Projekt-Rekvirent-2014KomITA35

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Hvad handler det om?[edit]

Greenpeace Danmark har planer om at videreudvikle deres website, så det blandt andet i højere grad kan facilitere brugerdrevet indhold. Særligt fokus ligger på design og funktionalitet, der kan medvirke til mobileseringen af ressourcer til specifikke miljøkampagner. Deres kommunikationsafdeling (digital marketing) har givet os dette oplæg:

<html> <iframe src="http://rtgkom.dk/~jan/greenpeace-case.pdf" style="width:600px; height:400px; border: solid 2px lightgreen; "></iframe> </html>

Mål:[edit]

I dette projekt er det meningen, at du skal kombinere og styrke din viden og kompetencer til et højere niveau. Særligt fokus er der dog på

 • analyse af de forhold, kommunikationen indgår i
 • planlægning og styring af udførelsen - herunder kollektive arbejdsformer (SO)
 • brugervenlighed og funktionalitet
 • interaktionsformer og -design

Hvad skal du så gøre?[edit]

 1. Foretag en grundig analyse af afsender (interesser, vædier, identitet m.v.) og giv et eller flere kvalificerede bud på, hvad det har af konsekvenser for den måde, der skal kommunikeres på.
 2. Sæt dig ind i casen og afgræns hvilke mål, du vil arbejde ud fra
 3. Foretag idégenering med udgangspunkt i afgrænsningen og udarbejd en pitch, hvor din idé(er) til løsning præsenteres
 4. Udarbejd en tidsplan ved hjælp af et planlægningsværktøj
 5. Foretag supplerende forundersøgelser herunder målgruppeanalyse
 6. Opstil og beskriv de krav til løsningen, der skal fokuseres på i design- og uviklingsarbejdet
 7. Design og fremstil prototyper, der afprøves på en testperson - kvalificer udviklingsarbejdet med relevant teori indenfor primært interaktion og brugevenlighed.
 8. Dokumenter arbejdet løbende på en projektside på StudieWeb og organisér dokumentationen i en afsluttende rapport.

Afleveringer[edit]

 • Log udarbejdes løbende
 • Pitch eksekveres torsdag den 5. februar
 • Produkt/prototype afleveres 10. marts
 • Rapport afleveres sammen med prototypen 10. marts

Litteratur[edit]