LaTeX

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Introduktion[edit]

LaTeX, udtales [Latech], skrives LATEX er en udvikling af typesetting sproget TeX [tech]. Det bruges til frembringelse af videnskabelige dokumenter, den store styrke ved latex er at man kan koncentrere sig om teksten frem for om Microsoft Word har skiftet til fed skrift uden man lagde mærke til det, igen. Man kan undgå paperclip og alle de andre provokerende elementer der holder en fra at skrive gode rapporter. Jeg synes folk der ved en masse om sproget burde skrive det på denne side, ind til videre kan jeg kun refferere til de sider jeg har læst på.


Såkaldt On-line tutorials fra Indian TeX User Group (Meget brugevenlige dokumenter, skrevet i forståeligt "dansk/indisk" engelsk, dog mere til avanceret brug, har også mere dybdegående historisk aspekt med.)

En side publiseret af Aarhus universitetet (Virkelig informativ side, en fordel at det er skrevet på dansk.)

Tutorial af Jeff Clark (Kan ses som et alternativ til første link, teksten er på engelsk dog er det hele samlet i et dokument, og det er ikke lige avanceret)

Det var alt for mig ind til nu, lad os da se om der kommer mere når jeg også kan finde ud af LaTeX selv.

(Som sidebemærkning skal det siges jeg er ny til latex og jeg skriver kun formodninger, se ikke siden som rå facts, jeg kan have misforstået størstedelen :))

Bogen "Introduktion til LaTeX" (En god bog med noget for både nybegyndere og øvede. Er god at bruge som opslagsværk. )

--Kraenvh05 21:48, 5 May 2006 (CEST)

Nyttig information[edit]

Indkludere kildekoder[edit]

http://www.ctan.org/tex-archive/macros/latex/contrib/listings/listings-1.3.pdf

Tabeller[edit]

http://www.artofproblemsolving.com/LaTeX/AoPS_L_GuideLay.php#tables

--Nicholasmr05 22:51, 25 September 2006 (CEST)

Super- og subscripting centreret[edit]

Dette havde jeg selv meget svært ved at finde, og håber andre ikke behøver lede langt efter det nu!

  • x over A

\[

\mathop A\limits^x

\]

  • x under A

\[

\mathop A\limits_x

\]

  • c under a og b over a

\[

\mathop a\limits_c^b

\]

...De kan også bruges uden "\limits" command'en; fx:

\[

\mathop a_{c}^{b}

\]

..giver c under a, og b over a

Eller sådan her:

{A\atop B}

--Nicholasmr05 17:11, 30 May 2006 (CEST)

Supperende info fra min side[edit]

Vi har snakket sammen om det, dette kan bruges i forbindelse med fremstilling af redox-reaktionsskemaer. Jeg har i midlertid skrevet lidt videre på det jeg fik af dig og er kommet frem til et par linier man kan smidde i header. Linierne gør det muligt for det første at skrive romertal på en nem måde, og dernæst at opstille redox reaktionen nemt og hurtigt. Til header:

 %% Redox Kemi - start
\newcounter{tmpcounter}
\newcommand{\romertal}[1]{\setcounter{tmpcounter}{#1}\Roman{tmpcounter}}

\newcommand{\redox}[2]{\text{\(\mathop{#1}\limits^{#2}\)}}
 %% Redox Kemi - slut

Herefter indsættes følgende stykke kode for at generere opsætningen:

 \(
\redox{stof}{\romertal{oxidations tal}}
\)

Eks.

 \(
\redox{C}{\romertal{4}} + \redox{O}{-\romertal{2}}_2
\)

--Kraenvh05 22:26, 30 May 2006 (CEST)

Dansk tegnunderstøttelse og beskrivende overskrifter[edit]

Indsæt dette i preambelen

\usepackage {isolatin1} % Æ,Ø,Å
\usepackage[danish]{babel} % ændre "sektioner" m.m. til dansk

--Nicholasmr05 22:05, 1 June 2006 (CEST)

Indsætte eps (postscript billede filer) og png jpeg mm.[edit]

se denne side (engelsk): http://mars.fis.uc.pt/hera-b/epsfigures.html ELLER png (og andre) http://amath.colorado.edu/documentation/LaTeX/reference/figures.html --Nicholasmr05 22:21, 1 June 2006 (CEST)

Denne side sætter perspektiv på de forskellige output typer, og billeder typer man kan bruge i documentet.

http://www.let.rug.nl/alfa/tex/lpp.html

Nyttig side[edit]

http://www.personal.ceu.hu/tex/cookbook.html --Nicholasmr05 23:52, 18 August 2006 (CEST)

Nyttige udvidelses commands[edit]

Når man arbejder i LaTeX bliver man hurtigt opmærksom på at der er visse ting man gerne vil have mulighed for at skrive hurtigere, og en del ting der er svære at huske at stille konsekvent op. Derfor er det en smart idé at lave commands selv. Herunder poster jeg en række selvskrevne commands der har været /og er meget nyttige...

Simpel dobbelt understregning ved facit:

\newcommand{\facit}[1]{\underline{\underline{#1}}}

Bruges:

\facit{tal}

Simpel matematik opgave inddeling(skal måske ændres en smugle har brugt \hbox{} for at undgå nogle uforklarlige fejl):

newcounter{opgavenr}
\newcounter{delopgavenr}
\newcommand{\opgave}[0]{  \hbox{}\\\setcounter{delopgavenr}{0}\stepcounter{opgavenr}\hspace*{-45pt}
Opgave \arabic{opgavenr}}
\newcommand{\delopgave}[0]{\hbox{}\\\stepcounter{delopgavenr}\hspace*{-10pt}\alph{delopgavenr})\\}

Bruges:

\opgave %Printer Opgave 1
her skrives så lidt indledende tekst om opgave 1
  \delopgave %Printer a)
  her skrives tekst til opgave 1,a
  \delopgave %Printer nu b)
  tekst til opgave 1,b
\opgave %Nulstiller delopgaves counter og printer 2
  \delopgave %Printer nu a) igen.
  Tekst til opgave 2,a

Håber det giver mening, altså kommandoer til at holde styr på opgaver og delopgaver.

Opstilling af en vektors komposanter:

\newcommand{\vv}[2]{\left(\hspace*{-4pt}\begin{array}{c}#1\\#2\end{array}\hspace*{-4pt}\right)}

Bruges:

\vv{v_1}{v_2}

Vektore (matrix)[edit]

Hvis du ønsker at indsætte vektore hvor komposanterne står lodret, er det en god ide at benytte sig at et matrix.
Således:

\left (
\begin{matrix}

X_KOMPOSANT_HER \\ Y_KOMPOSANT_HER

\end{matrix}
\right )

--Nicholasmr05 09:15, 19 December 2006 (CET)

Forsider[edit]

Inspiration til forsider her

God inspiration til forskellige forsider.