2017KomItA33-35

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

3. år[edit]

Rekvirent[edit]

Dagens modul skal gå med at

 • sætte sig ind i oplægget
 • forhåndstilkendegive hvilken rekvirent, man vil arbejde for i dette dokument
 • foretage indledende undersøgelser og dokumentere dem på en nyoprettet projektside på dit StudieWeb

Kampagne Projekt[edit]

 • 2017-12-14: Portfolio m.m.

Sidste modul inden jul (og lidt SRP) bruger vi dels på at tjekke op på portfolierne .....dels på en PRØVE!!!

 1. Portfolierne skal være opdateret med alle arbejder samt refleksion (husk: dokumentation - præsentation - refleksion)
 2. Prøven skal vise, om I ved, hvad vi laver her på stedet....
 • 2017-12-12: Evaluering. Kampagneprojektet er afleveret ogvi bruger modulet i dag på at gennemgå og evaluere projekterne Det kommer til at foregå således:
 1. Fordel jer i flg. opponentgrupper:
  1. Julia/Victor + Emilie/Natasja/Julie
  2. Pia/LIsette/Frederik + Edgar/Jonathen/Mathias
  3. Dolmer/Kresten/Bjørn + Patrick/(Meier)/Dennis
  4. Hjort/Andreas/Naja + Nørland/Rasmus J/Christian
  5. Oliver/Jonas/Skovrup + Nicolai/Grøn
 2. Aflever al dokumentation fra projektet til opponentgruppen
 3. Læs opponentens dokukmentation (som I selv har modtaget) igennem og notér feedback med minimum flg. fokus
  1. Kvaliteten af analysearbejdet (primært målgruppeanalyserne)
  2. Forståelsen af kommunikationsteorien
  3. Anvendelsen af Sepstrup mfl. som værktøj i processen
  4. Kvaliteten af strategi og udformning - er der sammenhæng mellem analyser og produkt(er)
 4. Fremlæg jeres feedback til opponentgruppen og tag en dialog om kritikpunkterne
 5. Notér jer den feedback, I selv modtager, i dialog med opponenterne
 6. Tilføj en refleksion til jeres dokumentation på baggrund af ovenstående
 7. Opdater din (individuelle) portfolio med feedbacken og refleksionen over den - tilføj evt. forbedringer.


 • 2017-11-16 Idag starter vi med belbin workshoppen for de af jer der har rollen; "chairman/co-ordinator", og grupperne fortsætter vi arbejdet med Kampagnen.
 • 2017-11-14 Vi har idag arbejdet med teksten af Sepstrup i matrixgrupper, og de enkelte matrixgrupper har fremlagt hver deres del for klassen.
 • 2017-11-07 Tak for jeres fine projektbeskrivelser. I løbet af dette modul sigter vi efter at komme lidt rundt og snakke med jer om jeres valg. Enkelte har stadig ikke afleveret... DETTE SKAL SKE ASAP!

Nu er det altså blevet tid at komme igang med en dybere analyse af de problemstillinger der knytter sig til jeres kampagne. Det kunne eksempelvis tænkes at der skal foretages en række undersøgelser af jeres målgruppe, afsender og K-miljø. Dernæst kunne det tænkes at der skal arbejdes med ideudviklingen.

Som noget nyt introducerer vi i dette modul også en 'grupperolleworkshop'. Ideen er at vi de næste mange gange vil holde en workshop for én grupperolle ad gangen, hvor de ansvarlige for denne rolle vil mødes på tværs af grupper, og erfaringsudveksle. Vi starter med: Plant/Innovator/idemand. Resten af gruppen arbejder videre med de ovenstående aktiviteter.


 • 2017-11-02 Så skal der lægges sidste hånd på projektbeskrivelsen til kampagneprojektet. Du skulle allerede gerne være langt med de forskellige delelementer på dit studieweb, og bør derfor idag være istand til at fokusere på en tidsplan med udgangspunkt i aktiviteterne beskrevet i Sepstrup på side 130. Se lectio for moduloversigt.

Projektbeskrivelsen består af en dertil oprettet side på eget studieweb med:

 • Introduktion til temaet "kampagne" med udgangspunkt i arbejdspørgsmålene og med reference til relevante kilder. (omfang ca. 1/2 normalside)
 • Indledende analyse af problemstillinger i forhold til det valgte projekt.
 • 1 linje hvor gruppens valgte ambitionsniveau for projektet er formuleret.
 • Beksrivelse af Belbins grupperoller og hvordan de er blevet fordelt imellem gruppens medlemmer.
 • Afsender brief jvf. Sepstups eksempel på side 129.
 • Tidsplan med udgangspunkt i aktiviteterne beskrevet i Sepstrup side 130.

På lectio afleveres tekstdokument med link til siden på eget studieweb.


