Tænke-højt-test

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

"Tænke-højt" metoden i brugertest går, som navnet antyder, ud på at lade testbrugeren tænke højt mens vedkommende bruger det system, der afprøves. Undervejs kan testlederen give instruktioner og stille simple spørgsmål, men hovedmålet er at lade brugeren handle og forklare sin oplevelse. Det er vigtigt, at registrere hvad brugeren umiddelbart gør og oplever og ikke så meget, hvad han/hun "synes".

Det er en fordel både at have en testleder (den, der instruerer brugeren og forestår testen) og en referent (den, der samler data fra testen) til stede ved testen. Der kan desuden i nogle tilfælde være en del at hente ved at optage testen i lyd og billeder.

Litteratur[edit]