Scenariobeskrivelse

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

En scenariobeskrivelse er en fortællende beskrivelse af hvordan og i hvilken situation dit produkt vil blive anvendt.

Scenariobeskrivelsen må nødvendigvis bygge på empiri, du har hentet om din målgruppe og de omstændigheder, produktet bruges under. I indledende faser af et udviklingsarbejde kan det dog være fint nok, at tage udgangspunkt i de forestillinger, man gør sig om et systemsfunktionalitet.

Scenariobeskrielsen er typisk et lille stykke fortælling i form af en tekst. Eventuelt kan man også brug tegneserie/storyboard i sin fremstilling Sidstnævnte kan have visse fordel, når man gerne vil forøge formidlingsværdien overfor en mere forudsætningsløs interessent.

I scenariobeskrivelsen er det din persona, der er hovedperson, og man følger ham/hende gennem et specifikt forløb, hvor han/hun møder-, interagerer med- og løser opgaver med produktet.

Scenariobeskrivelsen er dit redskab til at styre dit design derhen, hvor det opfylder de mål, du og brugeren har. Scenariobeskrivelsen er således en form for kravspecifikation.

Kilder[edit]