Tidligere opslag: forårssemester '06

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

KOM, 2006-06-13: Forberedelse til eksamen. Her er nogle tips om hvordan du kan forberede dig til eksamen. (.DOC) Dette er egentlig bare et referat af diskussionen og det som blev skrevet på tavlen i spørgetimen i dag. (gkb)

1.2 KOM/IT 2006-06-09 SPØRGETIME I KOMMUNIKATION/IT: kl. 12.00 tirsdag d. 13. juni i MediaLab. Hvis du har spørgsmål om hvordan eksamen skal foregå og hvordan du kan forberede dig bedst muligt, så kom og deltag. I forbindelse med den interne prøve som klasse 1.1 og 1.3 havde i faget lavede vi en lille vejledning med titlen Hvad skal jeg (forberede at) gøre under eksaminationen?. Den er fortsat god at se i gennem inden eksamen, men der er visse detaljer som er anderledes, såsom tid pr. elev, som nu er 24 minutter alt inklusive (hilsen/præsentation af dig og censor, fremlæggelse og visning af produkt, samtale/spørgsmål, votering, udmælding af karakter). Disse detaljer vil vi beskrive lidt nærmere på tirsdag.

Her kommer nu foreløbig to citater fra vejledningen for faget (http://us.uvm.dk/gymnasie/vejl/Kommunikation-it_c_htx/4.htm):

 • Udgangspunktet for prøven i kommunikation/it C er en mundtlig prøve på grundlag af en afsluttende opgave, suppleret med et eller flere i forvejen forberedte spørgsmål fra eksaminator. Opgaven er formuleret lokalt af skolen, her forstået som underviseren. Der er afsat 24 minutter til eksaminationen, og der er ingen forberedelsestid. I læreplanen nævnes, at eksaminanden kun må medbringe sin afsluttende opgave til prøven. Begrænsningen skal forstås således at eleven ikke kan medbringe lærebøger, tillæg til opgaven eller lignende, derimod er det tilladt at eleven medbringer nødvendigt udstyr til fremlæggelse af opgaven. Opgaven der fungerer som eksaminationsgrundlag, er skitseret i læreplanens afsnit om arbejdsformer (Læreplanen 3.2), hvori det formuleres: ” Der udarbejdes en skriftlig rapport i forbindelse med afslutningen af studieområdet i grundforløbet og en afsluttende opgave i faget ”. Opgaven er ikke rettet eller kommenteret af underviseren/eksaminator før eksaminationen.

 • Og lidt senere står:

 • Omfanget af opgaven er ikke angivet i læreplanen. Det er fordi opgaven, som sådan, ikke bedømmes. Det er udelukkende elevens mundtlige præstation, der evalueres. Som udgangspunkt er det derfor op til eleven, hvor omfangsrig opgaven skal være. Men der er visse hensyn at tage. Opgaven skal således indgå i grundlaget for elevernes årskarakter. Det må derfor forventes at eleven eller gruppen i opgaven har formuleret besvarelser, der opfylder alle eller dele af de ovennævnte faglige mål for faget.

