Interessentanalyse

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Simpel interessentanalyse. Metoden og analysen skal give dig et klart overblik over, hvem, der skal have glæde af dit website og hvordan. Her hvordan det - forkortet - kan se ud i forbindelse med design af StudieWeb:

Interessent Informationsbehov Løsning
Medstuderende Teknisk viden Adgang til kildekoder og dokumentation af værktøjshåndtering
Vejleder/lærer Indsigt i progression (faglig udvikling) Adgang til tidligere arbejder, redegørelser for faglige mål og status...
o.s.v o.s.v o.s.v

Vær opmærksom på, at samme interessent selvfølgelig kan have flere forskellige informationsbehov ligesom samme informationsbehov kan gøre sig gældende hos flere interessenter.