Segmentering-2015KomITA35

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Segmentering[edit]

Hvad handler det om[edit]

Segmentering betyder opdeling af befolkningen i homogene grupper (segmenter). En klar og tydelig viden om et segment, kan man bruge til at udforme sin kommunikation, så den er tilpasset til netop dette segment. Når vi segmenterer laver vi altså en målgruppe analyse baseret på en række variabler der alle beskriver segmentet.

I gamle dage kunne man nøjes med at dele befolkningen op i klasser baseret på variabler som arbejde og indtægt, bopæl, alder o.l. Men i det senmoderne samfund er klasseskellene udvisket, og vi kan ikke længere beskrives sigende med titler som arbejdsmand, gårdejer, funktionær eller direktør. Vi er ikke længere det vi laver, eller det vi har. Vi identificerer os istedet med en række kulturelle variabler, hvoraf en af de letteste at få øje på er livsstil. Man kan sige at vores livsstil er en måde at kommunikere hvem vi er, og derfor er livsstil også rigtig god til at segmentere ud fra.

De mest udbredte modeller, hvor der segmenteres ud fra livsstil er:

 • Minerva-modellen
 • Gallup-kompasset
 • Mosaic-modellen

Vi skal i dette forløb se på hvad det vil sige at segmentere, og se nærmere på modellerne med det formål at du bliver i stand til at anvende dem i praksis til at vælge og beskrive dine segmenter i fremtidige kommunikationsprojekter.

Livsstil og målgruppeanalyse[edit]

Start med at læse uddraget fra Rasmussen og Fischers: Målgruppeanalyse [1]

Opgave 1: Skriv et resume[edit]

Skriv et resume på minimum ½ normalside (1200 tegn) hvori du fremhæver de vigtigste pointer i teksten

Resuméet indgår i den samlede aflevering i slutningen af forløbet.

Hvordan er du socialiseret[edit]

Vi er alle forskellige, men vi har også meget til fælles - og nogle gange mere end vi tror. Vi skal derfor starte med at se nærmere på hvordan vi er socialiseret.

Opgave 2: Hvordan er du socialiseret[edit]

 • Lav et mindmap med dit eget navn i midten. Tegn herefter følgende 5 kategorier fra din omverden ind i mindmappet:
 1. Fritid og venner
 2. Skole/uddannelse
 3. Pædagoger/institutioner
 4. Forældre/familie
 5. Medier
 • Noter for hver af kategorierne hvem der har påvirket dig med hvad! Sæt værdier på fra 1-10 hvor 10 er lig med stor indflydelse på hvem du er idag.
 • Du påvirker også andre! Lav derfor også en pil ud fra dig selv, og noter hvordan du har påvirket andre, og med hvad. Kom gerne med mindst tre konkrete eksempler.
 • Nu skal du præsentere dit socialiseringskort for en person i klassen. Vælg gerne en person som du synes er meget forskellig fra dig selv.
 • Efter jeres præsentation af jer selv, kan I prøve om I kan identificere forskelle og ligheder i jeres socialisering. Hvor forskellige er I egentlig, og hvad har gjort jer til dem I er? Lav et dokument på min ½ normalside (1200) tegn hvor du reflekterer over forskelle og ligheder.

Mindmappet og refleksionen indgår i den samlede aflevering i slutningen af forløbet.

Gallup kompas og Mosaic-modellen[edit]

En af de mest detaljerede modeller der forsøger at klassificere os ud fra livsstil og værdier, er mosaic-modellen ... også kaldet ConZoom. I denne øvelse skal vi se nærmere på modellen, og prøve at anvende den på os selv.

Opgave 3: Hvordan oplever du ConZoom[edit]

 1. Start med at læse s. 10/11 i ConZoom - Geografisk klassifikation [2]
 2. Placér dig selv i koordinatsystemet. Beskriv hvilke orange felter du ligger nærmest?
 3. Slå op i indholdsfortegnelsen på side 3, og gå til det bogstav du ligger nærmest på og læs om denne gruppe.
 4. Slå dernæst op i indholdsfortegnelsen på side 3, og gå til den specifikke type du ligger nærmest på og læs om denne type.
 5. Kan du identificere dig med den overordnede gruppe og/eller den specifikke type? Beskriv hvad du synes passer/ikke passer.
 6. Gå til siden http://da.conzoom.eu/#klassifikation
 7. Indtast din adresse og se hvilken type ConZoom siger din husstand tilhører. Hvordan passer den?
 8. Beskriv hvilke variable du tror ConZoom bruger til at identificere din husstands type.

Segmentering og målgruppevalg[edit]

Læs teksten segmentering_og_maalgruppevalg [3]

Opgave 4: Folder med valgmateriale[edit]

Nu skal du bruge den samlede viden du har fået om segmentering og valg af målgruppe.

Forud for et kommende folketingsvalg, vil en politiker fra partiet venstre gerne husstandsomdele en folder der præsenterer ham selv, hans parti, og hans politiske mærkesager. Han har dog en begrænset økonomi og dermed også et begrænset antal foldere.

 • Beskriv trin for trin hvordan han kan bruge segmentering og valg af målgruppe til at få mest muligt ud af hans begrænsede antal foldere! Omfang minimum 2 normalsider (4800 tegn).

Krav til din aflevering[edit]

Opgaven er individuel!

Alle 4 opgaver samles i ét dokument i .pdf format, og afleveres på Lectio. Ud over tiden i undervisningen, er der afsat 4 elevtimer til den samlede aflevering.

Deadlines[edit]

Mandag den 19/10 kl.23.30