Tidligere opslag: efterår 06 - forår 07

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Aktuelt[edit]

2007-06-20 KOM: Resultat af spørgetime Jeg tog notater under spørgetimen, og disse er lagt på mit studieweb hvis nogen har lyst til at kigge på det her op til eksamen! Mads 3.5
2007-06-19 MediaLab: Backup af rtgkom.dk Jeg har nu kl. ca. 16:40 vha. Grab-a-Site sat i gang en kopiering af hele vores wiki og alle de websider på vores webserver som er linket til fra dens Main_Page. Dette skulle betyde at alle StudieWebs bliver kopieret. Denne backup ligger på en maskine inde i C3101, den som er nærmest tavlen. Start programmet Grab-a-Site og højreklik på Main Page KomIT og væl at browse lokalt.
Jeg lavede også en grab/backup med wget, den ligger på samme maskine i C:\Program Files\wget\www.rtgkom.dk.
Bemærk at websider som bruger en eller anden "server side" funktionalitet ikke vil virke rigtigt når man browser de kopierede sider. Hvis du har behov for "server side" funktionalitet, som f.eks. PHP eller MySQL, så er det meningen at det skulle virke på vores backup server, http://10.0.0.16, som kun kan browses fra vores interne netværk i MediaLab.
Semsagt hvis I, f.eks. til eksamen i KOM/IT, ikke kan browse jeres StudieWeb's på rtgkom.dk, så brug backupserveren http://10.0.0.16, og kun hvis den ikke kan nås, ja så kan I forsøge at bruge den backup som ligger på maskinen i C3101. karl
2007-06-19 KOM: Evaluering
2007-06-13 KOM/IT-C 1.4: Evaluering
2007-06-07 KOM/IT-C 1.6: Evaluering
2007-06-04 KOM/IT-C: Repetition i klasse 1.1, 1.2, 1.3 og 1.5
2007-05-31 KOM/IT-C: Klasse 1.6 og 1.4 afslutter 1. år med denne opgave
2007-05-30 PRO-C Spørgetime Torsdag d. 7. juni kl. 10:00, og så har vi eksamen mandag d. 11. juni fra kl. 09:00.
2007-05-30 KOM Spørgetime Tirsdag d. 19. juni kl. 10:00, og så har vi eksamen d. 25. og 26. juni.
2007-05-30 INF-B 2.4: Evaluering
2007-05-30 INF-B 2.3: Evaluering
2007-05-15 KOM/IT-C: Vi har snakket om indhold til projektbeskrivelse. Her er punkterne der kom på tavlen: projektbeskrivelse.pdf
2007-04-27 INF-B: Operativsystemer Søg, download, installer og afprøv to forskellige operativsystemer. Det kan f.eks. være en Linux eller en Unix variant, eller noget helt andet, måske lidt retro som f.eks. en C64 emulator. Gå evt. til distrowatch.com for inspiration. Dokumenter forløbet med skærmbilleder og korte kommentarer på din StudieWeb.
2007-04-27 INF-B: Databaser
1. Søg en definition af begrebet "database". Bruge nogle af de "avancerede" funktioner i en eller flere af de kendte søgemaskiner. Dokumenter forløbet med skærmbilleder og korte kommentarer på din StudieWeb.
2. Søg definition af begrebet "relational database", og forklar i eget sprog på dit StudieWeb.
3. Hvad er forskellen på en DBMS og en database? Forklar i eget sprog på dit StudieWeb.
4. Lav en database over et valgfrit tema (evt. over dine kontakter/venner eller en din CD'samling) vha Open Office Base eller et andet DBMS. (Lav gerne to tabeller og et from med et subform.) Dokumenter forløbet med skærmbilleder og korte kommentarer på din StudieWeb.
5. Hvad er en relation, -altså i forbindelse med relationsdatabaser?
2007-04-25 System opdatering: MediaLabs gamle webserver er nu blevet integreret med den nye. Det er nu muligt at browse de gamle elevers StudieWebs og besøge den gamle servers website.
2007-04-25 KOMIT-A: Vi afslutter 2. år med en "semesteropgave", der kan hentes her.
2007-04-24 KOM: Link til Jens' og Karls masterafhandling, der bl. a. indeholder en model for kommunikation i nye medier
2007-04-24 DESIGN: Som aftalt sidste gang er den sidste opgave åben. Dog er der nogle rammer for den også ...hent oplægget her
2007-04-17 DESIGN: Vi laver opsamling af de teoretiske/historiske aspekter ved faget i form af elevoplæg over de sidste mødegange op til afslutningen. Notat om rammerne med en foreløbig plan hentes her
2007-04-10 KOMIT-C: AFSLUTTENDE OPGAVE påbegyndes denne uge ...hent oplæg her.