 • 2017-10-31 I går valgte de tilstedeværende sig ind på et af de foreslåede projekter. Da der stadig er en del der ikke har været der de sidste to gange, gør vi sådan:

Hvis man ikke har været der de sidste to gang kan man have brug for at orientere sig i projektoplæg m.m. - se dato posterne herunder. Tag et kig - men brug maks 5 minutter til at orientere dig... vi skal videre, uden at bruge de andres tid! Herefter:

 • De der endnu ikke har valgt sig ind på et projekt, finder en gruppe (eller laver sig en ny), og skriver sig ind i fællesdokument 2. Herefter:
 • De der har valgt sig ind på et projekt:
 1. bliver enige om en formulering på 1 linje, der beskriver teamets ambitionsniveau, og skriver denne linje ind på projektsiden på hvert gruppemedlems studieweb.
 2. fordeler belbins 9 grupperoller imellem sig. Det er vigtigt at I særligt tænker over hvem der er igangsætter og hvem der er afslutter, da disse roller er ekstra vigtige. Savner du hjælp til at finde ud af hvem du er kan du tage denne grupperolletest (ikke videnskabelig - men kan måske alligevel give et fingerpeg?). Man skal herefter betragte sig selv som ansvarsperson for de processer der knytter sig til rollen!. Når rollerne er fordelt beskrives hver enkelt rolle med gruppemedlemmers navn på, på projektsiden på hver enkelts studieweb.
 3. påbegynder udarbejdelsen af en 'briefing' efter eksemplet i Sepstrup på side 129. Brief'et bliver en central del af jeres projektbeskrivelse, sammen med tidsplan og grupperoller. Projektbeskrivelsen skal i øvrigt afleveres på torsdag! (se lectio).

Har du endnu ikke oprettet projektsiden på eget studieweb gøres dette med indholdet indtil nu hjemme inden imorgen!


 • 2017-10-30: Resulatet af sidste moduls brainstorm over mulige kampagnemål kan ses i fællesdokument 2

Ud fra fællesdokument 2 skal I hver især beslutte jer for, hvad I vil arbejde med i jeres projekt og finde ind til en projektgruppe på maks 3 gruppemedlemmer. Ovevej nøje ambitionsniveau og rollefordeling inden og under gruppedannelsen. Gruppens medlemmer skrives ind i fællesdokument 2 i kolonnen længst til højre. Hvis flere grupper gerne vil arbejde med samme kampagnemål, udfyldes blot en ny række.

Planen for modulet bliver således:

 1. Gruppedannelse
 2. Indledende analyse af problemstilling
 3. Individuel opdatering af projektside med begrebsafklaring og øvrig indledning til projekt
 4. Fælles introduktion til de første grundbegreber indenfor Sepstrups kampagneteori.Som det første skal vi have en definition på plads:

 1. Hvad forstår man ved en (informations-)"kampagne"?
 2. Hvad består en kampagne af, og...
 3. Hvornår er det relevant at benytte sig kampagner

Sæt jer sammen parvis og diskutér ovenstående arbejdsspørgsmål. I må gerne søge hjælp på nettet hvis nødvendigt. Find også mindst 1 godt eksempel på en informationskampagne, og beskriv hvilke kommunikationsprodukter kampagnen bestod af (20 min.) skriv svar ind i fællesdokument 1- herefter hører vi i fællesskab gode bud på definitioner og eksempler på kampagner.

Opret en ny side på dit StudieWeb med titlen, "Kampagne", og skriv her med egne ord en introduktion til temaet (Kampagne) med udgangspunkt i ovenstående arbejdsspørgsmål og med reference til relevante kilder (omfang ca. 1/2 normalside). Her et par forslag:

Herefter skal der brainstormes og researches med henblik på at generere og udvikle idéer til kampagnemål, der vil være relevante og interessante at arbejde med (NB: Kun mål/temaer og IKKE form og medier!!!):

 1. Hver især nedskriver en række (min. 3) forslag til kampagnemål, der umiddelbart synes aktuelle og relevante. Det kan være kommercielle mål (markedsføring), politiske mål, mål med samfundsinteresse (sundhed, sikkerhed o.s.v.) ....eller måske andre typer? (5 minutter)
 2. Parvis fremlægger og diskuterer I jeres forslag og søger enighed om, hvilke forslag der er mest interessante. Understøt diskussionerne med informationssøgning. Skriv idéerne ind i fællesdokument 2 (10 minutter)
 3. Fælles samler vi op og deler idéerne! (10 minutter)
 4. Gruppedannelse med udgangspunkt i valg af tema.

Oplevelsesdesign[edit]


 • 2017-10-24: Aflevering er udsat til på fredag den 27. okt. Webserveren har været nede et par gange på det seneste, og vi råder alle til at sikre, at jeres StudieWeb-data også ligger tilgængeligt hos jer selv. Sørg for, når I oploader de seneste opdateringer af jeres portfolioer i forbindelse med aflevering, at I samtidig får downloadet hele jeres HTML-mappe og gemt den på jeres OneDrive (eller evt et andet drev i skyen).
 • 2017-10-06: Der er ikke så lang tid tilbage, som der har været, af projektet. Det er vigtigt at I nu er skarpe på de rammer, jeres design skal fungere i. Med andre ord: der skal være en detaljeret case (ikke at forveksle med en scenariobeskrivelse). Idéudviklingen skal bygge på så solidt og konkret et fundament som muligt. En del af jer vil kunne drage fordel af værktøjet, user story. Det er kort fortalt den konkrete bruger(type), der kort beskriver, hvad han/hun har brug for, at systemet gør for ham/hende og med hvilket formål. F. eks. kan en user story til kaffemaskinen i lærerværelset se således ud:
 • Som: Lærer
 • Har jeg brug for: at få varm kaffe med det samme jeg kommer fra pause
 • For at: undgå spildtid mellem modulerne


