrea, Alex, Rikke, Malou - fremlagde, produktet var?
 • Gruppe 8: Jonas, Jonas, Kristina, Sandra - fremlagde, web om RTG/HTX, flot arbejde.

Det betyder at fire grupper er færdige og fire er tilbage, nemlig 3, 4, 6, og 7. (Se gruppeliste i et notat fra 2008-09-11) Husk at I skal lægge præsentationerne op på jeres StudieWeb, når vi nu kommer i gang med at uploade filer til vores webserver. Men først laver vi altså lidt basic HTML med Dave Raggett.

2008-09-23 KOM/IT-C 1.3: HTML med Dave Raggett Klassen brugte i dag hele fire lektioner på koncentreret arbejde med Dave Raggett's HTML tutorial. Skridt for skridt, i detaljer skulle hver enkelt elev læse hans text og afprøve selv med en editor og webbrowser. Godt samarbedje og godt resultat! Flere blev færdig med hans første tutorial og begyndte på den lidt mere avancerede som han henviser til i slutningen.

2008-09-22 INF-B 2.3 og 2.4: ArgoUML og Borlands UML Tutorial Vi prøver nu alle at bruge ArgoUML til at udføre de øvelser som beskrives i Borlands UML Tutorial. Vi starter forfra og forsøger at lave i detaljer alle de diagrammer som nævnes i tutorialen, og så ser vi hvordan det går. Måske kan vi ikke lave det hele.

 • Her er en direkte link til Java WebStart for ArgoUML. http://argouml-downloads.tigris.org/jws/argouml-latest-stable.jnlp. Når du bruger Java WebStart, så får du altid nyeste version af ArgoUML, og programmet starter nærmest automatisk, men du kan også downloade det, pakke det ud og starte det "manuelt".
 • Og her er en direkte link i Borlands UML Tutorial. http://dn.codegear.com/article/31863. Den er fundet på http://www.uml.org/#Links-Tutorials. Borland er et firma som blev kendt for et Pascal udviklingsmiljø ca. i 1985 til DOS, og sener for Delphi som blev og fortsat er et af de mere populære integrerede udviklingsmiljøer (IDE) for Windows programmering. De har så skifted navn et par gange, tilsyneladende.

2008-09-17 KOM/IT-C 1.3: Grafisk fremstilling af måledata - med GNU Plot Fortsætt afprøvningen af GNU Plot, scan de første ca. 50 sider i manualen (den følger også med når I installerer) og prøv nogle af eksemplerne. Vi fortsætter så med at afbilde målingerne på blodtryk og puls næste gang.

2008-09-15 INF-B 2.3 og 2.4: UML - et nyt emne? Vi har nu afsluttet forløbet med NetBeans. Aflever på jeres StudieWeb.

Vi diskuterede i dag, i begge klasser, om vi skulle fortsætte lidt med Java og NetBeans, eller om vi skulle hvile Java og se på et andet enme. Det virkede som de fleste var indstillet på at prøve noget nyt. Prøv derfor at sætte dig lidt ind i hvad Unified Modeling Language (UML) er for noget. Søg evt. på UML hos Google eller gå direkte til de primære kilder om UML, http://www.omg.org og http://www.uml.org. Læs også gerne hvad der bliver skrevet andre steder, men husk at en af de nye muligheder ved Internettet er at vi almindelige mennesker pludselig har fået en bedre adgang til de primære kilder, og det har vi et vist ansvar for at udnytte.

UML er semsagt en måde at beskrive systemer med standardiserede diagrammer, vistnok 7 forskellige typer af diagrammer. Og en central ide ved UML er at der kan udvikles programmer som kan bruge disse diagrammer til at generere kildekode for eksempel i Java. Og nogen udviklingsmiljøer kan oven i købet opdatere UML diagrammerne hvis man senere laver om i kildekoden. UML vinder frem på mange andre områder. Det bruges ikke længere bare til at beskrive softwaresystemer. Det er derfor i almindelighed en god ide at sætte sig lidt ind i hvad UML er for noget.

Et af de mange værktøjer som man kan bruge er ArgoUML fra http://tigris.org. Bemærk at ArgoUML er skrevet i Java. Start ArgoUML online fra din webbrowser med Java Web Start på http://argouml.tigris.org/ eller download og afprøv programet. I næste næste lektion vil vi bruge ArgoUML til at se lidt nærmere på nogle af diagramtyperne i UML, f.eks. Brugstilfældediagrammer (Use Case Diagrams) og klassediagrammer (Class Diagrams).

2008-09-12 INF-C 2.4: Computerens væsen - delaflevering Alle grupper beskriver skærmens konstruktion med hensyn til billedsystemet. Altså hvordan billedet frembringes, f.eks. de tre elektronstråler, styringen af dem, og hvordan billedpunkterne (pixel, triad mm.) opstår på skærmen, samt andre tekniske aspekter i denne relation. Her er det oplagt at bruge nogle af de fotografier som gruppen tog når skærmene blev skilt ad.

De enkelte grupper beskriver også, så vidt det er relevant, hvordan den element-gruppe som de har arbejdet specifikt med (spoler, modstande, transistorer osv.), indgår i skærmens billedsystem. Til hvilken funktion anvendes komponenterne?

2008-09-12 INF-B 2.3 og 2.4: Parabel - en prototype klar i dag? I dag skulle alle kunne blive færdige med en prototype til et program som på en eller anden måde bruger parablen som et tema. Bemærk at det ikke er nødvendigt at lave nogen grafik. Det er nok at udregne rødderne, eller eller noget andet som er relatered til parablen, f.eks. toppunktets koordinater. Eller dit program kan lave noget helt andet som f.eks. et dikt om parabler. Og så skal forløbet beskrives på jeres StudieWeb, husk skærmbilleder, og programmets kildekode (helst hele NetBeans projektet) samt en kompileret version skal også lægges op på dit StudieWeb.

