Logo med Inkscape

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Logo, hvad er nu det?[edit]

Et logo er et grafisk element som består af et bomærke og et navnetræk. Logoer bruges på medieprodukter såsom brevpapir, konvoluter, visitkort og websider til at vise hvem det pågældende medieprodukt tilhører. Logoer er oftest små i forhold til de medieprodukter de bruges på, men deres design skal gerne være specielt. Designet skal både minde om det firma eller person som bruger logoet og så skal dets design gerne være så specielt at der ikke skulle være nogen større risiko for at det kan forveksles med andres logoer.

BomaerkeOgNavnetraek.png Dette logo er lavet med Inkscape, fra http://www.inkscape.org/.

Logoer for firmaer og større organisationer laves oftest af en grafisk designer. Designeren har tænkt i gennem hvordan logoet skal anvendes, således at det bedst muligt tjener sit formål, nemlig at identificere på en entydig og lidt smart måde de mange forskellige typer af objekter som firmaet ønsker at bruge det på. Det kan være både i små og store formater og med lys eller mørk baggrund, f.eks. på penner, websider, i TV reklamer og på husgavle.

Designeren har ofte lavet flere forskellige varianter af logoet, hvor størrelse, farver og evt. også selve formen varierer, og beskrevet detaljeret hvordan han eller hun forestiller sig at logoet skal bruges i de forskellige situationer. Denne beskrivelse indgår ofte som en del af en beskrivelse af firmaets visuelle identitet i et dokument som kaldes design guide eller design manual (DTU og DSB).

Bemærk at designeren har ophavsret til de grafiske elementer som han selv designer, f.eks. logo og banner, men retten til at udnytte de grafiske elementer, sælges normalt videre til det pågældende firma eller organisation, og man siger at ophavsmanden har givet firmaet en licens til at bruge de grafiske elementer.

Hvis flere personer har samarbejdet og bidraget til et værk, uden at de enkelte bidrag kan udskilles, så har de ophavsret til værket i fællesskab, og kan kun disponere (f.eks. sælge licenser) over værket i fælleskab. Se her en forklaring af begrebet ophavsret.

Firmaer og organisationer er normalt meget opmærksomme på at deres visuelle identitet kan have afgørende betydelse for hvordan deres arbejde lykkes. Det kan handle om markedsføring og salg af produkter og serviceydelser eller gratis formidling af et budskab. Logoet bliver derfor ofte registreret hos Patent- og Varemærkestyrelsen, så de lettere kan bevise sin ret til det, hvis andre forsøger at bruge logoet, eller et logo som ligner meget. Du skal således passe på ikke at bruge andres logo, banner eller dele af disse. Du kan således ikke bruge bomærke fra et eksisterende logo i dit eget logo. Som et eksempel på en organisation som på sit websted har udtrykt tydelig holdning til andres brug af dens logo, kan nævnes Den Internationale Standardiseringsorganisation, ISO.

[edit]

Ud over de ovenfor nævnte krav til logoets funktion, så stilles der selvfølgelig æstetiske krav til logoet. Det skal virke tiltalende på målgruppen, altså for firmaets eller organisationens kunder. Den tredje kategori af krav som ofte stilles til et logo er tekniske og økonomiske krav, og her formuleres nogle typiske tekniske krav:

 • Skalærbarhed. Logoets størrelse skal kunne ændres frit (skaleres) uden at det går ud over kvaliteten (altså at der opstår ujævne takkede kanter ved overgange fra en farve til en anden).
 • To størrelser. Logoet skal fremstilles i to størrelser, 200 x 50 pixel og 100 x 25 pixel og lagres i PNG filer.
 • Farver: Logoet skal laves alene med sort bomærke og sort navnetræk og hvid baggrund.
 • Inverterede farver: De to størrelser af logoet skal også fremstilles med sort baggrund og hvid bogmærke og hvidt navnetræk.

Vi forsøger nu med programmet Inkscape at vise hvordan disse tekniske krav kan opfyldes. Prøv selv at udføre alle delopgaverne i den efterfølgende arbejdsinstruktion.

