Projekt-2016KomIT35-journalistik

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Hvad handler det om?[edit]

Faglige mål[edit]

Du skal gennem dette projekt bl. a. opnå:

 • at kunne bearbejdet og fremstille informationer fra forskellige kilder
 • at forstå og kunne anvende journalistiske metoder i en kommunikationsopgave
 • at kunne arbejde med filmredigering
 • at forstå og anvende filmæstetiske virkemidler
 • at blive bedre til at styre et kommunikationsprojekt

Hvad skal du så gøre?[edit]

Forløbet er delt op i en række kortere øvelser og så et overodnet tema. De kortere øvelser går ud på at opøve viden og kunnen indenfor det journalistiske og filmæstetiske. Rammen ser således ud:

Øvelser[edit]

 1. Definition og introduktion: Opret en projektside, der indledes med en tekst, hvor der står:
  1. hvad der forstås ved "journalistik"
  2. hvad der er karakteristisk for det journalistiske håndværk
  3. hvilke genrer, der findes indenfor journalistikken og hvad der kendetegner dem
 2. Interviewteknik
  1. Øvelsesvejledning
 3. Indstilling og beskæring
  1. Øvelsesvejledning
 4. Klipning
  1. Øvelsesvejledning
 5. Lys
  1. Øvelsesvejledning
 6. Lyd
  1. Øvelsesvejledning


Alle øvelserne dokumenteres naturligvis i din portfolio!

Projektopgave[edit]

Du skal fungere som kommunikationsjournalist for RTG og din opgave er at lave en videoreportage fra livet på skolen. Reportagen skal kunne anvendes i forbindelse med RTG's informationsindsats overfor primært potentielle elever.

I samarbejde med ledelsen skal vi i fællesskab finde frem til interessante historier, der er værd at dele med omverden. Det sker under et indledende "redaktionsmøde", hvor ledelsen kommer med input, og hvor vi genererer idéer.

Ud fra de idéer, der opstår, dannes mindre grupper, der hver skal:

 1. Udvikle en udvalgt idé
 2. Planlægge produktionen
 3. Gennemføre produktionen, hvor den viden og de kompetencer, der er opnået undervejs i workshopforløbene, inddrages
 4. Dokumentere arbejdet til portfolien

Aflevering[edit]

Der skal til aflevering ligge:

 1. Dokumentation for øvelserne
 2. Produkt (der lever op til de opstillede krav) på Youtube og i minimeret version på rtgkom.dk
 3. Individuel webbaseret dokumentation for projektdelen på StudieWeb

Deadline fremgår af lectio

Litteratur[edit]