2008-09-11 KOM/IT-C 1.2: Kommunikationsopgave - Fremlæggelser Vi havde forskellig opgaver som skulle først løses, så som registrering af grupperne, få projektoren til at virke, finde billeder som var glemt på andre maskiner mm, nogle brugte lejligheden til at lære sig lidt Java Script eller HTML, og så fik vi en enkelt god fremlæggelse fra gruppe nr. 1.

 • Gruppe 1: Mathias, Simon, Jesper, Sesilje: Lavede en god fremlæggelse baseret på en multimediapræsentation som de lavede i PowerPoint.
 • Gruppe 2: Sasha, Irene Petrea, Alex, Rikke, Malou
 • Gruppe 3: Jannick, Christian Svensson, Peter, Emil C.
 • Gruppe 4: Jeanne, Christian K., Lenni, Annica, Kasper
 • Gruppe 5: Camilla, Linda, Esra, Muska
 • Gruppe 6: Christian Boysen, Sophie,
 • Gruppe 7: Emil H., Sebastian, Andreas, Tamana
 • Gruppe 8: Jonas, Jonas, Kristina, Sandra

2008-09-10 PRG-C: Belastning af computeren og Visual Python Vi arbejdede videre på øvelsen om belastning af computeren. Brug noget af det som Rune, Asger og Martin har skrevet til os i wiki'en, se her http://rtgkom.dk/wiki/Class:Programmering-C_Belastning_af_computeren. Kompiler i hvert fald et program til henholdsvis processorbelastning og til hukommelsesbelastning i Windows (gerne også i Linux, og under kontrol af en virtuel maskine) og beskriv og lægg op på jeres StudieWeb.

Visual Python, et værktøj Alle downloader Python og Visual Python, installer og kører eksemplet http://www.vpython.org/vpythonprog.htm og modificerer det lidt, så man kan observere ændringer i animationen. Dokumentær med skærmbillede og kort besrivelse på jeres StudieWeb.

2008-09-09 KOM/IT-C 1.3: Kommunikationsopgave og StudieWeb, Putty, WinSCP mm. Vi lavede følgende i dag:

 1. Spil, NEJ TAK! Reglerne omkring brug af computerspil blev opfrisket. Hovedreglen er at vi spiller slet ikke computerspil i MediaLab. Hverken i lektionerne eller i pauserne. Der findes mulighed for undtagelser hvor læreren måske har sat analyse af et bestemt spil på dagsorden i klassen, eller hvis vi selv designer og fremstiller et spil.
 2. Kommunikationsopgaven, afklaring af krav til fremlæggelser mm. Se nærmere nedenfor.
 3. StudieWeb, vi diskuterede formålet med det at lave egen webstede i faget og hvordan man kan logge ind på webserveren. Brug af Putty til at logge på, lave password om, og brug af WinSCP til at uploade filer.
  1. Brug de guides som vores "gamle" elever har lavet.
   1. http://rtgkom.dk/wiki/Guide:_SSH_logon for at logge på rtgkom.dk.
   2. http://rtgkom.dk/wiki/Guide:_UNIX_password for at lave passwordet om.
   3. http://rtgkom.dk/wiki/Guide:_Upload_af_fil for at uploade filer til rtgkom.dk.
  2. For lidt inspiration kan I her se et lille webeksempel som Karl har selv lavet. http://www.rtgkom.dk/~gkb/karls-lille-web-eksempel/index.html. Grin ikke.

Grupperne arbejdede på forberedelse af fremlæggelser af arbejdet med Kommunikationsopgaven. Alle grupper skal lave en multimediepræsentation, gerne vha. programmer som OpenOffice Impress eller PowerPoint. Det er ikke en god ide at vælge videoreklamer, det tager for lang tid at se dem i gennem og analysere! Når vi har lært at uploade filer og kode lidt i HTML, så skal disse præsentationer lægges på jeres StudieWeb som det første produkt i faget.

Her er et skema for hvordan fremlæggelsen eventuelt kan disponeres:

 1. Præsentation af gruppen (gruppens nummer og navne på medlemerne)
 2. Præsentation af den første reklame (det er bedst hvis den kan være med i selve multimediepræsentationen, men den kan også vises på andre måder, for eksempel ved hjælp af den webside den eventuelt ligger på, eller ved at omdele en udskrift eller kopi på papir)
 3. Analyse af den første reklame (korte svar på Laswell's fem Hv-spørgsmål)
 4. Præsentation af den anden reklame (fra et andet medie)
 5. Analyse af den anden reklame (korte svar på Laswell's fem Hv-spørgsmål)
 6. Præsentation af gruppens præsentation eller reklame for HTX (må godt være RTG eller HTX alment)
 7. Redegørelse for hvordan gruppen har tænkt omkring design af dette kommunikationsprodukt (korte svar på Laswell's fem Hv-spørgsmål)

Præsentationen skal kun tage ca. 5 minuter, så det må være helt klart hvem skal sige hvad og hvornår. Prøv at fordele arbejdet. Og øv jer på præsentationen inden I udsætter hele klassen for den.

