Linkskilde

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Læring og IT:

Teknologi
The Technology source
http://ts.mivu.org/default.asp?show=article&id=2010
RSS - The Next Killer App For Education

Serv & Kom
Design processs
http://everything2.com/index.pl?node=systems%20analysis
Desgin processen for dummies

Her kan du læse lidt om hvordan du kan få de specielle danske Æ, Ø og Å tegn på skærmen i tekstbehandlingen i Windwos og på dine websider. http://users.cybercity.dk/~nmb3879/tree.html

Diverse webportaler http://newz.dk/forum/item/22415/

Computerspil Gamestudies
http://www.gamestudies.org/
The International journal of computer games research

The Education Arcade
http://www.educationarcade.org/
computer games and education

Watercooler games
http://www.watercoolergames.org/archives/cat_educational_games.shtml
Educational games archieve


Teori

http://www.hci.hum.aau.dk/about/index.html http://www.webbyawards.com/main/webby_awards/nominees.html http://gridcafe.web.cern.ch/gridcafe/


Design

Bruce Mau Design
http://www.brucemaudesign.com/manifesto.html
Incomplete Manifesto for growth

Activeworlds
http://www.activeworlds.com/
At bygge viden i en virtuelt verden

Sodaplay
http://www.sodaplay.com/
Bygge et model, som du kan spile med

Sodarace
http://sodarace.net/index.jsp
Bygge en robot til et race i et 2d virtuelt miljø