Guide: Checkliste for arbejdet med den afsluttende opgave

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Checkliste for arbejdet med den afsluttende opgave[edit]

Hvis I kan svare ja til mange af følgende spørgsmål, -ja, så har I styr på arbejdet med den afsluttende opgave. Ellers så kan I bruge denne liste til at hjælpe jer til at vælge hvad I vil gøre til at forbedre jeres projekt.

 • Har I valgt et, og kun et, af de tre oplæg?
 • Har I valgt en problemstilling som ligger indenfor de rammer som skitseres i casen og det valgte oplæg?
 • Har I analyseret problemstillingen?
 • Har I lavet informationssøgning omkring problemstillingen?
 • Har I brugt information som du har fundet i din analyse?
 • Har I direkte, altså indenfor citationstegn og med angivelse af kilden, citeret en eller flere kilder, for eksempel avisartikler, i din analyse af problemstillingen?
 • Har I undersøgt kvaliteten af de kilder du bruger?
 • Har I lavet en litteraturliste, med angivelse af relevant information om de kilder du/I har brugt?
 • Har I defineret problemet som du/I ønsker at løse med jeres projekt?
 • Har I defineret målgruppen for jeres løsningsforslag tydeligt og snævert?
 • Har I beskrevet forskellige løsningsforslag?
 • Har I argumenteret for jeres valg af løsningsforslag?
 • Har I diskuteret hvilke værktøjer kunne anvendes til at realisere det valgte løsningsforslag?
 • Har I brugt Laswell's fem spørgsmål til at afklare de kommunikationsmæssige forhold for jeres løsningsforslag?
 • Har I brugt Planner (eller et andet tilsvarende program) til at lave resourseplan?
 • Har I fordelt arbejdet (aktiviteterne, eller "tasks" for nu at bruge Planners terminologi) mellem gruppemedlemmerne?
 • Har du skrevet en journal for dit arbejde med projektet?
 • Har I lavet en webside på dit StudieWeb hvor du præsenterer dit og din gruppes arbejde med projektet?
 • Har I brugt vores systemudviklingsmetode til at strukturere arbejdet med fremstilling af prototyper?
 • Har I brugt vores systemudviklingsmetode [[1]] til at strukturere arbejdet med fremstilling af prototyper?
 • Har I lavet og afprøvet, med medlemer i målgruppen, to eller flere prototyper?
 • Har I brugt valget af målgruppe til at vejlede jeres valg af design, f.eks. valg af farver, skriftsnit, illustrationer, sprog osv.
 • Har I lavet en sort-hvid prøveudskrift af jeres eventuelle tryksager, som f.eks. foldere og plakater?
 • Har I fået andre, gerne sprogkyndig!!!, til at læse i gennem jeres tryksager og finde fejl?
 • Har I fået andre, gerne designkyndige!!!, til at se på jeres tryksager og foreslå forbedringer?
 • Har I observeret hvordan brugere fra målgruppen reagerer på jeres tryksager?
 • Har I spurgt brugere fra målgruppen hvad de synes om jers tryksager?
 • Har I brugt PosterPrinter (eller et tilsvarende program) til at skrive jeres eventuelle plakater/posters prototyper ud?
 • Har I lagt en PDF version af jeres dokumentation op på jeres StudieWeb?
 • Har I hver for sig (i tilfælde af gruppearbejde), lagt alle dele af produkt og dokumentation op på jeres eget StudieWeb?