Samtidigt med arbejdet med forberedelse af fremlæggelserne blev der arejdet på at lære at logge på webserveren, altså rtgkom.dk. I den forbindelse er der flere ting som vi skal være opmærksomme på:

 1. Ikke Wiki! Det er ikke vores Wiki som I skal logge ind i! Det kommer lidt senere. Wiki'en er bare et af mange systemer som kører på vores server, -godt nok et vigtigt system fordi vi bruger den til at opsamle og dele viden mellem alle os som bruger RTG MediaLab. I skal logge ind på selve serveren, hvor I får en shell (kommandoprompt), hvor I får en udstrakt mulighed til at bruge dens mange programmer, samt selvfølgelig alle de klassiske Unix/Linux shell kommandoer. I første omgang er det bare to kommandoer som I skal bruge, nemlig passwd til at lave jeres password om, og exit til at lukke forbindelsen til serveren.
 2. RTS-NET Hvis man vil bruge trådløst net på skolen til at logge ind på rtgkom.dk via SSH, så skal man bruge det net som hedder RTS-NET og bruge port 8080 til at kontakte vores server.
 3. MediaLab's kabelnet Man kan bruge vores kabelnet i MediaLab lokalerne, men husk at medbringe dit eget netkabel.
 4. Hjemmefra Du kan næsten helt sikkert logge på med Putty hjemmefra, også selv om du bruger et trådløst net. De fleste netværk tillader nemlig brug af SSH protokollen.
 5. Ingen stjerner Der kommer ingen stjerner når I skriver jeres password ind i Putty. Sådan skal det være! Det er nemlig ingen grund til at nogen skal kunne se hvor mange tegn der er i jeres password.
 6. Tre mislykkede forsøg Et andet problem som mange nok har oplevet, er at hvis man gør tre mislykkede forsøg på at logge på, så skal men vente i ca. 30 minutter inden man får lov at prøve igen. Og hvis man igen mislykkes tre gange, så bliver ens IP adresse ignoreret efterledes (indtil vi aktivt går ind og tillader igen indlognigsforsøg fra den). Dette er nødvendigt fordi vi er konstant under angreb fra forskellige computere i udlandet som forsøger at gætte sig til userIDs og passwords på vores server. Så hvis I har forsøgt ofte der hjememfra, og ikke får noget svar fra rtgkom.dk, så kan dette være problemet. Kom til os (Karl, Dennis eller Daniel) og så skal vi tillade jeres IP igen at kontakte vores server.

2008-09-09 KOM/IT-A: Basic Client-Server - En bogliste For at sætte vores øvelse med PHP og MySQL i en kommunikationsmæssig sammenhæng, så kan vi vælge (du kan vælge et andet tema) at lave en webapplikation som gør det muligt for os at tipse hinanden om gode bøger. For at holde det enkelt nøjes vi med kun to informationer for hver bog, nemlig Titel og ISBN. Interfacet kan så f.eks. bestå af to felter for indtastning af disse informationer og en enkelt knap som sender disse til serveren. Klik på samme knap, og reload, kan så også vise alle de bøger som allerede er registreret. For at gennemføre øvelsen kan du følge efterfølgende punkter, som vi kan opdatere eftersom vi bliver klogere:

 1. Eventuelt fjern Apache, PHP og MySQL hvis de er installeret på den maskine du arbejder på. (Det giver problemer hvis du har to stykker af Apache installeret, evt. også med PHP og MySQL)
 2. Eventuelt installer WinLAMP, som er en samlet pakke med Apache, MySQL og PHP. Find, download og installer. (Kan hentes fra http://sourceforge.net/projects/winlamp/)
 3. Kopier PHP koden fra i torsdags og se om du kan få den til at virke. Du skal evt. tilpasse den lidt, i hvert fald skrive ind det password som du har valgt for root i parameterlisten for mysql_connect funktionen. Gem koden i filen index.php i htdocs (måske C:\Program Files\WinLAMP\Apache2\htdocs) mappen, som typisk ligger i Apache's installationsmappe.
 4. Skriv localhost i URL'feltet i din browser, og så skulle du gerne se indholdet i tabellen user i databasen mysql. Når dette lille eksempel virker, så ved ud at du har en webserver (Apache) og server side scripting sprog (PHP) og en database management system, DBMS (MySQL), som virker.
 5. Opret nu en ny database, f.eks. dbBiblio, og en tabel, f.eks. tblBooks, og indtast data for f.eks. to bøger i tabellen. Brug phpMyAdmin til dette.
 6. Opret en ny bruger i MySQL, f.eks. bibliouser, og giv den kun Insert og Select rettigheder. Vi vil senere se om det er nok for vores enkle formål. Brug phpMyAdmin til dette.
 7. Tilpas PHP koden til at bruge den nye database og den nye tabel og den nye bruger. Kan du få data for de to bøger vist i browseren? Når det lykkes, så kan du gå videre.
 8. Tilføj nu HTML kode til at indtaste ISBN og Titel for en bog og brug SQL kommandoen INSERT i en query til at overføre disse til en ny record i tabellen. (Giver dette mening?)

Brug gerne w3schools.com til at lære om HTML og SQL, se f.eks. deres interaktive SQL demo på http://www.w3schools.com/SQL/sql_tryit.asp.

2008-09-09 INF-B 2.3 og 2.4: Parabel - fortsat arbejde i NetBeans tutorialen Arbejdet med tutorialen, http://www.netbeans.org/kb/60/java/gui-functionality.html , fortsatte. Vi har fundet at hvis vi følger den i detaljer, så lærer vi det som behøves til at lave et enkelt program som vi så kan tilpasse for parablen. Nogle er helt færdige og er begyndt at se sig om efter nye opgaver, men vi andre har til på fredag til at blive færdige med parable tematet.

