Informationsdesign

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Hvad er det?[edit]

Informationsdesignet - eller informationsarkitekturen, som det også kan kaldes - handler om, hvordan du i dit IT-produkt vælger at fordele, placere, prioritere og associere de informationer, brugeren skal have adgang til.

Vi kalder det altså informationsdesign eller informationsarkitektur, når vi forholder os til udvælgelse, organisering og præsentation af informationer med henblik på at gøre informationerne så effektive og forståelige som muligt, med udgangspunkt i en eller flere målgrupper.

På et website vil der typisk være et hierarki siderne imellem d.v.s. der er over- og undersider. F. eks. en startside hvorfra brugeren gives et overblik over, hvad sitet tilbyder. Det er webdesignerens (informationsarkitektens) opgave at beslutte hvad der skal være på de forskellige sider, og hvordan informationerne på de enkelte sider er formateret og redigeret.

Hvordan siderne iøvrigt er forbundet og navigationen imellem dem (links, menuer mv.) hører under disciplinen navigationsdesign.

Eksempel på informationsdesign[edit]

http://rtgkom.dk/~chha/wikimedia/informationsdesign.jpg

De 5 dimensioner[edit]

Informationsdesignet- /arkitekturen forholder sig normalt alene til den 1. af de 5 dimensioner i interaktionsdesign,(ord) hvilket vil sige at vi her kun forholder os til det tekstuelle indhold, (altså det skrevne). I tilfælde hvor det egentlige kommunikationsindhold er grafisk (eksempelvis et billede) flytter informationsdesignet- /arkitekturen dog ind i den 2. dimension (visuel repræsentation).

Don't make me think[edit]

Steve Krug har skrevet en rigtig udmærket bog om brugervenlighed på hjemmesider, og gjort den frit tilgængelig som .pdf på nettet. Se Steve Krug: Don't make me think.

- I forhold til informationsdesign bør du læse kapitel 5: "Omit needless words".

Kilder[edit]