Projekt KomIT23-25 Reportage2

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Reportage fra Musicon (klasse 2.3)[edit]

Hvad handler det om[edit]

Dette er så anden halvdel af forløbet, "Reportage". Her skal du nu bruge det, du har lært i første del, til at planlægge, designe og producere en a/v-baseret reportage fra Musicon.

Arbejdsform og aflevering[edit]

Projektet udføres som gruppearbejde i grupper på 2 eller 3. Deadline fremgår af lectio, og der afleveres på eget studieweb, samt et tekstdokument på lectio med link til hvor afleveringen findes på dit studieweb.

Hvad skal du så gøre[edit]

 1. Start med at læse opgaven grundigt igennem, først når opgaven er grundigt læst og forstået kan I fortsætte arbejdet.
 2. Opret en underside på dit studieweb som du kalder ”Reportage fra Musicon”. Herpå lægger du løbende dit arbejde op!
 3. Genopfrisk nu din viden om reportagegenren så du har en god fornemmelse for genren og dens virkemidler. Diskutér gerne jeres forståelse for genren i gruppen.
 4. Udarbejd en detaljeret tidsplan med angivelse af hvem der har hvilke opgaver og ansvarsområder.
 5. Lav en grundig research på såvel Musicon som målgruppe . Det er her I finder alle relevante fakta, der kan hjælpe i den praktiske planlægning, og til at lave den gode problemformulering.
 6. På baggrund af jeres research udvælger I i gruppen et særligt fokus og udarbejder en skarp problemformulering. (Se eksempler på fokusområder og arbejdsspørgsmål hertil i afsnittet længere nede)
 7. Planlæg optagelser (Storyboard, skudliste, interviewguides)
 8. Optag! (Husk at lave en båndjournal undervejs.)
 9. Redigér til færdigt produkt
 10. Upload

Sideløbende med ovenstående udarbejdes en webbaseret rapport over forløbet.

Til slut skriver du en individuel refleksion over forløbet. Den kan for eksempel tage fat i alt det der blev godt, og hvorfor det er blevet det, samt egen indsats og læring.

Krav til din aflevering[edit]

Jeres aflevering består altså i dette projekt af et medieprodukt (gruppearb), en webbaseret rapport (gruppearb. – husk tydeligt at angive hvem der har skrevet hvad!) og en refleksion over forløbet (individuel).

Medieprodukt[edit]

Medie: Lyd- og/eller billedbaseret. Evt. interaktivt. Skal overvejes i forhold til målgruppe og den (de) situation(er), I mener kommunikationen foregår i (”K-miljø”)

Indhold: Der skal i medieproduktet minimum indgå følgende elementer:

 • Autentisk materiale (d.v.s. lyd/billeder o.s.v. som I selv har fremstillet på stedet)
 • Interview(s) med lokale (som I selv har foretaget)
 • Fakta fra jeres research

Målgruppe: 18-20 årige (afgræns selv yderligere!), der ved intet eller kun ganske lidt om Musicon.

Præmis: At demonstrere eller vække interesse for særlige forhold/aktører ved Musicon

Afsender: Jer selv i egenskab af kommunikationsfaglige elever, der dagligt passerer Musicon.

Webbaseret rapport[edit]

Rapporten skal være på redegørende/diskuterende niveau, og indeholde:

 • Tidsplan for projektets gennemførsel.
 • Hvilket problem i søger at løse (problemformulering)
 • Fremgangsmåde
 • Al anvendt teori (det er eksempelvis her du fortæller hvad en ”indstilling” eller et ”parallelklip” er, og hvad det skal gøre godt for)
 • Præsentation af medieproduktet
 • I hvor høj en grad I mener at have løst problemet (konklusion)

Fokusområder og arbejdsspørgsmål[edit]

Vælg ét eller flere emner jeres reportage skal forsøge at belyse:

Musicon som kulturel bydel[edit]

Eksempler på arbejdsspørgsmål kunne være

 • Hvad forstås egentlig ved ”kultur”?
 • Hvordan indgår kultur på Musicon?
 • Hvem er brugerne af Musicon?
 • Hvordan opfatter de sig selv?
 • Hvordan opfatter de andre grupper?
 • Hvordan sætter de deres præg på byen?