2008-09-05 INF-B 2.3 og 2.4: Parabel - en god tutorial for brug af Netbeans Den følgende tutorial har vist sig at være en god hjælp til at komme i gang med at lære at bruge Netbeans til at lave enkle Java programmer. http://www.netbeans.org/kb/60/java/gui-functionality.html Følg denne tutorial i detaljer. Så kan I tilpasse programmet til at handle om parabler. Og husk at parablen er bare et tema. I kan altså gribe opgaven an på forskellige måder. Der er andre aspekter ved parabler end deres rødder!

Vi besluttede at fortsætte med denne aktivitet indtil på fredag. De som er færdige, og har dokumenteret arbejdet på deres StudieWeb, skal selvfølgelig i gang med nye opgaver, -og selvfølgelig hjælpe os andre. Hvis I er færdige, så vælger vi i fælleskab nye opgaver for jer. Det behøver ikke være noget relateret til Java. Hvis I har særlig interesse for et eller andet område indenfor IT, så kan vi nok finde noget som vi kan blive enige om at I arbejder med. Det skal helst være noget nyt, noget som tilføjer noget vigtigt til vores muligheder i RTG MediaLab. Så laver vi et lille notat om det her inde i vores Wiki, således at andre kan også se hvad I arbejder med, og måske også blive inspireret til at se nærmere på det.

2008-09-04 KOM/IT-A: Basic Client-Server Vi begyndte, som vi aftalte sidste gang, vores arbejde med at lære at etablere grundlæggende client-server funktionalitet vha. Apache, MySql og PHP. Vi går ud fra at alle har disse værktøjer installeret på den computer hvor de sidder og arbejder. (Hvis ikke, så er de her i en samlet pakke: http://winlamp.sourceforge.net/).

 • Vi startede med at sikre os at vi har Apache, MySql og PHP installeret på vores maskiner. Og at både PHP og MySQL virker. (Ved at knappe http://localhost/ ind i URL feltet i browseren. Hvis Apaches velkomstside vises (overskriften "WinLAMP, she installed successfully." vises hvis altså du har brugt WinLAMP), så virker Apache. Dernæst prøver vi http://localhost/phpmyadmin/ og hvis vi får kontakt med phpmyadmin programmet og kan browse databaserne i MySQL, ja så virker også MySQL)
 • Vi fandt så et eksempel hos php.net, http://dk.php.net/manual/en/mysql.examples.php, som vi modificerede lidt så det passer til vores situation.
 • Vi savede filen som client-server-test.php i 'htdocs' mappen i 'Apache2' mappen i 'WinLAMP' install mappen (C:\Program Files\WinLAMP\Apache2\htdocs hos mig).
 • Nu så PHP koden såddan ud hos mig.
<?php
// Connecting, selecting database
$link = mysql_connect('localhost', 'root', '')
  or die('Could not connect: ' . mysql_error());
echo 'Connected successfully';
mysql_select_db('mysql') or die('Could not select database');

// Performing SQL query
$query = 'SELECT * FROM user';
$result = mysql_query($query) or die('Query failed: ' . mysql_error());

// Printing results in HTML
echo "<table>\n";
while ($line = mysql_fetch_array($result, MYSQL_ASSOC)) {
  echo "\t<tr>\n";
  foreach ($line as $col_value) {
    echo "\t\t<td>$col_value</td>\n";
  }
  echo "\t</tr>\n";
}
echo "</table>\n";

// Free resultset
mysql_free_result($result);

// Closing connection
mysql_close($link);
?>
 • Dette virker, vi får indholdet af tabellen user returneret til vores browser, men det er IKKE godt at root ikke har noget password. Så nu må vi bruge PhpMyadmin til at oprette en ny bruger i MySQL, og denne bruger skal have meget begrænsede rettigheder, evt. kun Insert og Select? Og så skal root jo få et stærkt password.
 • Men nu var lektionen slut, happy hacking...

2008-09-04 KOM/IT-C 1.5: HTX præsentation Vi havde et plenummøde hvor vi diskuterede hvordan vi skal starter med de første fremlæggelser af kommunikationsopgaven i morgen. I morgen fremlægger de grupper som selv synes de er klare, -det er altså helt frivilligt i morgen! Hvis vi ikke har tid til alle fremlæggelserne, så fortsætter vi næste gang, og så må alle på banen, også selv om de måske ikke er helt tilfreds med arbejdet. Men det gør ikke så meget, fordi vi skal huske at dette bare er en lille øvelse og I har god til til at blive gode til at lave præsentationer og fremlæggelser.

Alle grupper skal lave en multimediepræsentation, gerne vha. programmer som OpenOffice Impress eller PowerPoint. Det er ikke en god ide at vælge videoreklamer, det tager for lang tid at se dem i gennem og analysere!

Her er et skema for hvordan fremlæggelsen eventuelt kan disponeres:

 1. Præsentation af gruppen (gruppens nummer og navne på medlemerne)
 2. Præsentation af den første reklame (det er bedst hvis den kan være med i selve multimediepræsentationen, men den kan også vises på andre måder, for eksempel ved hjælp af den webside den eventuelt ligger på, eller ved at omdele en udskrift eller kopi på papir)
 3. Analyse af den første reklame (korte svar på Laswell's fem Hv-spørgsmål)
 4. Præsentation af den anden reklame (fra et andet medie)
 5. Analyse af den anden reklame (korte svar på Laswell's fem Hv-spørgsmål)
 6. Præsentation af gruppens præsentation eller reklame for HTX (må godt være RTG eller HTX alment)
 7. Redegørelse for hvordan gruppen har tænkt omkring design af dette kommunikationsprodukt (korte svar på Laswell's fem Hv-spørgsmål)

Præsentationen skal kun tage ca. 5 minuter, så det må være helt klart hvem skal sige hvad og hvornår. Prøv at fordele arbejdet.

