Category:CBTT:Usability

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search


Til inspiration ved skrivning af fagmoduler for dette tema kan de kilder med fordel nydes som nævnes i følgende klippede afsnit fra en af mine vejledninge til eleverne i InfB/PrgC i år.

Gkb 12:29, 26 May 2010 (CEST)

*Har du husket at bruge inspiration fra og citere seriøse kilder i dit afsnit om brugerfladedesignet på dit/dine produkt/-er. Jakob Nielsen skriver her Ten Usability Heuristics om ti generelle principper for brugerfladedesign ("...ten general principles for user interface design...").

*Har du diskuteret brugbarheden af dit produkt som helhed og de enkelte funktioners brugervenlighed? Se en forklaring af formlen Brugbarhed = brugervenlighed + relevans her Brugbarhed - hvad er det?. Se mere om usability, dvs. brugbarhed her http://design.emu.dk/artikler/0048-jug.html, http://design.emu.dk/artikler/brugbarhed.html, http://www.statsbiblioteket.dk/om-statsbiblioteket/arkiv/brugbarhed, og på engelsk: http://www.useit.com/alertbox/9605.html, http://www.useit.com/alertbox/20030825.html, http://www.asktog.com/basics/firstPrinciples.html, http://usability.gov/basics/index.html, Usability Methods, Guidelines,

This category currently contains no pages or media.