Pitch

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

En "pitch" er en kortfattet mundtlig redegørelse for en idé. Det primære formål er at formidle idéen og overbevise tilhøreren om, at idéen er værd at investere ressourcer i.

Iblandt bruger man også betegnelsen, "elevatortale" eller "elevatorpitch", da pitchen ultimativt skal kunne eksekveres i løbet af en elevatortur (i en relativt høj bygning)

Pitchen anvendes især i de indledende faser af et projekt, hvor der skal genereres, udvikles og deles idéer - dels for at modtage den nødvendige feedback og dels for at mobilisere ressourcer til at gå videre fra idé til design og implementering.

Pitchen kan også være en opsummerende præsentation af et mere gennemarbejdet forløb som f. eks. et designprojekt, der evt. står overfor at skulle i produktion.

Links[edit]