Brugerflader-UI-GUI

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Brugerflader, Brugergrænseflader, User Interfaces (UI) og Graphic User Interfaces[edit]

Ordene i overskriften dækker generelt det samme: det, der gør, at en bruger kan forstå og betjene et system.

En boremaskine kunne være et simpelt eksempel på et system - en maskine er et system af funktioner - man som bruge skal kunne udnytte. Derfor skal man som designer af en boremaskine gøre det synligt for brugeren hvordan den betjenes. F.eks. skal det være klart hvor man tænder, hvordan man skifter fra skruefunktion til slagfunktion, indstiller gear o.s.v.

Et websted kan siges at være et system af information, som brugeren skal have et vist overblik over og kunne navigere i. Det skal derfor designes på en måde, så brugeren har en idé om hvad han/hun kan forvente at finde og hvordan.

Er det nemt at orientere sig i systemet, siger man at det er "brugervenligt". Brugervenlighed eller "usability" er et meget udforsket og omdiskuteret tema indenfor systemudvikling og især webdesign.

Megen diskussion går ud på om usability kan præge designet for meget på bekostning af det oplevelsesorienterede. Et website kan f. eks. være så serviceminded m.h.t. at formidle information, at det går udover brugerens motivation til at udforske det - det bliver kedeligt. Omvendt kan der være så meget "dress-up" på en side, at det er umuligt at orientere sig. Meget afhænger af målgrupper og budskaber. Eksempler på to modsætninger i den henseende kunne være http://www.nike.com hvor der lægges op til oplevels, fortælling og leg, mens http://www.si.dk/ kunne være et eksempel - i hvert fald et forsøg - på det modsatte: den bedst mulige funktionalitet, hvor bruger er bedst hjulpet til at finde den relevante information ud af en stor kompleks mængde.

Kilder[edit]

  • Lisbeth Klastrup fra IT-Universitetet giver i artiklen, "Interaktionens mange ansigter" et bud på en anden måde at betragte gui-design på. Her redegøres for fortællende og legende grænseflader som alternativ til menuer, blå links o.s.v. http://design.emu.dk/artik/04/23-interaktion.html
  • Portalen webopedia.com er et online opslagsværk med speciale i IT og en udmærket ressource til at finde definitioner på de forskellige komponenter, der traditionelt indgår i den grafiske brugergrænseflade - hvad er egentlig et ikon? og hvilke kategorier af "menuer" findes der? ...o.s.v.
  • I denne artikel på design.emu.dk kan du lære noget om papirprototyper, hvordan man fremstiller dem og tester hvad hjælp af dem. Et stærkt værktøj for den, der udvikler brugergrænseflader.

Flere externe links (Tilføjelse 2006-12-14, Karl)[edit]