Prøveforløb-2013KomITA35

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

CASE[edit]

En international gruppe af forskere indenfor samfundsvidenskab, antropologi og medievidenskab fra universiteter i Danmark, Tyskland, U.S.A og Australien er gået sammen om et forskningsprojekt med arbejdstitlen “organisationsformer i den globaliserede hverdag”.

Forskerne kender hinanden fra forskermiljøet d.v.s. gennem konferencer, publikationer og forskellige former for samarbejde i forbindelse med tidligere projekter. Projektet er relativt stort anlagt og er dels financieret af en række private organisationer og dels offentligt støttet. Det er tanken, at projektet skal drage fordel af den geografiske spredning og bl.a. sammenligne resultater af forskellige lokalt foretaget undersøgelser. Man forestiller sig desuden at man ved at angribe problemstillingen ud fra forskellige forskningsdiscipliner og -traditioner vil kunne nå frem til et bedre mere nuanceret resultat. Det er blandt initiativtagerne en yderligere ambition, at gruppen efter dette projekt skal fortsætte som en form for uafhængigt forskerteam, der kan påtage sig opgaver af lignende karakter og med international interesse. Gruppen skal være i stand til løbende at udveksle viden og publicere deres arbejde efterhånden som det udvikler sig. De har - med andre ord - brug for et medie/system, hvor de internt kan kommunikere og dele dokumenter og samtidig offentliggøre og "markedsføre" deres arbejde overfor projektets og gruppens interessenter.

OPGAVE[edit]

Du skal designe et websted, der kan honorere gruppens krav til samarbejdsfunktioner og kommunikation udadtil. Det indebærer, at du skal:

  1. afklare hvilke interessenter, der er i spil og hvordan de skal mødes
  2. udarbejde en struktur for webstedet, der jo både skal rumme en intern og en offentlig tilgængelig del og som skal imødekomme de forskellige brugeres interesser.
  3. arbejde dig frem til et visuelt udtryk, der harmonerer med gruppens og projektets mål og værdier - altså et relevant budskab
  4. designe en grænseflade, der gør det muligt for gruppens deltagere, der ikke nødvendigvis er IT-kyndige, at redigere/publicere indhold, at kommunikere internt og at håndtere (se, flytte, lægge op og hente ned) fælles dokumenter.
  5. overveje hvordan produktet skal implementeres d.v.s. hvilke værktøjer og teknologier skal tages i brug. Du kan evt. implementere dele af produktet.


Du har ialt 4 moduler til arbejdet samt den tid, du vil bruge uden for undervisningen. Der er afsat 4 timers elevtid. Et af modulerne er afsat til færdiggørelse og aflevering.

AFLEVERING[edit]

  • 1 (minimum) prototype på skærm og/eller papir
  • 1 synopsis på 1-2 sider, der opummerer forløbet og de faglige valg, du har har foretaget undervejs.
  • Bilag bestående af øvrig dokumentation i form af skitser, noter, udkast, billeder o.s.v.

Oploades på dit StudieWeb senest 22/10, 2013 kl. 11:30


Du skal i et af de efterfølgende moduler fremlægge, hvad du har lavet, hvordan og hvorfor. Produkt, dokumentation og fremlæggelse vil blive vurderet som helhed og bedømt efter 7-trins skalaen.