 • 2017-09-20: Der er nu dannet projektgrupper. De fordeler sig således:
Gruppe # Hvem Emne Projektside
1 Andreas og Lisette Mødefaciliteter ..
2 Frederik, Bjørn, Dolmer og Kresten Museum
3 Emilie, Rasmus N. og Natasja Museum ...
4 Pia og Meier Formidling/instruktion ang. muskelgrupper og træning ..
5 Naja og Hjort Formidling af arkitektur ..
6 Oliver Sundhed formidling
7 Dennis Sundhed formidling
8 Victor og Julia Learning pit på skolens fællesarealer
9 Mathias og Patrick Toilet
10 Edgar, Jonathan, Rasmus T og Nørland Toilet ..
11 Asser, Thomas, Grøn og Nicolai Film VR ..
12 Martin S, Jonas og Julie Mødefaciliteter ..

På mandag skal der ligge en projektbeskrivelse fra hver gruppe. Kravene til projektbeskrivelsen er minimum:

 1. En introduktion til oplevelsesdesign (burde allerede foreligge)
 2. En konkret og detaljeret beskrivelse af case
 3. En beskrivelse af det løsningsforslag, man vil designe/realisere
 4. Plan for projektet (d.v.s. en tids- og ressourceplan)

Projektbeskrivelsen skal ligge på projektsiden og afleveres som fil på Lectio.


 • 2017-09-18: Vi gennemgår Kenneth Hansen: "Bevidstgørende design". Herfra er øvelsen:
 • Fortsæt med projektsiden, hvor du forklarer, hvad oplevelsesdesign dækker over med udgangspunkt i det gennemgåede. Du finder noter til teksten HER.
 • Find et eller flere eksempler via research og redegør for dem. Giv et bud på, hvordan eksemplerne og oplevelsesdesign i almindelighed kan bidrage til effektiv kommunikation. Læg noter og eksempler på "elevfeedback" på modulet i Lectio
 • Levér mindst tre idéer til en kommunikationscase, hvor oplevelsesdesign skal være (en del af) løsningen. Skriv dem ned og gem dem til næste gang.


 • 2017-09-13: Inden vi går i gang med forløbet, "Oplevelsesdesign", får I noget tid til at forberede en pitch, som I hver især skal levere, når prøveforløbet evalueres over de næste mødegange. Pitchen skal vare 60-90 sek. og "sælge" dit udviklingsarbejde og løsning overfor en forudsætningsløs modtager.

Du gør således:

 1. gå dit arbejde efter og find frem til de faktorer, du mener gør din løsning god
 2. noter de vigtigste elementer i dit udviklingsarbejde, som har medvirket til at løsningen blev god
 3. undersøg hvad der skal til for at levere en effektiv pitch
 4. udarbejd en disposition med noter til din pitch. Indholdet af pitchen tager udgangspunkt i pkt. 1 og 2.
 5. træn pitchen foran- og sammen med din refleksionsgruppe, hvor I gensidigt giver feedback til hinanden
 6. gem noterne til din pitch suppleret med det det du fik med fra feedbacken


Når det er gjort, kan du tage hul på "Oplevelsesdesign". Vi starter op således:

 1. Opret en projektside på dit StudieWeb med titlen "Oplevelsesdesign" (individuel)
 2. Læs på Kenneth Hansen: "Bevidstgørende design" (udleveret via Lectio) samt http://en.wikipedia.org/wiki/Experience_design og suppler med egen informationssøgning med henblik på at kunne forklare hvad begrebet, oplevelsesdesign, dækker over.
 3. Skriv en introduktion på din projektside, hvor oplevelsesdesign defineres, forklares og illustreres med eksempler.

Prøveforløb[edit]

 • 2017-09-11: Så blev det mandag -og DEADLINE! Tjek op på kravene til aflevering i oplægget og sørg for at få løst eventuelle tekniske problemer med opload og opdatering af StudieWeb.

Næste gang påbegynder vi det næste forløb, "Oplevelsesdesign". Undervejs i opstarten - d.v.s. i løbet af de kommende moduler, vil I hver især blive bedt om at give et kort oplæg med udgangspunkt i prøveforløbet. Det vil blive en del af det grundlag, vi evaluerer ud fra (foruden produkt og dokumentation). Detaljer følger...

 • 2017-09-07: Nu nærmer det sig afrundingen, og der er aflevering på mandag. Det er derfor nu, du skal have godt styr på tiden og hvad der er realistisk at komme i mål med. Det er også nu, du skal sørge for, at der er samling på din dokumentation, og at den kan oploades. Vi anbefaler varmt, at du får oploadet det, du har, allerede nu, hvis ikke det allerede er sket.

