Automatisering af Windowsapplikationer

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Hvis du ønsker at automatisere en windows applikation, dvs. simulere musseklik og tastetryk, så kan du benytte et script sprog ved navn AutoIt v3 [1].

Sproget er nærmest en forsimplet version af andre mere avanceret programmerings sprog, såsom C++. Sproget blev oprindeligt designet til at nemt kunne automatisere windows, men udviklede sig så senere til også at kunne oprette din egen GUI (graphical user interface) og i det hele taget bruges til ikke-automatiseringens opgaver. At bruge sproget er meget simpelt, her er et eksempel på hvordan du kan bevæge musen over til en position og simulere et venstreklik på musen:

MouseMove(300, 400) MouseClick("Left")

Først fortæller vi musen hvor den skal bevæge sig hen ved simpel X-Y kordination i pixels. Derefter at musen skal venstreklikke. Denne operation er en del mere besværlig i andre sprog som f.eks. C++.

Hvis du selv har lavet en applikation kan dette bruges i forbindelse med at teste hvorvidt din appliktion er idiotsikker, som det f.eks. anbefales i sammenhæng med Extreme Programming [2].

Sproget er nemt og lære og 100% freeware.