Audio

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Hvad er audio?[edit]

...

Links[edit]

Diverse lydfunktioner kan hentes/findes fra/via http://www.un4seen.com/. (Fundet via en henvisning fra http://hge.relishgames.com/license.html, men HGE er en fri game engine.)

Stomper Ultra++, program til generering af en simpel lyd, på baggrund af en række spænende parametre. Programmet er freeware og kan hentes her: http://www.sonicspot.com/stomper/stomper.html