Prøvemappe 2016KomITA35

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Aflevering af prøvemappe![edit]

"...Til prøven i faget sammensætter eleven en prøvemappe af udvalgte arbejder fra sin portfolio. Prøvemappens omfang og indhold skal dokumentere, i hvilken grad eleven har nået de faglige mål for faget …... Hver elevs prøvemappe omfatter herudover en fortegnelse over de udførte arbejder og et kort resumé af disse. Eleven udvælger og redigerer arbejderne efter aftale med læreren. …….. Elevens arbejde med prøvemappen skal kunne indgå i grundlaget for den afsluttende standpunktskarakter i faget


(fra læreplanen)

Du gør således[edit]

 • Du kopierer det udvalgte arbejde over i en mappe, som du opretter og døber "eksamen2015" (små bogstaver og ingen mellemrum), i din "html"-mappe på vores webserver.
 • Det skal være AL data (billedfiler, undersider o.s.v.) for de udvalgte arbejdeder, der kopieres over.
 • Sørg for, at der i "eksamen2016", er en "index.html" ("index.php" burde også fungere) hvorfra du linker til arbejderne. Du kan passende skrive din indholdsfortegnelse med resuméerne ind der også. På denne forside skal du tydeligt identificere, hvem du er, og hvad det er, man ser på. D.v.s. tydelig angivelse af:
  • Navn
  • Skole
  • klasse/hold
  • år
  • fag
  • ....og at det er prøvemappen til eksamen
 • Sørg desuden for, at ophavsfolk på arbejderne i prøvemappen også kan identificeres: Navn(e) på!
 • Undgå filformater (som fx. .odp, .doc og .docx), hvor du risikerer inkompatibilitet hos censor. Pdf og browserbaserede formater sikrer (stort set), at det censor læser, ligner det, du lægger op.
 • I resuméerne er det en god idé at redegøre for de faglige fokuspunkter og argumenterer for valget af de specifikke arbejder.
 • Sørg for at orientere prøvemappen bredt i forhold til de faglige mål og kernestoffet


Tjek evt. op på faglige mål, kernestof og prøveformen i læreplanen

Deadline[edit]

 • Aflevering af udkast til prøvemappe: dato
 • Endelig aflevering af prøvemappe: dato mappen, "eksamen2016", skrivebeskyttes herefter.