 • KOM/IT 2006-05-17 Husk aflevering af afsluttende opgave på mandag den 22. maj. Der er tilføjet en kolonne i tabellerne, hvor I har skrevet jeres projekter ind - her lægger I en link til jeres aflevering. Der skal også være en tydelig link på jeres startside i jeres studieweb, der hedder "Afsluttende opgave". Har man ikke tilstrækkelige brugerrettigheder på vores WIKI, så find en der har (der er i hvert fald et par stykker pr. klasse)
  KOM 2006-05-17 SPØRGETIME I SERVICE & KOMMUNIKATION: afholdes tirsdag den 13. juni fra kl. 10.00 (til?) Her kan man få installeret og klargjort sine produkter til eksamen samt få afklaret de spørgsmål, man måtte have. Vi ses (jens/karl)
  INF 2006-05-09: Her er oplægget til eksamensprojektet. Afleveres onsdag d. 17. maj. PDF, XHTML, TXT
  KOM/IT 2006-05-09: komit2006: Klasse 1.5 - Valg af oplæg og emne for afsluttende opgave. Skriv dig på listen.
  KOM/IT 2006-05-09: komit2006: Klasse 1.4 - Valg af oplæg og emne for afsluttende opgave. Skriv dig på listen.
  KOM/IT 2006-05-09: komit2006: Klasse 1.3 - Valg af oplæg og emne for afsluttende opgave. Skriv dig på listen.
  KOM/IT 2006-05-09: komit2006: Klasse 1.2 - Valg af oplæg og emne for afsluttende opgave. Skriv dig på listen.
  KOM/IT 2006-05-09: komit2006: Klasse 1.1 - Valg af oplæg og emne for afsluttende opgave. Skriv dig på listen.
  KOM 2006-05-01 Eksamensprojektet i Service og kommunikation blev afsluttet i dag. Her er nogle billeder som viser stemningen i laboratoriet når de lærende var ved at forberede aflevering af, og aflevere sine projekter.
  KOM 2006-04-27 Der er nu foretaget fordeling af eksaminatorer til eksamen i Service og Kommunikation. Er man utilfreds med noget i den forbindelse bedes man hurtigst muligt give et praj. Oversigt her
  KOM/IT 2006-04-26: komit2006: Klasse 1.3 - Plan for repetition af kernestof Skriv dig på en emnekategori. Alle skal senest i dag, 26. april, vælge et emne til at fremlægge.
  KOM/IT 2006-04-25: komit2006: Klasse 1.2 - Plan for repetition af kernestof Skriv dig på en emnekategori. Alle skal senest i dag, 25. april, vælge et emne til at fremlægge.
  KOM/IT 2006-04-25: komit2006: Klasse 1.4 - Plan for repetition af kernestof Skriv dig på en emnekategori. Alle skal senest i dag, 25. april, vælge et emne til at fremlægge.
  KOM/IT 2006-04-20: AFSLUTTENDE OPGAVE. Der er deadline den 22. maj. Oplæg hentes her
  KOM/IT 2006-04-20: Kl. 1.5: Ligesom med klasse 1.1 har vi en plan for repetition af kernestof. Planen ser således ud - BEMÆRK!!: revideret pr. 25. april (nye deadlines)
  KOM/IT 2006-04-19: Kl. 1.1: Vi aftalte i dag en plan for repetition af kernestoffet, hvor I på skift mundtligt gennemgår forskellige temaer for klassen. Der skal desuden produceres noget dokumentation på studieweb. Planen ser således ud
  Alle 2006-04-07, 2006-04-20: Åben aften på MediaLab. Det foregår på C3-gangen ved og i MediaLab, fredag den 21. april 15.10 til 21.00. Fredagscaféen flytter ind på C3 gangen og sælger sodavand, -ingen sprit.
  Kom og leg dig til større viden om frie operativsystemer, computerspil, computere, programmering, webdesign og grafisk design i et dynamisk fælleskab med andre studerende på RTG. Der er ret frie rammer for hvad du kan lave, blot loven og etiske normer overholdes. Inviter gerne gæster, f.eks. far, mor eller lillesøster. Og hvis du har spændende projekter liggende der hjemme, f.eks. robotter, noget med C64, dataopsamling eller en computer i en box af plexiglas og med neonrør, så tag dem med. Du må altsaa meget gerne komme med dit eget udstyr og stille det op.

   Ud over det som I kan finde paa at slæbe med jer, så kan vi etablere følgende interessestationer, med 1 til 3 computere, hvis frivillige maelder sig til at passe dem og forklare for gaesterne:
  • Frie operativsystemer, hvor du kan installere en af de mange varianter af Linux eller Free BSD. Eller maaske vil du gerne braende en kopi af en live distribution som f.eks. DSL eller Knoppix.
  • Computerspil, hvor du kan lave dit eget computerspil med GameMaker og afproeve de spil som er lavet af de laerende paa RTG
  • Computerens anatomi, hvor du kan aabne en computer og se de enkelte dele som f.eks. harddisk, RAM, processor, motherboard og CD-drev.
  • Programmering, hvor du kan proeve at programmere i et af de mange forskellige programmeringssprog vi bruger i RTG MediaLab.Det kan vaere C, C++, PHP, JavaScript, Java, ActionScript, POV-Ray Scene Description Language, Delphi, eller noget helt andet afhaengigt af hvem passer denne interessestation.
  • Webdesign, hvor du kan lave din egen webside paa laboratoriets webserver, www.rtgkom.dk, hvor vi andre laerende i MediaLab også har vores websteder. Du kan teste et af de mange frie udviklingsmiljøer til webdesign som f.eks. Amaya fra w3.org, Bluefish, Quanta Plus eller saa kan du lege med Dreamweaver fra Macromedia.
  • Grafisk design, hvor du kan lave en banner til dit websted eller bare tegne lidt med et pixelbaseret tegneprogram som f.eks. Photoshop eller Gimp. Eller saa kan du lege med objektorienterede (ogsaa kaldt for vektorbaseret) programmer som f.eks. Illustrator eller Inkscape.