Detaljer for aflevering fremgår af oplægget. Der skal bl. a. laves en synopsis (opsummering) af forløbet. Følg linken for at se, hvad der menes med det.

 • 2017-09-01: Der er med dette modul 3 tilbage af forløbet. Nu bør det handle om at foretage kvalificerede designbeslutninger. D.v.s. at du gerne skal være fremme ved nogle forløbige løsninger (prototyper), der kan testes og som du kan få nogle brugbare svar ud af ift næste iteration.
 • 2017-08-30: Dag 4 - Nu skal man gerne være på vej med den første prototype. Husk at kigge tilbage og samle op på de faglige aspekter undervejs i arbejdet. Konsulter også gerne læreren. Udnyt mødet i opponentgruppen til at præsentere og og evt. teste prototypen.
 • 2017-08-28: Dag 3 (ud af 7) i vores prøveforløb. Der burde på dette tidspunkt være godt styr på på plan, interessenter og informationsarkitektur. Ellers vil det være en god ting at have på to-do-listen for dagens arbejde. Et fornuftigt mål kunne herefter være at begynde at arbejde med det visuelle design. Her kan det blive relevant at tjekke op på stoffet om grafisk design - f. eks. ved at kigge på den her (igen) og gestaltlovene - samt at genopfriske, hvordan man arbejder med roughs.
 • 2017-08-22: Vi begynder nu et prøveforløb, der kører over de næste 7 moduler, hvor I hver især skal prøve kræfter med en sammensat kommunikationsopgave. Oplægget finder du [HER]

Vi har herunder oprettet nogle refleksiongrupper, som vi tænker skal bruges til, at I kan diskutere jeres løsninger og progresioner med hinanden undervejs. Det er tanken, at I bliver i disse grupper gennem projektet, men vi forbeholder os naturligvis ret til at foretage ændringer undervejs :)

Gruppe 1[edit]

 • Asser
 • Sunemeier
 • Jonathan
 • Victor

Gruppe 2[edit]

 • Christian
 • Jonas
 • Kresten
 • Patrick

Gruppe 3[edit]

 • Bjørn
 • Frederik
 • Julia
 • Julie

Gruppe 4[edit]

 • Dennis
 • Martin Skovrup
 • Nicolai
 • Rasmus Jørgensen

Gruppe 5[edit]

 • Naja
 • Oliver
 • Tobias Nørland
 • Tobias Mosegaard

Gruppe 6[edit]

 • Lisette
 • Rasmus Grøn
 • Thomas
 • Natasja

Gruppe 7[edit]

 • Martin Dolmer Jensen
 • Pia
 • Rasmus Olsen
 • Mathias Schneider

Gruppe 8[edit]

 • Andreas
 • Edgar
 • Emilie

Portfolio 5. semester[edit]

 • 2017-08-15: Fortsæt med at opdatere StudieWeb. Det handler stadig om 1) at opdatere informationerne og 2) at reflektere over sit faglige niveau. Med dette modul er der 2 tilbage + 3 timers elevtid. Der ligger en aflevering på lectio mandag. Afleveringen består i, at dit StudieWeb er opdateret som beskrevet OG at du lægger en kopi af din refleksionsartikel op på lectio (som aflevering).

Nogle af jer har måske brug for en guidline til, hvilke mål oghvilket kernestof, der har været i fokus. Du kan se, hvad vi officielt har knyttet til de forskellige forløb: [HER]


 • 2017-08-14: Alle er forhåbentlig godt i gang med at få opdateret sin portfolio. En central del af opgaven går ud på at danne sig et overblik over, hvor man står fagligt og hvilke fokuspunkter, man ser for sig i det kommende skoleårs arbejde.

I løbet af dagens modul ser vi i fællesskab på, hvilke faglige mål, der har været arbejdet med på andet år. Det skal gerne hjælpe refleksionerne på vej.

 • 2017-08-10: Velkommen tilbage fra ferie og til jeres sidste år med HTX og Kommunikation/IT.

Vi starter op med at gøre status over, hvor langt hver især er kommet fagligt. Det første - korte - forløb kommer derfor til at gå med at opdatere din portfolio på StudieWeb så den står klar til 3. år og at udarbejde en refleksionsartikel, der skal redegøre for opnåede og kommende mål med arbejdet i faget. Du gør således:

 1. Gennemgå din portfolio og hold den op mod studieplanen (Findes på Lectio - klik studieplan og derefter undervisningsbeskrivelse). Er alle forløb med?
 2. Hold hver enekelt forløb op mod de faglige mål og kernestoffet som står at læse i fagbilaget
 3. Udarbejd et kort resumé for hvert forløb med fokus på:
  1. mål - hvad var meningen du skulle lære under arbejdet?
  2. praksis - hvilke faser, aktivitet, metoder og værktøjer indgik i arbejdet?
  3. status - hvad var opnået af viden og kunnen ved forløbets afslutning?
 4. Udarbejd en refleksionsartikel: Skriv med udgangspunkt i dine resuméer en kort tekst, hvor du med egne ord formulerer, hvad du har nået af faglige mål ved udgangen af andet år og hvilke faglige mål og kernestof, der bør være i fokus for dit vedkommende her på 3. år.
 5. Opdater din portfolio med resuméerne og refleksionsartiklen. Sørg desuden for at redigere sitet, så data m.m. er tidssvarende.

