CPM

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

CPM, Critical Path Method, er en metode til at finde den kritiske vej i gennem et projekt. Dvs. den sekvens af aktiviteter som bestemmer hvor lang tid det tager at gennemføre projektet. En forsinkelse af en af disse aktiviteter fører til forsinkelse af hele projektet. Her er et program til at lave tidsplanlægning med CPM, http://www.powerangle.com/
Og her er en vejledning til hvordan du bruger dit regneark sammen med et program, som ligger på webstedet hos University of South Carolina, http://hadm.sph.sc.edu/COURSES/J716/CPM/CPM.html, til selv at finde den kritiske vej i gennem dit projekt.