  Maeld dig til at passe en interessestation hos mig (karl) i løbet af fredagen. Der skal laves et skilt/plakat/planche/multimediepraesentation med invitation til gaesterne, saa de kan se hvor de kan faa lidt hands on oplevelser.

  <p>"Projekt sim" Paa forhaand har vi kendsab til at Steven Friberg fra klasse 1.1 og nogle studerende fra DTU "nok" kommer med en flysimulator som de er ved at udvikle. Det er altsaa naermest et helt fly. Se naermere paa hans websted http://rtgkom.dk/~stevenjf05.


  KOM/IT 2006-03-29: Til klasse 1.1 og 1.3 er her en række gode råd til hvordan prøven på mandag og torsdag (uge 14) kan gribes an: Hvad skal jeg (forberede at) gøre under eksaminationen? (jens/karl)
  KOM/IT 2006-03-24: Her er to steder hvor I på dansk kan læse lidt om IT relaterede begreber. http://www.it-dansk.dk/ og http://informationsordbogen.dk/ De kan måske være lidt hjælp i forbindelse med fremstillingen af jeres medieprodukt om computeren.
  KOM/IT 2006-03-15: Klasse 1.1 og 1.3 skal til intern prøve i Kommunikation/it i uge 14. Det foregår her i MediaLab hhv. den 3. og 6. april. Her en vejledning med nyttig info (jens/karl)
  KOM/IT 2006-03-10: Kunstnerne, Till og Sine, var på besøg og demonstrerede deres udsmykningsprojekt samt diskuterede det med elverne fra klasse 1.5. Se billeder
  KOM/IT 2006-03-09: Kl. 1.5 får besøg af kunstnerne Till og Sine, der vil indvie os i deres udsmykning af skolens kantine. Det foregår i kantinen imorgen, den 10. marts kl. 10. Jeg har lavet et lille arbejdspapir, som vores arbejde i den forbindelse tager udgangspunkt i. (jens)
  KOM 2006-03-01: På opfordring (ganske rimelig) lægger vi her oplæg til eksamensprojekt op. (jens)
  KOM/IT 2006-02-17: Der er nu to projektoplæg ude, "Computerens Anatomi" og "Computerspil". Begge skal gennemføres, og der er deadline uge 14 for det hele. (jens)
  INF, 2006-02-13: Her er prototypen til spillet som vi udviklede i fælleskab i dag. Mere behøves ikke for at danne grundlag for raportskrivningen. Her er selve GameMaker filen mand.gm6. Husk at design, implementering og afprøvning skal beskrives. (karl)
  KOM/IT 2006-02-01: Vi har igen i går og i dag oplevet problemer med validering af HTML og CSS, som blev løst straks når vi brugte de primære kilder, nemlig specifikationen for HTML 4.01 og rekomendationen for CSS Level 1.
  MediaLab 2006-02-01: Vi har haft lidt ustabil adgang til Internettet i en periode. Det viste sig i dag at vi havde et dårligt lavet kabel et kritisk sted i vores netværk. Det er nu udskiftet. (karl)
  INF, 2006-01-30: Projekt "Computerspil" startede i dag. Løber til 20. feb. Oplaeg ligger her.
  KOM, 2006-01-25: Øvelsesvejledning til "Ekstern rekvirent" udleveret. Findes i pdf-version her