2017KomITA25-Webdok

From rtgkomArkiv
Jump to: navigation, search

Hvad handler det om?[edit]

I dette forløb skal vi undersøge genren webdoks (også kaldet webfeatures), og selv prøve kræfter med formatet.

Webdoks/webfeatures[edit]

Formatet webdok, eller webfeature er et relativt nyt format i jounalistikkens verden (2017), men deler karakteristika med en række andre genrer og områder såsom tv, radio, og print features, montager, teater, computerspil og sociale medier samt dokumentargenren (måske den vigtiste)

Forløb[edit]

Kom/IT: 6 moduler og 5 elevtimer

Dansk: ?? moduler og 5 elevtimer

Opgave[edit]

 • Opret en side på dit studieweb med titlen 'webdok' eller 'webfeature'
 • Læs i Speciale om multimediefeatures afsnittene: Forsiden, kap. 3.7 "Fem kendetegn ved multimediefeaturen" (s. 59), kap. 7 "Konklusion" (s. 113). Du er naturligvis velkommen til at hoppe rundt efter flere interessante materialer andre steder i afhandlingen også ;)
 • Lav en introduktion til formatet, og giv din definition på en webdok/webfeature.
 • Foretag en analyse mindst to forskellige webdoks/webfeatures ud fra en identifikation af hvilke genrer og virkemidler de i særlig grad benytter sig af.
 • Med studieturen som tema, og med udgangspunkt i de materialer I har indsamlet på turen, skal du lave en lille webdok/webfeature hvor du udfordrer dig selv, og prøver kræfter med formatet.

Formål[edit]

De dele i målene herunder der er markeret med fed, har særligt fokus i dette projekt.

Du vil derfor blive bedømt på hvor god du er til at søge viden om teknologier du ikke har været vant til at bruge, og inddrage dem i dit produkt (sætte dig ind i brugen af ny teknologi). Samtidig er det vigtigt at du dokumenterer dit arbejde med disse teknologier, og generaliserer dine erfaringer med henblik på at forbedre din egen praksis.

Faglige mål (kom/IT)[edit]

Dette projekt sigter efter at dække følgende mål fra bekendtgørelsen:

 • anvende forskellige metoder og modeller til analyse og vurdering af behov og budskab i en kommunikationsopgave
 • anvende systematiske søgestrategier ved informationssøgninger og vurdere informationer kritisk i forhold til anvendelsen
 • planlægge og styre den praktiske udførelse af kommunikationen på baggrund af forundersøgelsen, herunder forvaltning af ressourcer og styring af kvalitet
 • gennemføre produktion af kommunikationsprodukter, herunder anvende relevante it-værktøjer
 • kunne generalisere erfaring med henblik på at forbedre egen praksis
 • formidle og dokumentere såvel produktionen som de tekniske og kommunikationsmæssige overvejelser i arbejdsprocessen

Krav til produkt og dokumentation[edit]

Aflevering sker på eget studieweb i form af en projektside samt en webdok (produkt). Husk også at indsætte link til jeres produkt på projektsiden.

Produkt[edit]

Med udgangspunkt i materialet du og/eller andre fra din klasse har indsamlet på studieturen, laves en webdok/webfeature.

Det er meningen, at I skal formidle det, I finder interessant ved jeres byrum/plads e.l. HUSK i jeres forberedelser at udfylde det retoriske pentagram, sådan at I er helt sikre på modtagere og medie (som I selv vælger). Afsender er givet – det er jer selv! HTX elever på studietur til London. Husk også at være bevidste om de fire skrivekvaliteter samt anvende sproglige billeder som fx metaforer om fx svære abstrakte begreber.

I skal lave jeres website/webdoc i de grupper som I deltager i under observationerne i London.

Dokumentation[edit]

Din dokumentation forventes at have et omfang på min. 1,5 normalside (1,5 x 2400 tegn), men må også gerne fylde mere.

Projektside

 • Introduktion til forløbet
 • Beskrivelse af webdok formatet og giv en definition af samme
 • Analyse af mindst to webdoks/webfeatures.

Dokumentation

 • Hvilke overvejelser har du gjort dig undervejs
 • Hvad har du undersøgt, og hvilke kilder er indgået i din undersøgelse
 • Hvilke tanker ligger der bag de enkelte elementer i dit produkt.
 • Forklar virkemåden i de tekniske elementer du har anvendt. Har du for eksempel anvendt javascript, så forklar gerne din kode.

Reflektion

 • Hvad er lykkedes, og hvad vil du gøre ligesådan næste gang?
 • Hvad lykkedes ikke lige, og hvad vil du gøre anderledes næste gang?
 • Hvis du skal koge det ned, hvad er så det vigtigste du har lært i dette forløb

Aflevering og deadline[edit]

Opgaven skal afleveres på eget studieweb senest d. 15. oktober, samt .txt fil på lectio indeholdende link til projektsiden på studiewebbet.

Links og ressourcer[edit]