Projekt Digitale fodspor del: 2 KomIT23-25

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Hvad handler det om (præmis)[edit]

Medierådet for Børn og Unge er nedsat af Kulturministeriet for at aldersmærke film samt vejlede forældre om film og computerspil. Ifølge filmloven skal Medierådet vurdere alle film og trailere, der skal vises i biografen, sælges eller udlejes på dvd til børn under 15 år i Danmark. Rådet samarbejder derudover med undervisere, forældre, myndigheder og organisationer om at informere og vejlede om børn og unges liv og færden i de digitale medier. Medierådet har desuden til opgave at rådgive og bistå ministeren i spørgsmål på området. Medierådet har i samarbejde med Aarhus bibliotekerne, Kultur styrelsen og en række andre interessenter lanceret kampagnen, "Digitale fodspor", der har til formål at få de 15 -17 årige til at reflektere over deres færden på nettet, og forholde sig kritisk konstruktivt til hvilke data de deler.

Opgave[edit]

For at styrke hjemmesidens - http://www.digitale-fodspor.dk/ - effekt ønsker medierådet sig et eller flere kommunikationsprodukter, der skal oplyse målgruppen om problematikken og skaffe besøgende til siden. Det er her, I kommer ind i billedet. I bedes derfor fremstille et eller flere produkter der kan løse denne opgave. Eksempler kunne være plakater, busreklamer, internet bannere, … eller noget helt fjerde. Valget er jeres.

Målgruppe[edit]

For nemheds skyld (og for at spare tid) skal I i dette projekt fokusere på målgruppen: Studerende på HTX Roskilde. Udarbejd min 3 Personas for denne målgruppe.

Grupper[edit]

Der arbejdes i de samme grupper som I har været i da I lavede præsentation i del 1.

Krav til aflevering[edit]

Følgende skal afleveres på eget studieweb.

 • Rapport (.pdf omfang ca. 6 ns = 14400 tegn) hvori:
  • Der præsenteres min. 3 personas som repræsentanter for målgruppen.
  • Der redegøres for målgruppens brug af internettet, og problemstillinger ved digitale fodspor.
  • Der vurderes hvorvidt problemet kan løses kommunikativt.
  • Der er redegjort for al anvendt teori.
  • Der dokumenteres hvordan opgaven løses med udgangspunkt i fagets teori.
 • Resume af rapporten og dens konklusioner som tekst på hjemmesiden. (omfang ca. 1 ns = 2400 tegn)
 • Kommunikationsprodukt(er) der oplyser om en eller flere problemstillinger ved digitale fodspor, samt skaffer besøgende til www.digitale-fodspor.dk.

Gruppens proces, og arbejdsfordeling skal dokumenteres tydeligt. Det skal være tydeligt at se hvem, der har lavet hvad. Derfor skal der også skrives hvem, der er forfattere til de enkelte afsnit i rapporten!

På lectio afleveres en .txt fil med link til studieweb.

Metode[edit]

Lav en tidsplan – gerne i gantt format… og overhold den![edit]

Det siger sig selv at en tidsplan er vigtig – men den er intet værd hvis den ikke overholdes! Det er vigtigt at alle i gruppen har respekt for tidplanen!

Udarbejd en kommunikationsplan.[edit]

Her kan Lasswells kommunikationsteori anvendes; hvem siger hvad til hvem i hvilken kanal og med hvilken effekt. Det vil sige at du skal definere afsender, budskab, modtager, medie og effekten hos modtageren. Du kan også vælge at gå ud fra metoden planlægning, kravfangst, design, implementering og afprøvning som du allerede er blevet introduceret til. Derefter skal du sætte dig ind i Bruno Ingemanns "Nye Bollemodel", og forsøge at anvende den i din kommunikationsplanlægning.

Når planen er udarbejdet og inden produktionen går i gang kan det være en god ide at svare på Jan Kragh Jacobsens "25 spørgsmål"

Implementering[edit]

Forsøg i videst muligt omfang at inddrage relevant teori i produktionen af jeres produkt. Eksempler herpå kunne være designteori, interaktionsdesign, journalistik etc.

Varighed, omfang og deadline[edit]

Der er afsat 8 moduler i undervisningen og 3 elevtimer

Deadline fremgår af lectio.

Links og kilder[edit]