2017KomITA25-Workshop-StudieWeb-III

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Hvad handler det om?[edit]

Så går det løs på A-niveau! Vi lægger ud med en lille øvelse, som har fået navnet, "StudieWeb III". Den går ud på at du skal videre- eller redesigne dit StudieWeb således at det er klart for brugeren, at det nu handler om andet år og Kom/it A.

Det betyder, at du skal sætte dig ind i målene for Kom/it A og gøre dig nogle tanker om, hvor langt du er fagligt og hvad du selv forventer at få ud af arbejdet de kommende semestre. Dette skal formidles på dit site, hvor informationsdesignet ligeledes skal fornyes, så det er klar til de nye arbejder, der skal ligge i din Portfolio. Samtidig skal du arbejde bevidst med det grafiske design.

Faglige mål og fagligt indhold[edit]

 • at kunne reflektere over sin egen faglige udvikling
 • at arbejde med portfolio
 • at blive bedre til webdesign, med fokus på visuelt design og basalt informationsdesign.

Hvad skal du så gøre?[edit]

Forny det grafiske- og informationsdesignet af dit StudieWeb:

 1. Foretag en simpel interessentanalyse, hvor du får klarlagt 1) hvem dine brugere på sitet er, 2) hvad de har behov for af information samt 3) hvordan det imødekommes
 2. Skriv en kort tekst, der skal fungere som sitets "scope". Denne tekst skal gøre det klart for brugeren, 1) hvem du er, 2) hvad formålet med sitet er og hvilken sammenhæng, det indgår i samt 3) hvad man kan forvente at møde af indhold på sitet.
 3. Skitser informationsdesignet vha et sitemap: Der skal tages højde for, at alle interessenter imødekommes, så de uden at skulle gætte/tænke for meget hurtig kan finde det indhold, de er ude efter. Sitet skal således minimum indholde:
  1. Præsentation af afsender og hvad sitet er til for
  2. Præsentation af produkter
  3. Dokumentation af, hvordan dine produkter er blevet til (adgang til rapporter, skitser, prototyper, undersøgelser, teoretiske overvejelser o.s.v.)
  4. Refleksioner over din faglige udvikling (der skal være en "refleksionslog")
 4. Genopfrisk de grundlæggende principper for grafisk design d.v.s. typografi, layout og farve. - og brug dem
 5. Sæt dig ind i basale usability principper med ved at læse kapitel 1-5 i Steve Krug's tekst - og benyt dem.
 6. Skitser sitets visuelle design vha roughs
 7. Fremstil det!
 8. Fremstil din dokumentation for forløbet. Husk også en refleksion over hvad du har lært i dette forløb.
 9. Upload dit site og test det på din målgruppe (en af dine interessenter) med en Rolf Molich test
 10. Tilføj din test til din dokumentation - og upload.

Deadlines[edit]

-Fremgår af Lectio

Kilder og materialer[edit]