2008-09-02 KOM/IT-C 1.3: HTX præsentation og MediaLabs webserver Overblik over arbejdet indtil nu
Karl forsøgte at samle trådene. Vi er begyndt på to forskellige opgaver. Den ene er præsentationsøvelsen om HTX og den anden er at begynde at lave vores StudiWeb på rtgkom.dk. Den første opgave er mange færdige med og vi kan gennemfære fremlæggelserne i denne uge. Den anden opgave, altså at lave StudieWeb, er lidt mere sammensat. Der er flere delopgaver som vi skal løse:

 • lære at loggi ind på rtgkom.dk via SSH med 'putty.exe'
 • lære at lave passwordet om med 'passwd' kommandoen.
 • lære at bruge 'WinSCP' til at uploade filer til rtgkom.dk
 • lære HTML ved at følge Dave Ragget's HTML guide på w3.org. ...

Fremlæggelser

 • Jakob, Christian Preus, Patrick Schøller og Tobias lavede en fremragende fremlæggelse af deres reklame for HTX i Roskilde, dvs. RTG.
 • asdf


2008-09-01 INF-B 2.4: Parabel Vi fortsætter arbejdet med temaet "Parabel", helst i Netbeans, men hvis nogen absolut synes at han eller hun skal bruge et andet IDE eller udviklingsværktøje, så må I det godt.

Det er lidt kompliceret at finde og downloade JDK og Netbeans. Se her et forsøg på en vejledning:

 1. Søg på texten "jdk netbeans" i google, og hit nr. 2 er så måske http://java.sun.com/j2se/1.5.0/download-netbeans.html Der fra kan du downloade både JDK og Netbeanes i en samlet pakke (bundle).
 2. Vælg den første mulighed, altså "JDK 5.0 Update 16 with NetBeans IDE 6.1 Bundle." ved at klikke på download knappen til højre.
 3. Nu vælger du din platform, altså dit operativsystem og godkender licensen som Sun giver os lov til at bruge Java og Netbeans under. Tryk så på knappen 'Continue'.
 4. Nu kommer du til en side hvor du kan downloade bundlen, som skal hedde noget i retning af jdk-1_5_0_16-nb-6_1-windows-ml.exe. Højreklik på den og gem på din computer.
 5. Start installationsprogrammet, svar fornuftigt på alle spørgsmål, og register hos Sun hvis du gider det.
 6. Start Netbeans og bliv klogere.

De har også været lidt svært for os at vælge hvilen af de mange tilbud om vejledning i hvordan man skal bruge Netbeanes og lære Java. Her er nogle tips om hvordan du kan komme i gang:

 1. Google "java tutorial" og gå til http://java.sun.com/docs/books/tutorial/ som nok er det første hit. Denne webside virker være Sun's forsøg på at samle mange tilbud om dokumentation og vejledning for både nybegyndere og erfarne Java programmører og Netbeans brugere.
 2. http://java.sun.com/docs/books/tutorial/information/examples.html som er linket til fra ovenfor nævnte side er måske et godt sted at starte hvis man er ny til både Java og Netbeans.
 3. Trail: Getting Started, også på ovenfor nævnte side hos Sun, er et godt sted at starte for os som er begyndere i Java. Men bemærk at det er vejleding i Java, ikke i Netbeans, som du finder her.
 4. Hjælpesystemet inde i selve Netbeans indeholder også masser af information, både om selve brugen af Netbeans og programmering i Java. Prøv at åbne Help menyen, evt. ved at trykke F1.
 5. http://www.netbeans.org/kb/60/java/gui-functionality.html er også en god guide til Netbeans.

2008-08-29 KOM/IT-C 1.5: Kommunikationsopgave - Gruppeopdeling

 1. Jeanette, Katrine, Casper, Mikkel, Christian laver en plakat.
 2. Mathias, Steffen, Daniel Jakobsen
 3. Daniel Petersen, Patrik, Martin Wolfgang, Martin Helbo
 4. Zubaya, Cebrail
 5. Maia, Christine, Ticho, Bertram
 6. Theis, Mie, Sarah, Camilla
 7. Anders T., Katrine, Martin U., Nadia
 8. Anders S., Frederik, Jonas
 9. Rebaz, Johannes
 10. asdf

2008-08-29 INF-B 2.4: Computerskærmens væsen - fremlæggelser om opdeling af skærmen

 *Opdeling for det fortsatte arbejde
  1. Plastic, gummi og Metal - Gruppe3
  2. Billedrøret, CRT - Gruppe4
  3. Printplader - Gruppe6
  4. Spoler og kondensatorer - Gruppe5
  5. Strømforsyning - Gruppe7
  6. IC kredse og transistorer - Gruppe1
  7. Modstande - Gruppe2
 *1. Andreas, Anders E., Christian
  1. Plastic,
  2. Glass,
  3. Ledninger,
  4. Kobber,
  5. Elektronikaffald,
  6. Magnetstik,
  7. Metalrester
 *2. Enes, Dino
  1. Glass,
  2. Kobber,
  3. Plastik,
  4. Metalrester,
  5. Ledninger,
  6. Elektronik,
  7. ???
 *3. Niki, Michael, Tue
  1. Metal,
  2. Plastik,
  3. Ledninger,
  4. Printplader,
  5. Elektronik,
  6. CRT,
  7. Selve plastik kabinettet
 *4. Louise, Mathias Slyngborg, Thomas
  1. Metal
  2. Plastik incl. kabinet
  3. Printplader
  4. Spoler
  5. Billedrør, dvs. CRT
  6. Ledninger
  7. Elektroniske komponenter, de som sidder på printpladerne
 *5. Martin, Turac, Anders BB
  1. Plastik boxet incl. den lille LCD,
  2. Ledninger,
  3. Spoler og tilhørende elektronik,
  4. CRT,
  5. den store printplade,
  6. den lille printplade,
  7. Metal
 *6. Ugur, Lars, Devran
  1. Den store plastikkabinet
  2. Metal
  3. Stromforsyning
  4. Printplader
  5. Glas
  6. Spoler incl. plastik som de er viklet på
  7. Ledninger
 *7. Niklas, David, Kristoffer Strunge
  1. CRT
  2. Ledninger
  3. Metalrester
  4. Printplader
  5. Plastik excl. kabinet
  6. Kabinet
  7. Elektronik

