Psykologi

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Links[edit]

Jørgen Christiansens Økonomiske Hjemmeside, For faget Psykologi på Holbæk Seminarium er et af de relativt få steder på Internettet hvor ordet autosocialisering (Google pr. 2006-03-02) forekommer.

I Oplæg til kvalitetsudvikling på opholdssteder i Vestsjællands amt, april 2002 af Annie Jacobsen, Charlotte Ruus og Lisbeth Bruus-Jensen defineres begrebet autosocialisering på følgende måde: En anden grund til at begrebet socialisering ikke mere anses for at være tilstrækkeligt, er at det ikke, når vi taler om barndomssocialisering, medtager barnets egen del i socialiseringsprocessen. I dag tales der om børns aktive selv- eller autosocialisering, fordi de i den sociale integrationsproces selv møder op med et potentiale, der ikke er til at komme udenom. Derfor skal der i højere grad være opmærksomhed på, hvad der skal til for at sikre børns sociale kompetenceudvikling . Der skal fokuseres på barnets egen andel i socialiseringprocessen, for at sikre social integration og barnet skal ses som aktør i det livsrum, der er særligt for barnet.