Gestaltlove

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Introduktion[edit]

Gestaltlovene er ca. 90 år gamle. Disse love beskriver den måde mennesker organiserer verden visuelt.
Lovene:

 1. Loven om Nærhed
  Objekter der er nærmere på hinanden hører mere sammen, end objekter der er længere væk.
 2. Loven om lukkethed
  Objekter der er kraftigere rammet ind, hører mere sammen, end objekter der er mindre eller slet ikke rammet ind.
 3. Loven om lighed Objekter der ligner hinanden (ved samme form, farve o.lign) hører mere sammen, end objekter der ligner mindre.
 4. Loven om forbundethed
  Objekter der er kraftigere forbundet hører mere sammen, end objekter der er mindre eller slet ikke forbundet.
 5. Loven om fortsættelse
  Objekter der ligger på lige linje eller som et symbol, vil blive opfattet som den lige linje eller symbol de forestiller.
 6. Loven om figur og baggrund
  Det er nødvendigt at anvende de øvre love, for at gøre observatøren opmærksom på hvad der er figur og hvad der er baggrund.

Se denne præsentation for nærmere info.
Du skal kunne analysere et produkt ved, at kunne redegøre for hvilke love, der bliver anvendt og hvordan.

Kilder[edit]