Yderligere arbejde kan omfatte:

 1. Veje hver gruppe af materialer.
 2. asdf

2008-08-28 KOM/IT-C 1.2: Indlogning på webservern og StudieWeb

 • Indlogning på rtgkom.dk Det blev vist på videoprojektoren hvordan man via guiden http://rtgkom.dk/wiki/Guide:_SSH_logon i vores Wiki kan finde og downloade programmet putty.exe og bruge det til at logge ind på webservern på en siker måde. Indloggning via putty medfører at man får en shell, eller kommando promt som nogle ville kalde det, hvor man kan give kommandoer til computeren hvor vi har vores websteder liggende, dvs. rtgkom.dk. Putty bruger ikke FTP protokollen, men SSH som er mere sikker.
 • Vigtige shell kommandoer Dernæst præsenterede Karl nogle vigtige shell commandoer: pwd, man, ls, cd, vi og vim, og exit, samt begreberne "Home Directory" og "Current Directory".
 • index.html Vi så at den centrale fil for vores StudieWeb ligger i en mappe som hedder public_html som ligger i vores home directory (hjemme mappe).
 • Vi prøvede at lave små ændringer i index.html med vim (nogle med vi) og lagre dem og se på resultatet i en browser.
 • StudieWeb, et oplæg blev uddelt om hvordan du skal lave dit eget websted. Populært tales der ofte om en 'hjemmeside', men det er lidt misvisende, fordi på engelsk er "homepage" bare en, godt nok måske den vigtigste, af websiderne i et web. Der er tradition for at filen for denne webside skal hedde index.html. Og da vi ikke kun skal lave en enkelt webside, men et helt web, -ja så er det mære præcist at tale om et web.

2008-08-28 KOM/IT-A: VNC og Blender Klassen arb. videre med både udviere med Tools and Methods fra den 12 august og Logo fra den 14 august.

 • UltraVNC blev installeret og tested lidt.
 • Blender, Søren hold en præsentation af Blender fra blender.org, som er et 3D udviklingsmiljø for modelering, animation og fremstilling af computerspil. Han viste hvordan man kan lave en animation hvor en kasse flyttes frem og til bage. Dernæst så vi en video fra Youtouge, Big Buck Bunny.

2008-08-27 PRG-C: Belastning af computeren Et lille projekt hvor vi laver små programmer som kan burges til at belaste computerens processor og forbruge hukommelse. Vi skal nok burge C eller C++, og evt. bruger vi gcc som compiler, fordi vi skal helst få disse programmer til at køre i flere forskellige operativsystemer. Programmerne, både source og objekt filer, samt redegørelse for arbejdes gang (altså en lille rapport, gerne som PDF) afleveres 5. sept, direkt ind på StudieWebbet. Se nærmere på Class:Programmering-C Belastning af computeren, snart.

2008-08-26 KOM/IT-C 1.2: HTX præsentation og MediaLabs webserver Arbejdet med analyse af to reklamer og at lave en præsentation eller reklame for HTX fortsatte. Brugernavne og passwords blev uddelt til klassen. Det er vigtigt at disse holdes hemmelige, så vores adgang ikke kan blive misbrugt af andre.

2008-08-25 INF-B 2.3: Parabel Vi laver alle et program med et udviklingsværktøj som vi selv vælger (skal bare være lovligt at bruge og ikke medføre udgifter) over temaet "Parabel". Indtastning af koefficienterne, udregning af diskriminanten og rødderne, samt måske tegning af kurven i et koordinatsystem. Lidt frit valg, men individuelt arbejdet, selvfølgelig med hjælp fra andre i klassen. Kort beskrivelse af førløbet, kildekode og kompileret program lægges op på StudieWebbet. Færdigt om to uger, dvs. d. 5. september 2008. Udvalgte elever skal forvente at skulle præsentere for klassen i plenum.

2008-08-22 INF-B 2.4: Parabel Vi laver alle et Java program med Netbeans over temaet "Parabel". Indtastning af koefficienterne, udregning af diskriminanten og rødderne, samt måske tegning af kurven i et koordinatsystem. Lidt frit valg, men individuelt arbejdet, selvfølgelig med hjælp fra andre i klassen. Kort beskrivelse af førløbet, kildekode og kompileret program lægges op på StudieWebbet. Færdigt om to uger, dvs. d. 5. september 2008. Udvalgte elever skal forvente at skulle præsentere for klassen i plenum.

Netbeans kommer fra Sun Microsystems. Her er lidt tips for hvordan du downloader og installerer:

 1. Installer først JDK. Søg på JDK i google. Et af de første hits er http://java.sun.com/javase/downloads/index.jsp. Download JDK 6 Update 7 og installer.
 2. Installer nu Netbeans. Brug gerne en link fra sun.com (f.eks. på http://java.sun.com/webservices/downloads/previous/index.jsp), den vil nok føre dig til netbeans.org hvor der er en knap som hedder "Download NetBeans IDE". Vælg din platform, dvs. operativsystem, og tag den fulle (All) version.