2. år[edit]

Natuvidenskab for Dummies[edit]

Oplæg[edit]


Log[edit]

 • 2017-05-10: Afsluttende gennemgang. Vi bruger årets sidste modul på at gennemgå resultaterne af forløbet, Faglig formidling. Planen er denne:
 1. Hver projektgruppe finder sig et bord, hvor der er plads til at vise produkter og dokumentation frem.
 2. I hver projektgruppe bruger man 20 minutter på at forberede, hvad der skal præsenteres, hvordan (og hvorfor). Præsentationen skal planlægges til at kunne vare ca. 5 minutter.
 3. Herefter gælder følgende regler:
  1. der skal så vidt muligt være en person ved projektgruppens bord til at tage imod (ved soloprojekt sørger man for at komme rundt, men også periodevist at præsentere sine ting) d.v.s. man skiftes til at gå rundt
  2. Alle skal være rundt til minimum 3 projekter
  3. Alle skal have præsenteret sit projekt mindst 2 gange
  4. Som tilhører til en præsentation skal man stille spørgsmål og gå i dialog
  5. Møderne ved de forkellige borde varer ca. 10 min. hvoraf max halvdelen af tiden er præsentation
 4. Fokus ved præsentationerne og de efterfølgende dialoger lægges på:
  1. Formidlingsteoretisk stof
  2. Grafisk design (Character, layout, overgange...)
  3. IT-værktøjer
 5. Efter rundturene sørger man hver især for at redigere sit studieweb, så det er opdateret med dokumentation og refleksion over dette forløb.
 6. Vi runder af fælles


 • 2017-04-26: Sidste modul i forløbet! Rentegning skal færdiggøres og dokumentation skal opdateres. Sørg for, at der i hver af jeres portfolio er reflekteret over de faglige elementer, der er blevet gennemgået. Vis hvordan formidlingsteorien, det grafiske o.s.v. er blevet anvendt.
 • 2017-04-19: Dagens modul skal bruges på at rentegne og tilrettelægge produkterne (undervisningsplancherne) vha et eller flere IT-værktøjer. Formatet er ikke fastsat i kravene, men for at planchen skal kunne fungere i sit kommunikationsmiljø, skal I jo op i en vis størrelse - A1 vil ikke være helt ved siden af.

Inspiration til vektortegning i inkscape:

<html> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/cpfls3y_i6U" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>


 • 2017-04-05: Sidste modul gik med at udvikle et designkoncept for den undervisningsplanche, I skal fremstille. Nu skal I gå i gang med med det mere specifikke design. Vi gennemgår i oversigt noget af den teori, der skal i spil i forbindelse med udformning af tegneserien. Gør derefter således:
 1. Opret din projektside på StudieWeb (hvis du ikke allerede har gjort det) og beskriv dit koncept i ord og gerne billeder. Muligvis skal characterdesignet bearbejdes videre.
 2. Udarbejed en række skitseforslag (roughs) til, hvordan planchen i sin helhed skal udformes. Overvej hvilke krav, den skal leve op til bl. a. m.h.t. fortælling, blikfang og overblik.
 3. Udvælg det (evt. de) skitseforslag, der bedst lever op til kravene.
  1. (Påbegynd rentegning og tilrettelæggelse vha af relevant IT-værktøj, hvis der er tid)
 4. Fremvis resultatet af dagens arbejde d.v.s. min. det endelige skitseforslag.


 • 2017-04-03: Vi starter nu årets sidste forløb op. Det er et kort SO-forløb, hvor vi i samspil med Kemi (2.5) eller Fysik (2.3) skal blive klogere på faglig formidling. Dagens modul kommer til at forløbe med flg.:
 1. Introduktion og gennemgang af oplæg
 2. Introduktion til formidlingsteori
 3. Introduktion til characterdesign
 4. Gruppedannelse og konceptudvikling. I skal:
  1. Idégenerere og -udvikle: hvem er jeres character?
  2. Idégenerere og -udvikle: hvordan vil I udforme jeres fortælling (dramaturgi, metaforer, grafisk linje o.s.v.)
  3. Fremvise hvad I er nået frem til - jeres koncept - på et ark.

Digitale fodspor[edit]

Oplæg:[edit]


Log[edit]

 • 2017-02-13: Gennemgang af Bruno Ingemanns kommunikationsmodel, som I skal bruge i jeres kommunikationsplan. Læs på den igen og orienter jeres plan derefter. Det er ikke nok blot at besvare de spørgsmål, modellen basalt betår af. Skal modellen fungere som værktøj, skal I udover f. eks. at svare på hvem afsenderen eller målgruppen er, også svare på hvad svaret så kan bruges til og hvad I har tænkt jer at gøre ved det. Det gælder alle 6 boller! I teksten får I uddybet og konkretiseret hvordan man arbejder med de forskellige elementer.


 • 2017-01-25: Deadline på 1. del af forløbet.

