Case

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

En case betyder - oversat fra engelsk - en "sag" eller et "tilfælde". Når vi arbejder med en "case" i forbindelse med f. eks. en kommunikationsopgave, betyder det, at vi arbejder ud fra et på forhånd defineret sæt af omstændigheder. Det kan være en tid, sted, afsender, målsætninger o.s.v. En case kan både være fiktiv og fra det virkelige liv. Når der skal udarbejdes/beskrives en case, vil det normalt være en god idé, om den lagde sig tæt op ad virkeligheden (hvis altså ikke den er hentet derfra) for at de problemstillinger, du skal håndtere også er reale.