Flowdiagram

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search


Det er en udbredt misforståelse at et sitemap og et flowdiagram er det samme. Et flowdiagram eller et flowchart beskriver grafisk hvordan en opgave bliver løst eller et system fungerer - i modsætning til sitemaps, der beskriver et indholds placering og relationer på et website!

Indenfor IT er flowdiagrammer meget benyttet til at forklare en algoritme eller et program. Man tegner så at sige hvad der sker med de data der går ind og ud af systemet. Professionelle data-flowcharts benytter en ganske særlig standardiseret syntaks. Der er faktisk udviklet særlige tegneprogrammer til at udarbejde professionelle data-flowcharts.

Ved mindre komplekse systemer der skal formidles til lægfolk kan man godt benytte andre former for tegning.

Flowdiagrammet er et værktøj, der kan hjælpe designeren/systemudvikleren til at forstå og forklare, hvad systemet gør, inden man skrider til kodning og design af den grafiske brugergrænseflade.


Eksempel på flowdiagram[edit]

http://rtgkom.dk/~chha/wikimedia/lampflowchart.png

Litteratur m.m.[edit]