Programmet for dette 5. modul som det står i oplægget:


 • Orange gruppe 1 og 2 går sammen med blå gruppe 5 og 6 i C3103
 • Orange gruppe 3 og 4 går sammen med blå gruppe 7 og 8 i C3104

Nu fremlægger den første Orange for de andre tre grupper, herefter den første blå gruppe, osv...

Gruppeinddelingen ser I (stadig) her

Første mål med øvelsen er at træne præsentationsteknikken. Derfor skal de "publikum grupperne" tage noter undervejs, og komme med konstruktiv kritik på de enkelte fremlæggelser. Overvej også at bede en medstuderende om at optage din fremlæggelse. På denne måde kan du se med egne øjne hvordan du fremstår i fremlægningen.

Andet mål med øvelsen er at vi skal blive kloge på både google og facebooks privatlivspolitiker - selvom du kun har læst den ene. ;)

Opgave[edit]

Præsenter, dokumenter og reflekter over dit arbejde med præsentationsteknik. Min omfang 1000 tegn.


 • 2017-01-16:

Lektien til idag: Gennemlæs google eller facebooks privatlivspolitikker alt efter hvilken gruppe du er i.

Vi ser videoen:

<html> <iframe width="420" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/R9NW_H2PC-c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>

og ser nærmere på garrreynolds.com der giver gode tips til det at præsentere.

Herefter arbejder I gruppevis med jeres præsentationer. Husk at tjekke kravene til jeres præsentationer på: oplægssiden.


 • 2017-01-10:

Vi ser "So ein ding - om fremtidens privatliv" og "Når mobilen tager magten" (kan findes på TV2 Play - mod betaling, eller lånes på skolens bibliotek)

<html> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/3OulnneHkm8" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>

Vil du vide mere om hvordan dataindsamling virker, så se Mere_om_dataindsamling (valgfrit).

Lektie til næste gang

Se videoen :

<html> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/jh8supIUj6c" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>

Web 2.0[edit]

Oplæg:[edit]

Log[edit]

 • 2017-01-04: Deadline!

For dem, der ikke fik noteret under introduktionsoplægget, findes de pågældende slides HER

 • 2017-01-02: Godt nytår! I dag og på onsdag afrunder I projektet, Web 2.0. Prioriter at få arbejdet dokumenteret og præsenteret - individuelt! - på StudieWeb. Med andre ord er det en god idé at udnytte tiden til at få overblik over projektet og den nye viden, du har samlet sammen undervejs. Den "webbaserede afrapportering" skal kunne læses direkte i browseren og bør struktureres efter vores femdelte systemudviklingsmodel.


 • 2016-11-29: Idag fandt vi frem til, hvilke projekter vi gerne ville arbejde med, og hvilket produkt vi vorestiller os at udvikle. Grupper og projekttilkendegivelser blev skrevet på tavlen som kan hentes<html><a href="http://rtgkom.dk/~chha/wikimedia/tavle1.jpg"> her.</a></html>
 • 2016-11-28: Sidste gang blev der eksperimenteret med php og mysql, og en stor del af jer lykkedes med at få en MAMP/Xampp server op og køre og derfra producere et simpelt lille client-server produkt.

Flere opdagede også et par tekniske udfordringer. Bl.a. kunne det være sværet at få startet Apache. Det skyldes i de fleste tilfælde en port-konflikt (Apache bruger som udgangspunkt port 80 og den kan være optaget af andre programmer/processer). Du kan blive lidt klogere på dette problem og måske finde løsningen her:

<html> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/WyfXhw8WLVQ" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>

Sørg for, at øvelsen er dokumenteret på dit StudieWeb, hvor du bl. a. redegør for fremgangsmåden og hvordan de forskellige problemer er blevet angrebet og løst.

Herefter skal du videre med projektet og komme frem med en idé til et web 2.0 produkt, du gerne vil designe og udvikle.


 • 2016-11-25: Vi skal som led i Web 2.0 - forløbet lege med- og forstå basal client-server teknologi. Oplæg til øvelse finder du her:


Basal Client-Server


 • 2016-11-21: Forløbet, GUI/Brugergrænseflader, er nu afsluttet, og vi bruger dagens modul på at få startet det næste op.

Overskriften er "Web 2.0" ...og hvad er det nu lige? Det skal du finde ud af og redegøre for i løbet af dagens modul. Du skal gøre følgende:

 1. Start en projektside op på dit StudieWeb. Det er her du løbende skal dokumentere dit arbejde gennem dette forløb
 2. Find ud af - ved at foretage en kritisk kildesøgning - hvad begrebet, "web 2.0", dækker over. Skriv med egne ord en definition af begrebet på ca. 1000 tegn. Inkluder eksempler og angiv kilderne. (en kilde som f. eks. http://oreilly.com/web2/archive/what-is-web-20.html)
 3. Opdater dit studieweb, så dagens arbejde er online.
 4. Får du tid til overs, bruger du den på at optimere dit studieweb - f. eks. med fejlrettelser, supplerende indhold eller måske ved få lagt manglende arbejder op.