2007-03-29 KOMIT-A: Nyt projekt startet op om automatik. Hent oplægget her. Vær med til at udvide vores wiki-artikel, "automatik"
2007-03-15 KOMIT-C: GameMaker, problemer? Her er en artikel som vi kan bruge til spørgsmål, gode ideer og tips til hinanden i forbindelse med projektet om computerspil, Computerspil med GameMaker - 2007.

2007-03-09 KOM/IT-A: Som forberedelse til et forløb (om Galathea-ekspeditionen) i studieområdet har 2.5k i dag udarbejdet en analysemodel til websites. Modellen er generel og meningen er, at den også skal kunne benyttes på andre sites end lige http://www.galathea3.dk
2007-02-27 KOM: Kursus i mundtlig fremstilling - Forbered et oplæg om jeres projekt på max. 2 minutter til på fredag. Kurset er planlagt til at vare hele dagen
2007-02-27 KOM: Projektbeskrivelsens form og indhold blev i dag gennemgået - se dokumentet, der blev udarbejdet i den forbindelse: projektbeskrivelse.
2007-02-27 DESIGN: Vi begynder nyt projekt "Byrummet" idag. Oplægget findes her. Projektet tager udgangspunkt i en konkurrence udskrevet af Center for Skov, Landskab & Planlægning. Se konkurrencens website her
2007-02-22 Software Opdatering: Subversion og ViewVC er nu installeret. Lær dig selv at benytte disse kraftfulde redskaber her.
2007-02-16 KOM: Eksamensprojekt-oplæg er idag udleveret og kan desuden hentes her
2007-02-15 INF-B: Øvelse: Grafiske primitiver i 3D. Et oplæg kan hentes her
2007-02-08 KOM/IT-A: Opgave om kommunikationsplanlægning kan du hente her
2007-01-25 KOM og KOM/IT-A: FORUNDERSØGELSE - skemaet til afrapportering er blevet versioneret lidt af Karin. Det har jeg kaldt "afrapportering2.xls". Det ligger samme sted som første version.
2007-01-18 INF-B-24: Mundtlige fremlæggelser, forår 2007, i klasse 2331006x24 Registrer dig for et enme for en ca. 10 minutters fremlæggelse.
2007-01-17 INF-B-23i: Mundtlige fremlæggelser, forår 2007, i klasse 2331006x23i Registrer dig for et enme for en ca. 10 minutters fremlæggelse.
2007-01-11 KOM og Kom/it-A: FORUNDERSØGELSE - skema til afrapportering finder I på vores netværk: \\Fil02\lagerplads\Fri_brugbar_plads\forundersøgelse. Det er en .xls som grupperne EEN AD GANGEN udfylder (ellers sletter I hinandens information).
2007-01-09 KOM og Kom/it-A: 1. workshop i Kommunikationsplanlægning: Her finder du Karins slides
2006-12-24 Software Opdatering: Webserverens tjenester er blevet opdateret. Vi har bla. fået den nyeste version af mediawiki. Se detaljer here her
2006-12-22 KOM: KOM evaluering dec 2006
2006-12-22 KOM/IT-A: SonoSteam
2006-12-22 KOM/IT-A: KOM/IT-A evaluering dec 2006
2006-12-19 KOM/IT-A og KOM: Lige efter jul - tirsdag den 9. januar - opstartes et forløb med forundesøgelse som tema. PR-konsulent, Karin Sloth, er inde kører kurset (i samarbejde med de vanlige vejledere). Forløbet er fælles for kom/it-A og service & kommunikation. Oplæg og program for forløbet kan hentes her
2006-12-19 KOM: Idag evalueres projektet "computerspil". Rammerne for denne workshop er beskrevet her
2006-12-13 PRÆSENTATIONSKURSUS: Der var i dag to præsentationshold fra forskellige folkeskoler på besøg i MediaLab Se billeder fra aktiviterne
2006-12-11 STUDIEOMRÅDET del 1 (kl. 1.6): For dem der godt kan bruge en hånd til at lave en elektronisk prøvemappe er der her en skabelon, som man er velkommen til at gå ud fra
2006-12-01 FERNISERING: Se billeder fra 1. års-elevernes fernisering, der fandt sted mandag den 27/11 2006
2006-11-16 KOM/IT-A: Vi påbegynder nu et nyt projekt om brugergrænseflader det skal afleveres i uge 51
2006-11-12 INF: Rapportindhold Et billed af tavlen der viser hvad en rapport kan indholde
http://www.rtgkom.dk/~nicklasbj05/tavle/rapport-thumb.jpg
2006-11-03 KOM: Spil, hvad er det? I dag havde vi et plenummøde om spil i almindelighed. Her er en tavle med stikord fra diskussionen. Mødet sluttede med en kort introduktion til systemudvikling og en opfordring til selvstudier på http://www.extremeprogramming.org.
