Projekt-2016KomIT35-valgfrit

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Smart City[edit]

Som en del af "Den fællesoffentlige digitaliseringsstrategi", som er formuleret af regeringen, kommunerne (KL) og regionerne i fællesskab, er der igangsat initiativer, der skal gøre vores byer "smartere". Det handler bl. a. om at udnytte og bearbejde offentlige data (indenfor lokation, forbrug, trafik o.s.v.) til at modernisere driften og kommunikationen i kommunen. Et eksempel er "Giv et praj" - app'en, hvor smartphonens muligheder forsøges udnyttet til at lette og effektivisere indberetningerne fra borgere til forvaltningen om forskellige problemer i det offentlige rum. Men man kan forestille sig en lang række andre løsningstyper, der inddrager automatisering, geodata, sociale medier o.s.v. til at gøre det lettere, sjovere, mere vedkommende o.s.v. at være Roskildeborger, -virksomhed eller -forvaltning.

Mål[edit]

Dette er dit sidste projekt, inden du skal sammensætte din prøvemappe frem mod eksamen. De faglige mål for dit arbejde er valgfrie, men bør opstilles ud fra din og vejleders vurdering af, hvad der vil supplere din portfolio fordelagtigt. Derfor, når du afgrænser dit projekt, skal du tage bestik af, hvad du har nået af mål frem til nu. Dog vil disse faglige mål være i fokus for alle:

 • analysere ..... den politiske, kulturelle og samfundsmæssige kontekst, kommunikationsproduktet indgår i
 • anvende ... metoder og modeller ... til analyse og vurdering af behov ... i en kommunikationsopgave
 • formidle og dokumentere ... de tekniske og kommunikationsmæssige overvejelser i arbejdsprocessen

Krav[edit]

Kommunen - vores rekvirent - har givet følgende brief:

Hvordan løser vi konkrete udfordringer i Roskilde Kommune ved hjælp af Smarte Teknologier?
Løsningerne skal:
- Optimere ressourceforbrug (Drift/Natur) og/eller tilbyde bedre service til brugere og borgere

Du skal derfor:

 • Afgrænse et problemfelt indenfor briefets rammer
 • Definere projekt- og produktmål med udgangspunkt i problemfeltet
 • Planlægge og designe en løsning, der indfrier dine opstillede mål
 • Fremstille en (eller flere) prototype(r)
 • Dokumentere og formidle proces og resultater løbende i din portfolio
 • Forberede en 5 minutters præsentation med rekvirent som målgruppe


Aflevering[edit]

Ved deadline skal der i din portfolio være adgang til

 • Dokumentation og præsentation af forløbet
 • prototype(r)
 • præsentationsmateriale til fremlæggelse

Deadline vil fremgå af lectio

Litteratur og andre ressourcer[edit]