Grafisk Brugergrænseflade[edit]

Log[edit]

 • 2016-11-02: Idag og de næste 4 gange skal vi arbejde med design af en grafisk brugergrænseflade. Oplægget ligger ovenfor.

Reportage[edit]

Grupper i reportage II[edit]

2.3[edit]

 • Martin Skovrup
 • Julie
 • Jonas


 • Jonathan
 • Dennis
 • Oliver


 • Rasmus Jørgensen
 • Gustav Hoff Møller


 • Mathias Schneider
 • Patrick Mørch


 • Tobias Nørland
 • Christian Birch Jensen


 • Lisette Malberg
 • Bjørn Rothmann
 • Casper Sunemeier

2.5[edit]

 • Andreas Igel
 • Naja Schlüter
 • Pia Sørensen


 • Emilie Christophersen
 • Natasja Pedersen
 • Astid Skalkam


 • Julia Drescher
 • Viktor Byrholt


 • Frederik P
 • Tobias Hjort


 • Frederik Kristensen
 • Martin Dolmer
 • Kresten de Place


 • Nikolaj Jensen
 • Rasmus Olsen
 • Asser Eilertzen


 • Rasmus Olsen Grøn
 • Thomas Skov Larsen
 • Edgar Tvide

Oplæg[edit]

Links til jeres filmøvelser[edit]

Har du ikke allerede sendt os linket til jeres film, så gør det gerne ASAP til Jens eller Christian, med gruppens navne i beskeden - så lægger vi det op her:

Log[edit]

 • 2016-10-28: Deadline for forløbet ligger på mandag. Tjek op på anvisningerne for aflevering (du finder dem i oplægget og for opgaven på lectio) og sørg for at reservere noget tid til at opdatere dit StudieWeb, så det seneste indhold - d.v.s. dit arbejde til og med dette projekt - er tilgængeligt og præsenterer sig.
 • 2016-10-14: Der er nu 4 moduler +elevtid tilbage (inkl. dagens) til at færdiggøre reportagerne og den tilhørende afrapportering. Tjek op på jeres plan og sørg for at der bliver god tid til bl. a. redigeringsarbejdet (det kan gøre en væsentlig forskel på kvaliteten af reportagen).
 • 2016-10-07: Nu skal I for alvor igang med jeres reportager. Læg en god plan. Et godt værktøj er Gantter Prøv det af.
 • 2016-09-30: Der ligger en aflevering i dag og det drejer sig om Reportage I - krav til aflevering fremgår af oplægget
 • 2016-09-14: I dag skal I gennemføre den sidste øvelse i rækken inden projektdelen. Det handler om redigering og I skal i de samme grupper som i foregående øvelse følge denne vejledning
 • 2016-09-09: Dagens modul skal gå med workshoppen, Filmæstetik I.

Meningen er, at du skal få godt fat i, hvad de forskellige grundbegreber indenfor filmæstetik (hvad er det, der udgør filmens "sprog"). Du skal med andre ord afprøve noget af det du har læst til i dag (Fokus, s. 12-19 + 21).

 • 2016-09-05: Sidste gang fik I gennemført Interview-øvelsen, og der burde være en række lydfiler i kassen. Vi bruger første halvdel af modulet på at bearbejde og oploade dem til jeres StudieWebs sammen med noter og refleksioner for øvelsen. Brug fx. Audacity som værktøj til at redigere og efterbehandle jeres optagelser. For at gøre jeres oploadede lyd tilgængelig på jeres StudieWeb kan I Bruge HTML 5's Audio Element

Anden halvdel af modulet skal gå med næste øvelse: Filmæstetik I

Vi forventer, at du har læst i "Radiointerview..." og har styr på de grundlæggende principper for et godt interview. D.v.s. pkt. 1-3 i vejledningen er opfyldt, og vi kan gå (næsten) direkte til 4.

 • 2016-08-31: Jeres nye StudieWebs skulle nu ligge klar til nyt og aktuelt indhold, og vi tager hul på forløbet, "Reportage".

Forløbet er bygget op af en øvelsesrække efterfulgt af en mindre projektopgave. Dagens modul kommer til at se således ud:

 1. Generel feedback på "StudieWeb A"
 2. Dem, der mod forventning ikke har fået afleveret, sørger for at få klaret det. Imens går de øvrige i gang med forløbet ved at:
  1. Oprette en projektside på dit (nye!) StudieWeb. Projektet hedder "Reportage"
  2. Foretage en informationssøgning, hvor du finder frem til forskellige definitioner af Journalistik og genren, "reportage". (En starthjælp her)
  3. Skrive - med egne ord - en kortfattet introduktion til reportagegenren. Lad teksten fungere som indledning på projektsiden (brug html og ikke .docx)
  4. Gå i gang med Workshop_KomITA23-5_interview
 3. De, der har behov for individuel feedback på deres StudieWeb, får det (samtidig med pkt. 2)
 4. Opsamling med blikket mod næste modul

Intro - StudieWeb A[edit]

Oplæg: Workshop-KomIT-A-StudieWeb-III

 • 2016-08-26: Så er det blevet tid at uploade og teste sitet. Det vil sige:
 1. Upload dit site og test det på din målgruppe (en af dine interessenter) med en Rolf Molich test
 2. Tilføj din test til din dokumentation - og upload.

