Projekt KomIT23-25 Web2.0

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Hvad handler det om?[edit]

Som "2.0"-betegnelsen antyder er der tale om den anden generation af WWW. Ikke i teknisk forstand, da der ikke er tale om en ny teknologisk standard men til gengæld en ny forståelse og anvendelse af internettet. Det handler først og fremmest om en bevægelse fra "bruger" til "deltager". Hvor "Web 1.0" (begrebet fremkom sammen med "Web 2.0") var statisk og envejskommunikerende - ligesom traditionelle massemedier blot i hypertekst - er Web 2.0 socialt, hvor brugerene er aktivt tilstede og er med til at generere indholdet. Typiske produkttyper indenfor Web 2.0 er blogs, fildelingstjenester, samarbejdstjenester, virals m.m. Facebook, wordpress, flickr, twitter o.s.v. er alle udtryk for denne nye generation af adfærd og produktion på WWW.

Faglige mål[edit]

 • At opnå dybere indsigt i nogle af webteknologierne og deres muligheder
 • At blive bedre til at arbejde metodisk
 • At udvide kendskabet til- og forståelsen af kommunikationsteori

Hvad skal du så gøre[edit]

 1. Start en projektside op på dit StudieWeb
 2. Gennem kritisk kildesøgning skal du finde ud, af hvad begrebet, "web 2.0", dækker over. Skriv med egne ord en definition af begrebet på ca. 800 tegn. Inkluder eksempler og angiv kilderne.
 3. Gennemfør basic client/server øvelsen
 4. Afgræns en problemstilling, du gerne vil arbejde med, indenfor temaet og formulér projektmål (hvad du skal finde ud af?) og produktmål (hvad skal fremstilles, og hvad skal det løse?).
 5. Udarbejd en tidsplan, der inkluderer faserne: undersøgelse/planlægning, kravfangst, design, implementering og afprøvning. D.v.s. følger en systemudviklingsmetode
 6. Gå løs på udviklingsarbejdet.Hvad skal afleveres?[edit]

 • Produkt (behøver ikke være fuldt implementeret)
 • Webbaseret afrapportering svarende til ca. 5-8 ns (med rigt illustrreret dokumentation for processen)

- uploades på StudieWeb, hvor du har oprettet en underside for projektet

 • På Lectio lægger du en .txt-fil med link til rapport og produkt på dit StudieWeb

Deadline[edit]

....fremgår af lectio.

Litteratur[edit]