Præsentationsteknik-2015KomITA35

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Hvad handler det om[edit]

Med denne opgave skal vi øve os i at præsentere en pointe for en mindre forsamling (hinanden) på en måde hvor vi fanger tilskuerens opmærksomhed, samtidig med at vi får vores budskab igennem.

Formål[edit]

Et af målene, der gælder alle på denne uddannelse -HTX, er at kunne præstere en god "IT-støttet fremlæggelse". Den mest udbredte fortolkning af "IT-støttet fremlæggelse", er nok et digitalt slideshow produceret og eksekveret med MS PowerPoint. Det er dog værd at overveje de mange andre muligheder, informationsteknologien giver for at fremstille visualiseringer og i det hele taget formidle viden på, som støtter til en mundtlig fremstilling af et stof. Faktisk er der forskning, der peger på, at "powerpoint-præsentationen" kan være en rigtig dårlig måde at formidle og instruere på. Tjek f.eks. Cognitive load theory. Tager man ikke højde for mediets faldgrubber ender vi ofte med det der også kaldes death by powerpoint

Forløb[edit]

Dette tema løber over 3 undervisningsgange i denne uge, og slutter altså med fremlægninger på torsdag den 12/11. Aflevering af dokumentation på studieweb og Lectio senest søndag den 15/11 kl.23.30.

Der er til forløbet afsat 3 timers elevtid.

Hvad skal du så gøre[edit]

Ud over at anvende din eksisterende viden om målgrupper og tilrettelæggelse af kommuniation, skal du yderligere sætte dig ind gode måde at anvende slides til at understøtte en mundtliglig præsentation.

  • Start med at se denne video:

<html> <iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/R9NW_H2PC-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>

  • Ligesom Anders Stahlschmidt, lever også Garr Reynolds som forfatter og oplægsholder, og dermed også af at lave foredrag og præsentationer. Han har valgt at dele sine erfaringer på sin side garrreynolds.com Læs hans 10 tips til forberedelse, design og præsentation!
  • Ud fra Anders Stahlschmidt og Garr Reynolds 10 tips til forberedelse, design og præsentation, skal du nu forberede din egen præsentation af et selvvalgt emne under temaet: IT og kommunikation
  • Ved dette forløbs slutning skal du fremlægge for klassen - præsentationen skal vare præcis 3 min. og du skal i videst muligt omfang forsøge at bruge Anders Stahlschmidt og Garr Reynolds retningslinjer.

Krav til din aflevering[edit]

  1. Præsentation på 3 minutter i klassen
  2. Dokumenation på dit studieweb af præstentationsteknik forløbet eksempelvis indeholdende:
  • Udvælgelse og research indenfor emne
  • Tilrettelæggelse af præsentation
  • Produktion af billedmateriale
  • Evt. video af din præsentation

Aflevering[edit]

På eget studieweb, og på Lectio.

Links[edit]