Til at lave testen skal du bruge et skærmoptager program. Her kan du med fordel bruge screencast-o-matic.

Når du har optaget din test opretter du en youtube konto (hvis du ikke allerede har en) og uploader hertil. Du kan vælge i processen at videoen ikke skal visen på din kanal, men kun vises for dem med linket.

Når din video er uploadet på youtube vælger du "del" under videoen, og under fanebladet "indlejring" finder du html koden der er lige til at sætte ind på din hjemmeside sådan at videoen vises direkte på din side.

 • 2016-08-19: Det er på næste fredag, du skal være klar med dit nye, opdaterede StudieWeb. Kravene finder du i oplægget (ovenfor) og detaljer for afleveringen finder du på lectio - bl. a. vil du her se, at du skal have dokumenteret dette forløb i din portfolio. Undervejs er det meningen, at du skal blive klogere på især brugervenlighed. Vi har præsenteret jer for en simpel metode til at foretage en såkaldt interessentanalyse. Metoden og analysen skal give dig et klart overblik over, hvem, der skal have glæde af dit website og hvordan:
Interessent Informationsbehov Løsning
Medstuderende Teknisk viden Adgang til kildekoder og dokumentation af værktøjshåndtering
Vejleder/lærer Indsigt i progression (faglig udvikling) Adgang til tidligere arbejder, redegørelser for faglige mål og status...
o.s.v o.s.v o.s.v

Vær opmærksom på, at samme interessent selvfølgelig kan have flere forskellige informationsbehov ligesom samme informationsbehov kan gøre sig gældende hos flere interessenter.

I har desuden skulle sætte jer ind i Steve Krugs basale guidelines for brugervenligt webdesign. De blev gennemgået sidst, og vi forventer at I demonstrerer og dukumenterer (!) evne til at anvende flere af principperne, når I designer jeres StudieWeb.

Steve Krug er bl. a. inde på, at det er vigtig med et "visuelt hierarki". Brugeren "læser" websider ligesom billboards med 100km/t og samtidig er de ofte ude efter noget bestemt. Derfor skal informationerne organiseres og komponeres, så det er tydeligt hvad, der er hvad, og at det vigtigste også er det, man får øje på først. Krug bruger ikke selv ordet, men faktisk taler han om at man skal have styr på gestaltlovene.

Nogle af jer kan måske huske så langt tilbage som til sidste år, hvor I fik en introduktion til grafisk design, og hvordan gestaltregler m.m. kan benyttes til at få et layout til at fungere:

<html> <iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/bNgUGe5MPkU?list=PLdun1bOOC0W-CQIXN4MERYYdPU2UT6Woe" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> </html>

 • 2016-08-12: Velkommen til A-niveau!

Vi lægger ud med at blive kloge på hvad A-niveau faktisk indebærer. Herefter skal du have opgraderet din portfolio (StudieWeb), så den er klar det kommende arbejde og desuden får et fagligt kvalitetsløft. Det bliver faktisk det første mindre projekt som vi starter op og som vil løbe de næste 4 moduler.

StudieWebs[edit]

<html> <a href='http://www.rtgkom.dk/~bjoernmr15'>Bjørn Marinus Rothmann</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~caspers15'>Casper Sunemeier</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~christianbj15'>Christian Birch Jensen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~denniszl15'>Dennis Zamora Larsen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~gustavphm15'>Gustav Pfeiffer Hoff-Møller</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~jonasrh15'>Jonas Rothmann Hjalager</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~jonathanlh15'>Jonathan Lantow-Humble</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~juliecl15'>Julie Curran Lundholm</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~lisettem15'>Lisette Mahlberg</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~martinws15'>Martin Willesen Skovrup</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~mathiasss15'>Mathias Sabelski-Schneider</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~oliverhj15'>Oliver Harold Jørgensen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~patrickm15'>Patrick Mørch</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~rasmustj15'>Rasmus Tornsø Jørgensen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~tobiasgn15'>Tobias Gramhald-Nørland</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~andreasmi15'>Andreas Monrad Igel</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~asserbe15'>Asser Birk Eilertzen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~edgarta15'>Edgar Twide Andersen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~emiliehc15'>Emilie Hoffmann Christophersen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~frederikk15'>Frederik Kristensen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~julieid15'>Julie Ingemann Drescher</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~krestenep15'>Kresten Elmann de Place</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~martindj15'>Martin Dolmer Jensen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~najams15'>Naja Mønster Schlüter</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~natasjakhp15'>Natasja Kicki Hviid Pedersen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~nicolaij15'>Nicolai Jensen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~piabs15'>Pia Birk Sørensen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~rasmusfog15'>Rasmus Frimann Olsen Grøn</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~rasmusno15'>Rasmus Neerdal Olsen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~thomassl15'>Thomas Schou Larsen</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~tobiashm15'>Tobias Hjort Mosegaard</a>
<a href='http://www.rtgkom.dk/~victorab15'>Victor Alexander Byrholt</a>
</html>