2008-08-22 INF-B 2.4: Fremlæggelser

2008-08-22 INF-B 2.3: Fremlæggelser


2008-08-21 PRG-C: Præsentationer om CSS og Inkscape Arbejdet med udviklingsværktøjer fortsatte lidt, og kl. ca. 10:30 fik vi en præsentation om CSS. Den viste hvilket potentiale der er i at bruge CSS når man laver sit StudieWeb. Efter den fik vi en præsentation af Inkscape, som viste at man kan bruge dette program til mange af de opgaver som man ellers ville bruge Illustrator til. Efter disse to præsentationer fortsatte arbejdet og de resterende præsentationer skal afvikles dryppende i næste uge, samtidig med at vi begynder på nye opgaver.

2008-08-21 KOM/IT-C 1.2: Vores første møde Klassen hvade sine første lektioner i MediaLab med Karl. Her er et resume (selvfølgelig ikke helt dækkende) af hvad der skete i disse to første lektioner:

 • Samarbejdslæring Karl forklarede lidt løst og fast om hvordan vi skal samarbejde i MediaLab (se nærmere introduktion til RTG's MediaLab her http://www.rtgkom.dk/wiki/MediaLab:_Introduktion.), og hvordan vi har stor frihed til at bruge MediaLabs netværk og computere på forskellige kreative måder, men også hvordan vi har ansvar for at gøre det på en etisk og moralsk korrekt måde, og selvfølgelig også på en lovlig måde.
 • MediaLabs webserver, http://www.rtgkom.dk, blev introduceret lidt. Vi bruger en wiki som brugerflade mod mange funktioner på serveren. Blandt andet er der en tabel på vores hovedside (homepage) over klasserne, hvor man kan klikke sig videre til de enkelte elevers websteder, som vi kalder StudieWeb's.
 • "Gamle" elevers StudieWeb's blev browset lidt for at danne sig et billed af forventningerne og kravene til de websteder som klassen nu om lidt skal i gang med at lave.
 • Vi laver alt indhold selv Det blev lige præciseret at alt indhold, som f.eks. text, billeder, animationer, scripts osv, på vores StudieWebs, skal vi selv lave. På den måde har vi også selv ophavsretten, og kan selv vælge den licens som andre skal følge når de bruger vores indhold.
 • Primære og sekundære kilder, forskellen blev diskuteret lidt. For eksempel er http://www.w3.org en primær kilde når vi søger information om hvordan vi skal bruge HTML til at lave vores StudieWeb. Dette er nemlig webstedet for den organisation som definerer HTML og meget andet som har med World Wide Web at gøre. Den hedder World Wide Web Consortium og direktøren hedder Tim Berners-Lee. Det var han som opfandt World Wide Web! Andre websteder vil normalt være sekundære kilder til information om HTML (hvis de da ikke simpelthen har noget tekst eller andet indhold (content) som Tim Barnes Lee selv eller andre af de centrale figurer i HTML verden har lavet).
 • HTML kodning Nogle kunne ikke vente og begyndet straks at lære HTML, og vi fik slået fast at vi begynder alle med 'basic tools', altså en editor og en browser. Vi bruger altså ikke programmer som kan lave arbejdet for os, dvs. som selv laver HTML koden for os, som f.eks. Dreamweaver eller Frontpage. Som vejledning til at komme i gang med HTML kodningen brugte vi Dave Ragget's HTML tutorial på http://www.w3.org/MarkUp/Guide/. Og hvis man vil også lege lidt med farver, som han vist ikke nævner i denne intorduktion, så kan man bruge http://www.w3.org/TR/REC-html40/types.html#h-6.5 (som er en primær kilde) eller http://www.w3schools.com/HTML/html_colornames.asp (sekundær kilde, lavet af en norsk familie), eller http://html-color-codes.info/ (som nok ikke er en primær kilde) eller så kan du selv søge på "HTML color codes".
 • Den 'Generiske Design Cyklus' blev introduceret, med webdesign, ved hjælp af en editor og en browser, som et eksempel. Med dette begreb menes den cykliske vekselvirkning mellem at lave små forbedringer i editoren, gemme dem (med Ctrl+S), og skife til browseren (med Alt+Tab), og reloade dem (med Ctrl+R), vurdere resultatet, skifte tilbage til editoren (med Alt+Tab), og lave igen små forbedringer, gemme dem og så videre. Nogle brugte gedit og Firefox i Ubuntu (en Linux distribution) og andre brugte Notepad eller Notepad2 og Internet Explorer i Windows.
 • Selvstændigt arbejde På dette tidspunkt havde en af eleveren, XXX indsæt navn!, forstået det her med samarbejdslæring og havde allerede fixet et problem med X Windows på en af vores Ubuntu maskiner. Godt!
 • HTX præsentation En kommunikationsopgave blev uddelt på papir. Opgaven introducerer analyse af kommunikation og brug af en enkel kommunikationsmodel som hjælpemiddel til at designe en prototype til et kommunikationsprodukt som kan være en præsentation eller reklame. Opgaven skal løses i grupper, og skal afsluttes med en præsentation af gruppernes arbejde mandag d. 1. september.

Klassen fik altså lidt information, samt en opgave at gå i gang med. I næste uge uddeler vi brugernavne og passwords til MediaLab's webserver og ser lidt på hvordan vi uploader nye index.html filer som kan erstatte de foreløbige placeholder-filer som vi har lagt op når vi definerede jer som brugere i systemet.

