Synopsis

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Man kan arbejde med synopsis i flere forskellige sammenhæng, men fælles for dem er, at der er tale om en opsummering af et eller andet projekt. Indenfor fx. filmverdenen benytter man synopser til at formidle filmprojektet overfor diverse interessenter, inden det for alvor går i produktion, eller når man står med den færdige film og skal præsentere den for nogen, der ikke lige har halvanden time. Synopsen bruges altså til at sammenfatte og genfortælle et større stykke arbejde i en kort og overskuelig form (i modsætning til fx. en rapport, hvor alle væsentlige detaljer i projektet skal være dokumenteret). En synopsis vil typisk også kunne anvendes som et "talepapir", når du skal fremlægge dit projekt mundtligt.

Når du i forbindelse med projektarbejde skal levere en synopsis kan den med fordel struktureres med disse hovedpunkter:

  1. Målene for dit arbejde - hvilke krav var stillet og hvad satte du dig for?
  2. Faser, aktiviteter og metoder i projektforløbet - Hvad gjorde du rent praktisk, hvordan byggede du viden (undersøgelser, kildelæsning, eksperimenter), var der en metodik?
  3. Produktbeskrivelse og opsummerende argumentation - Hvordan ser det ud, hvordan er det konstrueret, hvad kan det o.s.v. og hvorfor? Brug gerne illustration
  4. Konklusion og perspektivering - Blev dine målsætninger og de opstillede krav opfyldt og hvorfor ikke? Hvad kan du tage med til det fremtidige arbejde?
  5. Henvisninger til anvendt litteratur, projektdokumenter og produkter - kan også indføjes løbende i synopsen.

En synopsis bør normalt ikke blive længere end 1-2 normalsider (afhængig af projektets omfang). Det er dog vigtigt, at du sørger for i synopsen at henvise til den dokumentation, der foreligger for projektet (noter, kilder, undersøgelser, skitser, modeller, prototyper o.s.v.) - både hvad, der foreligger og hvor man kan finde det.