Projekt 2016DesignB33+35 ergonomi

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search
http://rtgkom.dk/~jan/billeder/leonardo.jpg


Forberedende øvelse[edit]

 1. Arbejd dig via informationssøgning frem til en definition af ergonomi - med egne ord.
 2. Find en række (2-4) eksempler på godt ergonomisk design. Konkretisér og beskriv hvilke elementer og detaljer, der gør produkterne ergonomiske og forklar på hvilken måde.
 3. Kom med et eller flere forslag til metoder, man i løbet af designprocessen kan benytte sig af, for at opnå god ergonomi i produktet.

- Øvelsen dokumenteres med 1/2 - 1 sides tekst ledsaget af billedillustration.

Projekt[edit]

Indhold[edit]

Ergnomi handler om tilpasning og optimering af designet, så der er taget hensyn til kroppen d.v.s. bevægeapparatet, sanserne, kroppens proportioner
Primært er det hensyn, der tages i forhold til arbejdspladser og arbejdsredskaber, men ergonomi kan spille en rolle ved stort set alle produkttyper (især f. eks. møbler)

Når man som designer søger en ergonomisk løsning kræver det derfor, at man forstår at stille de rigtige krav til løsningen. En væsentlig del af enhver designproces er "Kravfangst" (capturing of requirements) som betyder at specificere og kvalificere konkrete krav til det endelige produkt. Når det overordnede krav til designet er, at det skal være ergonomisk, kræver det at du som designer forstår, hvad ergonomi indebærer i forhold til det produkt, du skal designe. Her har du måske dine egne erfaringer, men for at kvalificere dine antagelser og opstille krav der reelt løser et ergonomisk problem, skal du foretage undersøgelser. Det kan være:

 • Kildesøgning
 • Undersøgleser af materialer
 • Inddragelse af ekspertise fx. fra folk, der ved noget om fysiologi
 • Brugerinddragelse:
  • Interview for afdækkelse af behov
  • fremstilling og afprøvning af mockups - prototyping
  • observation af adfærd (med og/eller uden prototype
  • aktiviteter med brugeren som "meddesigner"

Formål[edit]

I dette projekt skal du arbejde med at kunne:

 • kvalificere dine valg i designprocessen ud fra bestemte parametre (her ergonomiske)
 • skabe sammenhæng mellem form og funktion - i teorien såvel som i praksis
 • målrette en designløsning til brugeren

Krav[edit]

Der skal udarbejdes et design, hvis primære formål er at løse et ergonomisk problem. Du skal undervejs i din designproces anvende og dokumentere metode der tilgodeser, at kravet om ergonomi opfyldes. Du skal undervejs i processen benytte dig af en eller flere former for brugerinddragelse.

Aflevering[edit]

 • Prototype
 • Projektdokumenter (fra undersøgelser, fra tests, skitser o.s.v.)
  • Denne gang skal en del af dokumentationen være en timelaps-sekvens, hvor hele processen spilles igennem.
 • Synopsis på 1-2 ns

Litteratur[edit]