Projekt-2016KomIT35-kampagne

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Hvad handler det om?[edit]

En kampagne er en tidsafgrænset kommunikationsindsats, hvor afsenderen har til formål, at ændre holdning og/eller adfærd hos en - typisk større - gruppe af mennesker. Det kræver et systematisk arbejde med forundersøgelse og en strategisk anvendelse af flere forskellige medier.

Kampagnen kan enten have et kommercielt, politisk eller et oplysende sigte (andre?). Men fælles for dem er, at den, der planlægger og udformer kampagnen, har overblik og kan skabe sammenhæng mellem kampagnens formål (præmis), medievalg, form og indhold. Til det er der en række værktøjer og metoder, man kan benytte og det er bl. a. det du skal afprøve med dette projekt.

Faglige mål[edit]

Målet med dette projekt er bl. a. at du skal kunne:

 • blive bedre til at planlægge en kommunikationsopgave herunder gennemføre en målgruppeanalyse
 • arbejde strategisk med kommunikation herunder kritisk at vælge medie og virkemidler
 • anvende relevant kommunikationsteori i dit arbejde

Hvad skal du så gøre?[edit]

 1. Tag udgangspunkt i - og beskriv en selvvalgt case, hvor det er relevant at udforme en kampagne. Casen skal være så virkelighedsnær og aktuel som muligt - meget gerne (det er altså ikke et krav) med en rekvirent ude fra virkeligheden, som du kan få kontakt til
 2. Foretag en forundersøgelse, hvor du skaffer dig viden om de forhold, der er væsentlige for kampagnens udformning
 3. Benyt relevant(e) model(ler) til styring af kommunikationsplanlægningen
 4. Kom frem til en strategi, der omfatter kampagnens forløb og produkter
 5. Design og implementer et eller flere medieprodukter, der skal indgå som del af løsningen

Afleveringer[edit]

Der oprettes en projektside på dit StudieWeb hvor der ved deadline ligger:

 • webbaseret dokumentation, præsentation og refleksion over forløbet
 • link/henvisninger til prototyper på mediprodukt(er)

Deadline vil fremgå af Lectio

Litteratur[edit]

 • Preben Sepstrup: "Tilrettelæggelse af information", Systime 1999, s. 34-51, 55-68, 123-131, 138.
 • Claus Bangsholm: Sepstrups kampagnemodel på samfundsfag-abc.dk
 • Bruno Ingemann: "Den nye bollemodel", 2002