Prototype

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

En prototype er en foreløbig udgave af et produkt, der skal simulere noget af den funktionalitet, man som designer har tiltænkt det endelige produkt. En prototype kan være alt fra en meget primitiv "mock-up", der koncentrerer sig om en detalje ved produktet til et fuldt funktionsdygtigt eksemplar. Formålet med prototypen er først og fremmest at få konkretiseret, anskueliggjort og ikke mindst afprøvet sin designidé, og prototypen kan komme ind på næsten et hvilket som helst tidspunkt i designeprocessen og à flere gange i forskellige versioner.

Prototype ifølge wikipedia