Arbejdsinstruktion for fremstilling af logo med Inkscape[edit]

 1. Gå til http://www.inkscape.org/ og download og installer programmet. Husk at vælge engelsk for sproget i menusystemet, så bliver det lettere for dig at søge hjælp på nettet.
 2. Åbn et nyt dokument og indstil programmet til at vise det du tegner i forholdet 1:1. (View, Zoom, Zoom 1:1, eller bare tryk på tasten "1").
 3. Sæt dokumentets størrelse til 150x50 pixel. Brug File, Document Properties..., Page tabben og sæt Width til 150 og Height til 50.
 4. Gem filen, f.eks. med navnet "dit-user-id-mit-logo.svg".
 5. Skriv dit navnetræk ind i den sorte ramme som markerer kanterne på dit logo. Vælg selv en font, eller tegn selv hvert bogstav.
 6. Gem filen, f.eks. med navnet "dit-user-id-mit-logo.svg".
 7. Tegn nu bomærket.
 8. Grupper bomærket og navnetrækket sammen til et objekt. Brug Objekt, Group, eller Ctrl+G.
 9. Gem filen, f.eks. med navnet "dit-user-id-mit-logo.svg".
 10. Selekter, vælg hele logoet.
 11. Eksporter logoet til en PNG fil. Giv den navnet "dit-user-id-mit-logo-150x50.png". Brug File, Export Bitmap..., vælg "Page" og observer at derved ændres Width og Height som står under overskriften "Bitmap size" til 50 og 150. Husk at trykke på knappen "Export", det er først når du gør det som dit logo exporteres til PNG filen.
 12. Undersøg nu resultatet. Åbn PNG filen med et pixel-orienteret billedbehandlingsprogram, f.eks. Irfanview eller MSPaint. Hvordan gik det? Har filen den rigtige bredde og højde? Er både navnetræk og bomærke ok?
 13. Inverter farverne. Brug File, Document Properties..., Page og klik på feltet Background og sæt farven til sort og gør baggrunden ugennemsigtig. RGBA skal altså sættes til 000000FF. A står for Alpha Channel, og bruges til at styre hvor u-gennemsigtig baggrunden er.
  Dette skærmbillede er lavet lige efter at farverne i logoet blev ændret
 14. Gem filen igen, nu med filnavnet "dit-user-id-mit-logo-150x50-invertet-colors.svg". Brug File, Save As...
 15. Eksporter filen igen, nu med filnavnet "dit-user-id-mit-logo-150x50-invertet-colors.png". Karl-mit-logo-150x50.png,Karl-mit-logo-150x50-inverted-colors.png
 16. Kopier dit logo, med Ctrl+C, eller Edit, Copy.
 17. Ændr nu dokumentets størrelse til det halve, både i højde og bredde, altså til 75x25 pixel.
 18. Indsæt dit logo med Edit, Paste. Eller bare Ctrl+V.
 19. Formindsk størrelsen så det passer til den nye dokument. Hold Ctrl-tasten ned mens du tager fat i et hjørne på logoet og så kan du ændre størrelsen uden at forvrænge forholdet mellem højde og bredde.
 20. Gem filen igen, nu med filnavnet "dit-user-id-mit-logo-75x25-invertet-colors.svg".
 21. Eksporter filen igen, nu med filnavnet "dit-user-id-mit-logo-75x25-invertet-colors.png".
 22. Inverter farverne.
 23. Gem filen igen, nu med filnavnet "dit-user-id-mit-logo-75x25.svg".
 24. Eksporter filen igen, nu med filnavnet "dit-user-id-mit-logo-75x25.png".
 25. Undersøg nu alle PNG filerne. Åbn dem alle på en gang, og arranger således at de kan sammenlignes og deres størrelse aflæses.
 26. Lav et skærmdump med PrtScr og gem filen i PNG format, giv den navnet "dit-user-id-mit-logo-screendump01.png".
 27. Skriv en beskrivelse af forløbet, en journal.
 28. Upload skærmbilledet og din beskrivelse til webserveren og lav en webside på dit StudieWeb hvor Skærmbilledet og alle fire logo-filer, samt din journal, kan ses.
 29. Upload også de fire SVG filer, og lav links til dem så de kan downloades.
 30. Nu skal du vælge en licens til dit logo ved hjælp af Creative Commons Sammensæt din egen licens. Du skal altså vælge den licens som du ønsker at skal gælde for andres brug af dit logo. Placer information om licensen i nærhdede af billederne af dine logo.