2008-08-15 INF-C 2.4: Computerskærme, hvad består de af? Som opvarmning til et fælles projekt i Teknologi B og Informationsteknologi B, Class:INF23-2008 Computerskærmens Væsen, så begyndte vi at planlægge hvordan vi kan dele computerskærme og se hvad de består af. Meningen er at det resulterer i en bedre forståelse af hvordan computerskærme virker og hvordan de belaster miljøet. Klassen fortsatte ellers med øvelsen Tools, som vi begyndte på i begyndelsen af ugen.

2008-08-14 KOM/IT-A: Logo En øvelse i at bruge et tegneprogram til at fremstille et logo til brug på et websted. Det kan være dit eget StudieWeb, eller et helt andet websted. Lav logoet med Inkscape. Beskriv både tekniske aspekter og kommunikationsmæssige aspekter. Skal være færdigt torsdag d. 28. august. Kort beskrivelse af fremgangsmåden og produktet (logoet) afleveres på dit StudieWeb.

2008-08-13 PRG-C: Velkomne på arbejde. Vi starter med en lidt brainstormagtig øvelse, Class:Programmering-C DevTools, hvor vi søger og afprøver forskellige udviklingsværktøjer. Gerne hele IDE's, men det kan også være at du vil arbejde med en bestemt editor og en frit stående kompiler som så tilsammen udgår dit udviklingsmiljø. Foreløbig regner vi med at bruge to uger på denne aktivitet. Du laver en prototype og beskrivelse af de værktøjer som du vælger/finder og lægger begge dele op på dit StudieWeb (husk skærmbilleder), og så afslutter vi forløbet med en præsentationsrunde.

Sideløbende tester vi også diskussionsfunktionen for artikler i vores wiki. Definær dig som bruger i vores wiki med præcis samme brugernavn som på vores webserver, og vælg et password. Nu skal du tildeles rettigheder til at skrive artikler i vores wiki, det gør jeg (Karl), og så kan du skrive artikler og diskutere artikler i vores wiki. Hvis du får tid, så logg lige ind og skriv lidt i diskussionen for artiklen om øvelsen 'Dev Tools', se her http://www.rtgkom.dk/wiki/Talk:Class:Programmering-C_DevTools. Skriv lige lidt til os andre om hvilke værktøjer du er ved at teste. Måske kan det inspirere til mere samarbejde. Det kan også være smart fordi vi ikke alle sidder i det samme lokale.
2008-08-12 KOM/IT-C: Velkomne, I alle 6 1g klasser! I dag havde de to første 1. års klasser de første lektioner i MediaLab. Vi forsøgte at fortelle lidt om hvordan vi samarbejder her i MediaLab, og så satte vi arbejdet med den første opgave i gang. Se lengere nede på siden, eller her Kommunikationsopgave.
2008-08-12 KOM/IT-A: Tools and Methods Selvstændigt og individuelt kreativt opsøgende arbejde hvor du søger efter og afprøver værktøjer til fremstilling af kommunikationsprodukter.

 1. søg, find, download og installer et værktøj
 2. afprøv, vel typisk ved at følge en eller flere tutorials og der ved lave en enkel prototype som bare viser at du har lært at betjene værktøjet (du behøver altså denne gang ikke definere problem, målgruppe og funktionalitet, bare improvisere!).
 3. beskriv forløbet på din StudieWeb (husk skærmbilleder fra fremstillingen af prototypen og husk at lægge selve prototype op så vi kan downloade den og teste)
 4. præsenter i plenum, torsdag d. 21. august, ca. 5 minuter per elev, hvor du viser klassen hvordan du har lavet din prototype. Brug din præsentation som du lagde op på dit StudieWeb.

Og så blev vi vist enige om også at læse lidt tekst om systemudviklingsmetoder, altså metoder som ofte bruges til at fremstille kommunikationsprodukter i de nye medier. Der er flere at vælge i mellem, men vi fokuserer lidt på to:

Prøv at orientere dig lidt omkring hvad disse to metoder går ud på. Vi vender tilbage til dem igen.


2008-08-11 INF23 og INF24 - Tools I denne øvelse skal du finde og afprøve nogle værktøjer (tools) til som du kan bruge til kreativt skabende arbejde, altså til at hjælpe dig at skabe IT-produkter. Du kan arbedje med tegneprogrammer, modeleringsprogrammer eller du kan arbejde med udviklingsmiljøer som Mono og Lazaraus, eller du kan arbejde med Latex som er meget godt til at fremstille tekniske dokumenter f.eks. inden for matematik, kemi og fysik. Eller du kan selv finde frie og gratis tools til at teste. Se links til nogle forskellige Tools her http://rtgkom.dk/wiki/Tools.

Bemærk at øvelsen, laves individuelt!!! Men I må godt samarbejde, og f.eks. arbejde med det samme tool.

 1. Vælg dig et "Tool", altså et værktøj. Søg på nettet! Det skal være lovligt for dig at bruge værktøjet, og det skal ikke koste noget!
 2. Fremstil en enkel prototype ved hjælp af værktøjet. Det er måske bedst at følge en af de tutorials for begyndere, som ofte følger med systemerne eller let kan findes på nettet.
 3. Beskriv forløbet på din StudieWeb (husk skærmbilleder fra fremstillingen af prototypen og husk at lægge selve prototype op så vi kan downloade den og teste)
 4. Præsenter i plenum, fredag d. 22. august, ca. 5 minuter per elev, hvor du viser klassen hvordan du har lavet din prototype. Brug din præsentation som du lagde op på dit StudieWeb.