Systemudvikling og IKT produkter

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Kvalitetssikring og kontrol, UML, CPM, CVS, CASE, Diskussion om systemudvikling,Systemudviklingsmetoder, Udviklingsmiljøer, Projekter på nettet, Automatiseret kontrol af kildekode, Extreme Programming,

Links[edit]


Examining the Agile Cost of Change Curve
Agile Modeling (AM) Home Page
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[]


Training : RUP, J2EE, Java, WebSphere, WebLogic Training Cur, diverse info om kurser som vistnok alle koster en hel del, men af teksten kan man afkode nogle af de forventninger folk har til systemudviklingen og hvordan visse vaerktoejer maaske kan bruges til at opfylde disse.

ObjShell is an innovative shell that goes beyond the traditional command based shells: it makes possible to create and manage components directly rather than invoking programs that make use of them. http://medialab.di.unipi.it/Project/ObjShell/index.html.en

Aalborg University Esbjerg, Department of Software and Media Technology http://www.cs.aue.auc.dk/ De har et udmærket slide show om hvordan man fanger krav og laver en kravspecifikation. http://www.cs.aue.auc.dk/~jsj/soe_f04/slides10.PDF

Her følger nogle sider fra Department of Computer Science University of Copenhagen

  • Undervisning, http://www.diku.dk/undervisning/
  • Bacheloruddannelsen: Datalogi 0 GB, http://www.diku.dk/undervisning/2003f/dat0gb/
  • DIKU Datalogi 0GB Erics OOD kogebog, http://www.diku.dk/undervisning/2003f/dat0gb/kogebog.html
  • DIKU Datalogi 0GB uge 14 (rev. 1), http://www.diku.dk/undervisning/2003f/dat0gb/14.html The ACM Portal: http://portal.acm.org/portal.cfm