Oplevelsesøkonomi og Musicon[edit]

Eksempler på arbejdsspørgsmål kunne være

 • Hvad forstås ved oplevelsesøkonomi
 • Hvordan indgår oplevelsesøkonomi på Musicon idag
 • Hvorfor har man valgt en oplevelsesøkonomisk tilgang
 • Hvad synes jeres målgruppe om tilbud og muligheder på området

Musicon og Roskilde[edit]

 • Hvad betyder Musicon bydelen for Roskilde
 • Hvad betyder Musicon bydelen for beboerne/brugerne (eksempelvis elever på HTX)
 • Hvordan er Roskilde Festival og Musicon forbundet

Arkitekturen på Musicon[edit]

 • Hvilken betydning har arkitekturen for Musicon
 • Hvordan ser Musicon ud i dag, og om 25 år?
 • Hvilke visioner ligger bag arkitekture på Musicon
 • Hvilke arkitektoniske virkemidler bruges på området.

Kultur og Events på Musicon[edit]

 • Hvilken begivenheder udspiller sig på Musicon?
 • Hvem er arrangørerne af disse begivenheder, og hvad håber de at få ud af det?
 • Hvem er brugerne af disse begivenheder?

Reportage fra Budapest (2.5)[edit]

Hvad handler det om?[edit]

Dette er så anden halvdel af forløbet, "Reportage". Her skal du nu bruge det, du har lært i første del, til at planlægge, designe og producere en a/v-baseret reportage fra Budapest i forbindelse med SO-projektet der.

Hvad skal du så gøre?[edit]

Vi følger det oplæg, I har fået udleveret:

Du skal sammen med din gruppe ud fra oplægget lave en skarp problemformulering, som I tager udgangspunkt i. Det skal med andre ord være meget tydeligt for jer selv og os andre, hvad det er I går på jagt efter som "journalister" i Budapest.

Herefter skal I forberede, hvordan arbejdet i Budapest skal forløbe. F. eks. hvor ligger de steder vi skal besøge? hvem skal vi tale med (lave aftaler - der SKAL som bekendt indgå interview), hvad skal vi have med i forhold til produktionen o.s.v..

Efter turen handler det om at behandle det materiale I er kommet hjem med, så det bliver en stærk fortælling.

D.v.s.:

 1. Opret en underside på dit studieweb som du kalder ”Reportage fra Budapest”. Herpå lægger du løbende dit arbejde op!
 2. Genopfrisk nu din viden om reportagegenren så du har en god fornemmelse for genren og dens virkemidler. Diskutér gerne jeres forståelse for genren i gruppen.
 3. Lav en kommunikationsplan
 4. Planlæg og foretag evt. supplerende optagelser (Storyboard, skudliste, interviewguides)
 5. Redigér til færdigt produkt
 6. Upload

Sideløbende med ovenstående udarbejdes en webbaseret rapport over forløbet. Rapporten skal være på redegørende/diskuterende niveau, og indeholde:

 • Tidsplan for projektets gennemførsel.
 • Hvilket problem i søger at løse (problemformulering)
 • Fremgangsmåde
 • Al anvendt teori (det er eksempelvis her du fortæller hvad en ”indstilling” eller et ”parallelklip” er, og hvad det skal gøre godt for)
 • Præsentation af medieproduktet
 • I hvor høj en grad I mener at have løst problemet (konklusion)


Til slut skriver du en individuel refleksion over forløbet. Den kan for eksempel tage fat i alt det der blev godt, og hvorfor det er blevet det, samt egen indsats og læring.

Krav til din aflevering[edit]

Jeres aflevering består altså i dette projekt af et medieprodukt (gruppearb), en webbaseret rapport (gruppearb. – husk tydeligt at angive hvem der har skrevet hvad!) og en refleksion over forløbet (individuel).

Deadline fremgår af lectio, og der afleveres på eget studieweb, samt et tekstdokument på lectio med link til hvor afleveringen findes på dit studieweb.