http://rtgkom.dk/~gkb/billeder/blackboards/20061103-1630c3101w300h87.jpg
2006-11-03 INF: Vi har i denne uge haft plenummøder i begge klasser om systemudvikling og det sprog vi kan lære på http://www.extremeprogramming.org. Her er en tavle med et stikordsagtigt referat af diskussionen. Vi skal øve os i at bruge begreberne fra XP i den dokumentation vi laver for vores edutainment projekt. Både på StudieWeb og i rapporten.
http://rtgkom.dk/~gkb/billeder/blackboards/20061103-1200c3101w300h84.jpg
2006-11-02 KOM/IT-A: Som del af evalueringen af mediprodukterne fra Malta skal I gensidigt analysere og vurdere hinandens løsninger efter denne forskrift.
2006-11-01 Software opdatering: phpMyAdmin er nu installeret og kan benyttes via http://www.rtgkom.dk/phpmyadmin
2006-10-31 KOM: Hermed som aftalt Oplæg til projekt om computerspil
2006-10-24 KOM: Her er oplægget til øvelsen Samarbejde om forbedringer på projekt IT- arbejdsplads. .DOC, OpenDocument text format (.ODT)
2006-10-11 Præsentationskursus i MediaLab: Her er billeder som viser nogle af de spil, zlogo programmer og 3D modeller som blev lavet i løbet af det kun tre (3) lektioner lange besøg.
2006-10-04 INF: Oplæg til projekt nr. 1.
2006-09-21 KOM/IT-A: Frem til studieturen skal der arbejdes med dokumentargenren gennem en lille øvelse, der skal gøres færdig 6. oktober 06. Sørg desuden for at færdiggøre cms-øvelsen med relevante henvisninger og gerne opdatere vores wiki under Blogs og Content Management Systemer
2006-09-07 INF: Vi har nu arbejdet i to uger med REALbasic hvor vi forsøger at løse et andengrads polynomium og tegne en graf for funktionen. Her er nogle tips, Grafer med REALbasic.
2006-09-01 KOM:StudieWebs burde nu ligge klar til opload og vi påbegynder idag det 1. projekt: "IT-arbejdsplads", hvis oplæg kan hentes her.
2006-08-31 KOM/IT-A: I forbindelse med din definition af fagets mål og indhold i din portfolio blev du bedt om at researche i begreberne, "pervasive-" og "ubiquitous computing". Det skulle gerne medvirke til at lukke op til flere perspektiver ved IT end lige webdesign og foldere. Inddrag det du finder ud af i dine overvejelser af, hvad faget rummer.
2006-08-31 KOM/IT: Her kan du se en skabelon til StudieWeb eller et eksempel på en måde at gøre det på, der måske kan hjælpe nogle. Den er frembragt ved hjælp af meget enkel kode, som du kan anvende/lade dig inspirere af. Du skal naturligvis lære dig de tags, der er brugt.
2006-08-28 KOM/IT-C: LEKTIE: Inden du om ikke så længe skal til at publicere dit arbejde på internettet, så sæt dig ind i "lov om ophavsret" og gør dig klart, hvilke retigheder, du har til at oploade hvad. Begynd f.eks. på www.ophavsret.dk
2006-08-25 KOM/IT-A: Man er nu i gang med at opdatere StudieWebs til at kunne beramme arbejdet på A-niveau de næste 4 semestre bl. a. med nye målbeskrivelser. Desuden blev idéen om at lette opdateringen af jeres arbejdslogs (som skal være en del af jeres studieweb) introduceret, hvor CMS blev bragt på bane som et centralt begreb. Her er oplægget til, hvordan I skal arbejde med denne problemstilling
2006-08-15 KOM/KOMIT Her er nogle billeder fra første møde i Service og kommunikation og to KOMIT-C klasser.
2006-08-14 KOM/IT-C: Velkommen til en ny årgang. Første større arbejdsopgave for jer bliver at designe hver jeres digitale portfolio, som vi her har givet titlen "StudieWeb". Du kan hente oplægget her.